Väitös

Etäyhteydellä - Raskaus- ja synnytyskomplikaatioiden riski suurentunut joillakin maahanmuuttajaryhmillä

Kalpana Bastola
Raskauteen, synnytykseen ja vastasyntyneeseen liittyvissä terveysmittareissa maahanmuuttajataustaisten naisten ja suomalaisten naisten välillä on useita eroja, havaitsi Kalpana Bastola väitöstutkimuksessaan. Suomessa vuosina 2004 - 2014 tapahtuneita synnytyksiä koskeva tutkimus perustui syntyneiden lasten rekisterin ja Tilastokeskuksen aineistoihin.

Raskautta edeltävä ylipaino ja lihavuus olivat yleisempiä somali- ja kurditaustaisilla naisilla verrattuna suomalaisiin naisiin. Vastaavasti kurditaustaisilla naisilla oli suurentunut riski saada raskausdiabetes ja somalitaustaisilla naisilla oli suurentunut riski saada synnytykseen liittyvä komplikaatio, kuten synnytyseste tai synnytyksenjälkeinen verenvuoto.

Saharan eteläpuolisesta Afrikasta, Etelä-Aasiasta ja Itä-Aasiasta kotoisin olevilla naisilla oli suurentunut riski joutua hätätilakeisarileikkaukseen, synnyttää ennenaikaisesti ja saada pienipainoisena syntynyt lapsi. Lisäksi Etelä-Amerikasta tai Karibialta kotoisin olevilla naisilla oli suurempi riski sekä suunnitellulle keisarileikkaukselle että hätätilakeisarileikkaukselle.

Venäjältä tai entisen Neuvostoliiton alueelta kotoisin olevilla naisilla taas oli yleensä ottaen pienempi riski raskauteen, synnytykseen ja vastasyntyneeseen liittyville terveysongelmille.

- Lisätutkimuksia tarvitaan, jotta ymmärretään paremmin näiden erojen taustalla olevia syitä ja mekanismeja ja voidaan suunnitella toimenpiteitä riskiryhmiin kuuluvien terveydentilan parantamiseksi, Bastola toteaa.

- Näihin riskiryhmiin kuuluvat naiset saattavat tarvita enemmän painonhallintaa tukevaa neuvontaa ja erityistä huomiota äitiyshuollossa ja vastasyntyneen hoidossa.  

Master of Health Sciences Kalpana Bastolan epidemiologian ja kansanterveystieteen alaan kuuluva väitöskirja Health of pregnant migrant women and their newborns in Finland tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa perjantaina 22.5.2020 klo 12 alkaen. Vastaväittäjänä on apulaisprofessori  Bernadette N Kumar Oslon yliopistosta.  Kustoksena toimii dosentti Tarja I Kinnunen Yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta.

Koronavirustilanteen takia Tampereen yliopiston väitöstilaisuuksia ei järjestetä yleisötilaisuuksina, mutta väitöstä voi seurata etäyhteydellä. Jos yhteydessä ilmenee häiriöitä, otetaan käyttöön varayhteys.

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1565-8