Hyppää pääsisältöön

FHAIVE kehittää toksikologian uusia menetelmiä ja yhteistyötä

Julkaistu 10.11.2021
Tampereen yliopisto
ryhmäkuva FHAIVE-keskuksen tutkijoista
He tekevät seuraavan sukupolven eläinkokeille vaihtoehtoisia menetelmiä. FHAIVEn tutkijat kuvattiin Arvossa Kaupin kampuksella.
Tampereen yliopiston FHAIVE, Finnish hub for development and validation of integrated approaches, jatkaa Ficamin aloittamaa tehtävää eläinkokeille vaihtoehtoisten menetelmien kansallisena keskuksena. Toiminta on laajentunut seuraavan sukupolven vaihtoehtoisten menetelmien kehittämiseen, mutta FHAIVE tähtää lisäksi vuoropuheluun ja yhteistyöhön tutkijoiden ja yritysten kanssa.

— Perinteinen toksikologia tuottaa hyödyllistä tietoa siitä, mikä on kemiallisen altistuksen lopputulos biologisessa systeemissä, mutta vain rajatusti tietoa siitä, mitä biologisissa systeemeissä altistuksen aikana tapahtuu. Tätä tietoa kuitenkin tarvitaan uusien kemikaalien ja lääkkeiden suunnittelussa, selittää FHAIVEn johtaja, bioinformatiikan professori Dario Greco.

— Vaihtoehtoisten menetelmien uusi sukupolvi, integrated approaches to testing and assessment, IATA, luo uusia tapoja tutkia kemikaalien turvallisuutta keräämällä ja yhdistämällä tietoa useista lähteistä. Tässä uudessa kehyksessä solumallit yhdistetään tietokonemalleihin ja toksikogenomiikkaan, jotka ovat toksikologian uusia alueita.

FHAIVEn ensimmäinen tutkimusraportti seuraavan sukupolven menetelmien avulla kehitetystä lääkeaineesta julkaistaan lähiaikoina.

— Haluamme kertoa selvästi, että olemme täällä ja reagoimme ajankohtaisiin ongelmiin, Greco toteaa.

Tutkimuspalveluja tarjotaan yliopistolaisille ja yrityksille

— FHAIVE on ensisijaisesti tutkimuskeskus, mutta tarjoamme palveluitamme myös akateemisille kumppaneille ja yrityksille, Greco kertoo.

Asiantuntijakeskuksessa on määritelty tutkimuspalvelujen sarja, jota voidaan tarjota sekä yliopiston tutkijoille että yrityksille.

Greco haluaisi myös edistää tutkimustulosten kaupallistamista Good Laboratory Practise -menettelyn eli GLP:n avulla. Hän kertoo nähneensä yliopistomaailmassa monia mielenkiintoisia biolääketieteen innovaatioita, jotka eivät kiinnosta teollisuutta tai lainsäätäjää, koska niitä ei ole validoitu tai niiden teknologia ei ole riittävän vankkaa.

— Haluaisimme olla välittäjä, joka keskustelee teollisuuden kanssa ja kysyy, millaisia tarpeita siellä on ja kääntyy sitten yliopiston puoleen kysyen, kenellä voisi olla sopiva malli tiettyyn tarpeeseen. Voisimme validoida yliopistossa tuotettuja malleja ja tarjota niitä sitten teollisuudelle. Toivon, että voisimme näin lisätä yritysten ja yliopiston vuorovaikutusta ja kaupallistaa tutkimustuloksia.

Kansallisena tehtävänä vaihtoehtomenetelmien validointi

FHAIVEn kansallinen tehtävä on validoida eläinkokeille vaihtoehtoisia menetelmiä. FHAIVE on GLP-sertifioitu EU:n hyväksymä referenssilaboratorio, joka on todettu päteväksi testimenetelmien validointiin ja saattamiseen viranomaiskelpoisiksi testeiksi.

Uusia menetelmiä arvioi EU NET-VAL -verkosto, johon FHAIVE kuuluu yhtenä 35 laboratoriosta.
Greco huomauttaa, että validointitehtävä on tärkeä ja että FHAIVE on siinä Euroopan kärkeä. Kaikilla EU-mailla vastaavaa laboratoriota ei ole lainkaan.

Ensi vuoden alusta lähtien FHAIVE johtaa myös Suomen 3R -keskusta, joka edistää eläinkokeiden korvaamista, vähentämistä ja parantamista tutkimuksen, validoinnin, koulutuksen ja tiedon jakamisen avulla.

EU-rahoitus vahvistaa, että suunta on oikea

FHAIVE on saanut useita merkittäviä kilpailtuja tutkimusapurahoja muun muassa EU:lta ja Suomen Akatemialta. Viimeksi EU:n Vihreän kehityksen ohjelma EU Green Deal rahoitti SCENARIOS-projektia, jossa tutkitaan maatalouskemikaaleja IATA-menetelmin ja jossa FHAIVE on kumppanina.

Greco huomauttaa, että EU-rahoitus on vahva viesti siitä, että tutkimus on oikealla tiellä.

— Yksi EU:n keskeisistä tavoitteista on luoda vihreämpi ja digitaalisempi yhteiskunta, ja me etsimme tapoja kemikaaliteollisuuden digitalisoimineen ja modernisoimiseen. Euroopassa ei ole monia tutkimusryhmiä, jotka pystyisivät tutkimaan tätä, Greco toteaa.

— Toinen suuri ambitioni on, että aloittaisimme lainsäätäjän, teollisuuden ja tutkijoiden välisen pysyvän keskustelun siitä, kuinka yhdessä ratkaisisimme näitä ongelmia. Suomen kemikaaliteollisuuden kestävyyttä voidaan parantaa suuresti, ja samalla tuomme Suomen teollisuuden kansainvälisesti eturintamaan, Greco sanoo.

FHAIVE esittelee palvelujaan yliopistolaisille ja yrityksille torstaina 11. marraskuuta webinaarissa klko 14.00 alkaen.

Dario Greco
— Vaihtoehtoisten menetelmien uusi sukupolvi luo uusia tapoja tutkia kemikaalien turvallisuutta keräämällä ja yhdistämällä tietoa useista lähteistä. Tässä uudessa kehyksessä solumallit yhdistetään tietokonemalleihin ja toksikogenomiikkaan, jotka ovat toksikologian uusia alueita, professori Dario Greco kertoo.

 

Kuvat: Jonne Renvall