Hyppää pääsisältöön

FutuRED-hanke suuntaa tulevaisuuden kiinteistökehittämistä

Julkaistu 13.11.2023
Tampereen yliopisto
FutuRED aloituskokouksen osallistujat vierekkäin seisomassa.
Aloitustapaamisessa läsnäolijat yliopistolla. Tapaaminen järjestettiin hybridimuodossa. Kuvassa tutkijatohtori Jukka Puhto (vas), Juha Raitanen (Visma Real Estate Oy), Rakennetun ympäristön tiedekunnan dekaani Antti Lönnqvist, Tino Nurmi (Arttuasunnot Oy) ja Jaakko Kinnunen (CoreLabin projektipäällikkö).
Kiinteistökehittämisen tulevaisuusfoorumi FutuRED käynnistyi viime keväänä ja on siitä asti kehittänyt monipuolista toimijayhteistyötä, jonka avulla hanke suuntaa kiinteistökehittämisen tutkimustoimintaa. Tulevaisuuden toiminnan suuntaamisen keskiössä ovat megatrendit ja niiden aiheuttamat muutokset alalla.

– FutuRED tunnistaa tulevaisuuden trendejä ja pyrkii kehittämään uusia kiinteistökehittämisen ratkaisuja vastaamaan tulevaisuuden trendeihin. Ratkaisuja yhteiskehitetään tiiviissä yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Isompiin haasteisiin käynnistetään tarvittaessa laajempia tutkimushankkeita, toteaa Kiinteistökehittämisen osaamiskeskuksen johtaja Jukka Puhto

Projektin rahoitusta käytetään tulevaisuusselvityksiin ja tärkeiden aiheiden siemenrahoitukseen. FutuRED:n tavoitteena on edistää muun muassa Kiinteistökehittämisen osaamiskeskus KCRED:n tutkimus- ja opetustoimintaa. 

Opetukseen vaikutetaan esimerkiksi kutsumalla yhteistyökumppaneita luennoimaan käytännöllisistä ja ajankohtaisista aiheista, joita opiskelijat ja yritykset kohtaavat. Parhaimmillaan FutuRED tuottaa monipuolista yhteistyötä eri toimijoiden välillä ja tuo kestävää muutosta hitaasti muuttuvalle alalle. 

Megatrendit kriittisessä tarkastelussa 

FutuRED on tähän mennessä pitänyt kaksi työpajaa, joissa keskusteltiin aktiivisesti megatrendeistä, kuten digitalisaatiosta, vihreästä siirtymästä ja kestävästä kehityksestä. 

– Mielenkiintoista on katsoa, miten kuluttajien tietoisuus vaikuttaa kenttään. Regulaatio tulee vahvana kiinteistö- ja rakennusalalla, ja hiilijalanjäljen ja taksonomian mukaan on pakko tehdä, koska ne ovat taustalla ilmiöissä. Taksonomian mukana liikkuu raha, kertoo Saint-Gobain Finland Oy:n vastuullisuuspäällikkö Anne Kaiser

Tekoäly auttaa nopeuttamaan joitain suunnittelun ja tiedonhallinnan prosesseja, jos sitä hyödynnetään toiminnassa. Myös lait ja viranomaisprosessit vaikuttavat vahvasti toimintatapoihin. Elinkeinoelämän edustajat näkevät näiden vaikutukset usein hidastavina. He toivovatkin tulevaisuudessa löytyvän ketterämpiä ja joustavampia tapoja esimerkiksi kaavoittaa alueita. 

– Meidän tulisi päästä ulos siiloista, sillä yhteistyön tekeminen on vaikeaa irrallaan. Luottamuksen rakentaminen on vaikeaa alalla, jonka toiminta perustuu epäluottamukseen. Meidän pitäisi viedä yhdessä rohkeasti kehitystä eteenpäin, kehottaa Arttuasunnot Oy:n arkkitehti ja hankekehittäjä Juri Pelkonen

Suuren muutoksen hallintaa ja jäsentelyä 

FutuRED käsittelee suuria asiakokonaisuuksia, joiden hallinta ja ymmärtäminen voivat olla yksin hankalaa. Yhteistyössä on tässäkin suhteessa voimaa, kun toimijat pääsevät yhdessä käsittelemään kiperiä kysymyksiä ja päättämään tulevaisuuden suunnasta. 

– Kyseessä on iso muutos. Olemassa on paljon hankkeita ja tietoa, mutta on osattava ammentaa niistä oikeat asiat ja tehdä konkretiaa, kertoo Lujatalo Oy:n aluejohtaja Pekka Kilponen kehityksen eteenpäin viemisestä. 

Yhteistyö ka yhteiskehittäminen nähdään projektissa tärkeinä keinoina, joiden avulla voidaan kehittää alaa ja toimia kestävämmin ja resurssiystävällisemmin. Suhteiden luominen ja ylläpito eivät suinkaan ole projektissa ohi. 

– Meillä alkaa olla koossa monipuolinen ja poikkialainen ryhmä, jossa on mukana toimijoita esimerkiksi rakentamisesta, kiinteistön ylläpidosta ja koulutuksesta. Ryhmä ei ole suljettu, vaan otamme mielellään mukaan uusia toimijoita. Tavoitteena on koota kasaan vaikuttava foorumi kiinteistökehittämiseen liittyen, kertoo Puhto. 

Hanke käynnistyi maaliskuun 2023 lopulla ja jatkuu vuoteen 2026. Hankkeessa järjestetään työpajoja, webinaareja, sekä erilaisia tapaamisia, joissa jaetaan tietoa alan tutkimuksesta ja muista hankkeista. FutuREDin viestinnästä ja koordinoinnista vastaa Tampereen yliopiston innovaatioalusta CoreLab. Hankkeesta voi lukea lisää FutuREDin kotisivuilta.

FutuRED-hankkeessa rahoittajina ja yhteistyökumppaneina toimivat Kiinteistöalan koulutuskeskus Kiinko, Helsingin opiskelija-asuntosäätiö HOAS, Lassila & Tikanoja Oyj, Visma Real Estate Oy, Arttuasunnot Oy, Lujatalo Oy, Lännen palveluyhtiöt Oy, NCC Property Development Oy, PEAB Kiinteistökehitys Oy ja Saint-Gobain Finland Oy.