Hyppää pääsisältöön

Fernando Nieto Fernandez: Arkkitehtuuri tiedon muotona

Julkaistu 8.6.2023
Tampereen yliopisto
Henkilökuva Fernando Nieto Fernandezista
Fernando Nieto on arkkitehti ja rakennussuunnittelun professori Tampereen yliopiston arkkitehtuurin yksikössä, rakennetun ympäristön tiedekunnassa. Hän tutkii arkkitehtuurin suunnittelumenetelmiä ja strategioita ja opettaa näistä aiheista. Viime vuosina hän on tutkinut modernistisen ja nykyarkkitehtuurin ominaisuuksia ja piirteitä erityisesti pohjoismaisessa kontekstissa.

Millainen suhde meillä on ympäristöömme? Miten me asumme yhdessä ja toimimme vuorovaikutuksessa muiden kanssa? Onko olemassa keinoja tukea sosiaalista yhteyttä, mutta säilyttää samalla omat elämäntapamme ja uskomuksemme, oma tilamme yksilöinä?

Arkkitehtuuri tieteenalana kykenee tarjoamaan vastauksia kaikkiin näihin kysymyksiin. Rakennussuunnittelun ala kokoaa yhteen tiedon ja osaamisen, jonka avulla voimme määritellä puitteet, ympäristön, jossa elämme. Ala tarkastelee toimintaamme varten luotuja tiloja sekä niiden määrittelyä ja toteuttamista rakennusten ja kaupunkitilojen muodossa.

Kulttuurisen kestävyyden ajankohtaisen käsitteen puitteissa arkkitehtuuri ymmärretään laajemmin kuin pelkästään talojen rakentamisena. Käsitykseen sisältyy arkkitehtuurin kulttuurinen arvo tai kulttuurinen merkitys, sillä se kuvastaa tiloissa ihmisten elämäntyylejä, tapoja, tottumuksia, uskomuksia ja rituaaleja yksilö- ja yhteiskunnallisella tasolla.

Nieton mielestä tarvitsemme arkkitehteja, joilla on kokonaisvaltainen näkemys alasta. Ammattilaisia, jotka kykenevät ymmärtämään ja soveltamaan tietoa eri teknisistä ja humanistisista näkökulmista, jotka on nivottu osaksi heidän työtään.

Tähän tietoon liittyy monenlaisia näkökulmia, kuten historiallisia, kulttuurisia, taiteellisia, rakenteellisia ja teknisiä ja jopa sosiologisia ja filosofisia näkökulmia. Näiden näkökulmien yhdisteleminen antaa arkkitehdeille mahdollisuuden tarjota vastauksia sellaisten fyysisten todellisuuksien muodossa, joita ei aiemmin ollut olemassa.

Fernando Nieto Fernandezin yhteystiedot