Hyppää pääsisältöön

Etelä-Pohjanmaalle kehitetään neljän alan innovaatioverkostot

Julkaistu 1.9.2020
Tampereen yliopisto
omena ihmisen kämmenellä
Etelä-Pohjanmaalle ryhdytään kehittämään neljää innovaatioverkostoa, joiden avulla alue yhdistyisi kiinteämmin Suomen kasvualueisiin. Kehitettäviä aloja ovat kestävä ruokajärjestelmä, digitaalinen valmistus, terveyden edistäminen ja näitä yhdistävä kasvuyrittäjyys.

Tavoitteena on rakentaa kansainvälisestikin merkittävä innovaatioekosysteemikokonaisuus. Innovaatioekosysteemissä eri tahot koettavat tiiviissä vuorovaikutuksessa ratkaista monitasoisia ongelmia.

usi osaamisen yhdyspinta -hanke on Seinäjoen yliopistokeskuksessa toimivan Tampereen yliopiston yksikön ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun yhteinen. Mukana on pk-yrityksiä ja hyvinvointipalvelujen tuottajia.

- Yritysten roolia korostetaan hankkeessa ja yrityksiä pyritään saamaan aktiivisesti mukaan innovaatioekosysteemien ja innovaatioiden yhteiskehittämiseen, kertoo projektipäällikkö Markku Hänninen.

- Hanke edistää neljällä valitulla alalla yhteistoimintaa, pilotointi- ja kokeilukulttuuria ja uutta arvonluontia. Koronatilanteessa painottuu innovoinnin edistäminen digitaalisia välineitä kehittämällä ja käyttämällä.

Samalla kasvaa korkeakoulujen ja alueen vuorovaikutus. Tarkoitus on muun muassa edistää sellaisten maisteri- ja täydennyskoulutusten perustamista, jotka kohottavat innovaatioekosysteemissä tarvittavan osaamisen tasoa.

Hankkeen taustalla on Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030:n tavoite tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan merkittävästä laajentamisesta Suomessa.

Seinäjoen yliopistokeskuksen kautta työssä ovat mukana myös Helsingin, Vaasan ja Turun yliopistot sekä Taideyliopisto. Elokuun alussa alkaneen kaksivuotisen hankkeen kokonaisrahoitus on 370 000 euroa.

Hanketta rahoittavat toteuttajien lisäksi Euroopan aluekehitysrahasto Etelä-Pohjanmaan rahoituskehyksestä, Seinäjoen kaupunki ja Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiö.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Markku Hänninen, 050 318 2343, markku.hanninen [at] tuni.fi
Tampereen yliopisto, Seinäjoen yliopistokeskus

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 1.9.2020