Hyppää pääsisältöön

Epäselvä tulevaisuus haastaa poliisin strategisen johtamisen toimintatavat

Tampereen yliopisto
PaikkakuntaHallilantie 24, Tampere
Ahlmanin kartanon auditorio
31.8.2019 12.00–16.00
Kielisuomi
PääsymaksuMaksuton tapahtuma
Toimintaympäristön kompleksisuuden vuoksi julkisten organisaatioiden toimintaan liittyvät moniselitteiset ongelmat lisääntyvät. Kyse on asioista, jotka eivät ratkea pelkästään informaatiota keräämällä ja standardimaisia päätöksiä tekemällä. Kaikkiin ongelmiin ei välttämättä ole löydettävissä lopullista ratkaisua lainkaan, mutta niidenkin kanssa julkisten organisaatioiden on kyettävä tulemaan toimeen.

Kauppatieteiden maisteri, oikeustieteen maisteri Juha Vuorela toteaa Tampereen yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassaan, että toimintaympäristön muutosnopeus ja ennakoimattomuus vaatii poliisin strategisessa johtamisessa toiminta- ja ajattelutapojen muutosta.

Poliisitoiminnan edellytetään olevan toiminnallisen tehokkuuden lisäksi myös yhteiskunnallisesti vaikuttavaa. Tämän vuoksi myös organisaation johtamisen tulisi olla strategiaperusteista ja ammattimaista.  

Byrokraattinen organisaatio ja hierarkkinen johtamisrakenne on strategisen johtamisen näkökulmasta ongelmallinen. Pitkien ja muodollisten suunnittelu- ja päätösketjujen aiheuttama toiminnallinen hitaus voi vaikeuttaa merkittävästi kompleksisen toimintaympäristön vaatimaa reagointia ja päätöksentekoa.  

- Organisaatiomuutosten myötä poliisipäällikön tehtävät ovat muuttuneet entistä strategisemmiksi. Säädöstasolla poliisipäällikön strategisen johtajan asema on kuitenkin määritelty varsin puutteellisesti, toteaa Vuorela.

Strategiatyön haasteena on myös se, että johtamista voi tapahtua näkyvien valtarakenteiden ulkopuolella. Lisäksi liian tarkkarajaiset strategiat ja strategiset linjaukset voivat kompleksisessa toimintaympäristössä heikentää operatiivisen toiminnan vaikuttavuutta.  

- Nämä tekijät yhdessä ja erikseen vaikuttavat poliisipäällikön strategisen vapausasteen alaan ja käyttöön, Vuorela toteaa.

Toimintaympäristön muutosten ennakoimattomuus yhdessä vaikeasti ratkaistavissa olevien yhteiskunnallisten vaikuttavuusodotusten kanssa vaatii strategisten työtapojen muutosta.

Paikallisten turvallisuusodotusten huomioiminen edellyttää avoimen strategiaprosessin hyödyntämistä. Linjaorganisaation toimintalogiikan mukainen ”ylhäältä alas” - ohjausjärjestelmä on samalla mahdollista kääntää ”alhaalta ylös” -mallin mukaiseksi tulostavoitejärjestelmäksi.

Muutoksen kautta valtakunnalliset tulostavoitteet ja paikalliset turvallisuusodotukset voidaan integroida yhteiskunnallisesti vaikuttavaksi poliisitoiminnaksi.

Uudet ajattelu- ja toimintatavat mahdollistavat myös turvallisuusympäristön muutoksia ennakoivien heikkojen signaalien havaitsemisen ennen kuin ne ovat muuttuneet päivittäiseen työhön yllätyksiä tuoviksi villeiksi korteiksi.

Juha Vuorela on suorittanut kauppatieteiden maisterin tutkinnon Jyväskylän yliopistossa 2009. Oikeustieteen kandidaatin tutkinnon Vuorela on suorittanut Lapin yliopistossa 1990 ja saanut oikeustieteen maisterin arvon 2011. Vuorela työskentelee tällä hetkellä strategisen johtamisen yliopettajana Poliisiammattikorkeakoulussa Tampereella.

KTM, OTM Juha Vuorelan organisaation strategisen johtamisen alaan kuuluva väitöstutkimus Strategisen johtamisen vapausaste - tutkimus poliisipäällikön asemasta strategisena johtajana tarkastetaan Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnassa lauantaina 31.8.2019 klo 12 alkaen Ahlmanin kartanon auditoriossa osoitteessa Hallilantie 24, Tampere. Vastaväittäjänä toimii professori Hanna Lehtimäki Itä-Suomen yliopistosta, ja kustoksena professori Jan-Erik Johanson Tampereen yliopistosta.

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 26.8.2019