Hyppää pääsisältöön

Elina Botha: Itkuisen vauvan rauhoittelumenetelmä toimii ja auttaa

Tampereen yliopisto
PaikkakuntaEtäyhteys
4.12.2020 14.00–18.00
Kielisuomi
PääsymaksuMaksuton tapahtuma
Elina Botha
TtM Elina Botha tutki väitöskirjassaan millaisia seurauksia vauvan itkuisuudesta on perheelle, millaiset ovat vastasynnyttäneiden äitien vauvanhoitovalmiudet ja tyytyväisyys ja mitkä asiat ovat niihin yhteydessä. Hän arvioi myös The Happiest Baby -itkuisen vauvan rauhoittelumenetelmän vaikuttavuutta ja soveltuvuutta vauvan rauhoitteluun. Bothan tutkimus lähti liikkeelle siitä, että pienen vauvan itkuisuus on perheille hyvin raskasta ja vanhemmille tarjottu apu on riittämätöntä.

Bothan tutkimuksessa todettiin, että vauvan selittämättömällä itkuisuudella voi olla laajoja ja kauaskantoisia seurauksia perheelle ja vauvalle itselleen. Vauvan itkuisuuden seuraukset voivat vaikuttaa varhaiseen vuorovaikutukseen vanhemman ja vauvan välillä ja siten vaikuttaa kielteisesti lapsen kasvuun ja kehitykseen. Itkuisen vauvan vanhempien väliset suhteet ja perheenjäsenten terveys ovat vaarassa. Lisäksi itkuinen vauva on vaarassa joutua kaltoinkohdelluksi tai pahoinpidellyksi.

- Vauvat saattavat olla itkuisia äitiensä mielestä jo ensimmäisinä päivinä synnytyksen jälkeen. Äideille olisi hyvä opettaa vauvan rauhoittelutaito, joka todella toimii, Elina Botha kertoo.

The Happiest Baby -itkuisen vauvan rauhoittelumenetelmä todettiin tutkimuksessa hyvin tarkoitukseensa soveltuvaksi, helposti käytettäväksi, ja toimivaksi menetelmäksi itkuisen vauvan turvalliseen rauhoitteluun ja selittämättömän itkuisuuden vähentämiseen.

Satunnaistetun kontrolloidun tutkimuksen mukaan rauhoittelumenetelmä paransi koeryhmään kuuluvien äitien vauvanhoitovalmiuksia. Tyytyväisyys vanhemmuuteen pysyi hyvänä sekä koe- että kontrolliryhmässä. Tässä tutkimuksessa The Happiest Baby -itkuisen vauvan rauhoittelumenetelmää käyttäneet äidit kokivat sen hyödyllisenä; kaikki vauvat rauhoittuivat kokonaan tai jonkin verran ja kaikki äidit suosittelivat menetelmää muille perheille.

Äitien itsearvioidut vauvanhoitovalmiudet ja tyytyväisyys vanhemmuuteen olivat tässä tutkimuksessa hyvällä tasolla ensi päivinä vauvan syntymän jälkeen. Kokopäivätyö ennen vauvan syntymää, ensimmäisen lapsen saaminen ja koettu huono imetyksen aloituksen onnistuminen olivat yhteydessä heikompiin vauvanhoitovalmiuksiin. Ensimmäisen lapsen saaminen ja huono imetyksen onnistuminen olivat myös yhteydessä äitien vähäisempään tyytyväisyyteen.

Botha työskentelee Tampereen ammattikorkeakoulussa kätilötyön lehtorina, on kotoisin Savonlinnasta ja asuu perheensä kanssa Nokialla.

TtM Elina Bothan terveystieteiden alaan kuuluva väitöskirja Äitien vauvanhoitovalmiudet ja tyytyväisyys vanhemmuuteen lapsivuodeaikana - Itkuisen vauvan rauhoitteluintervention arviointi tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa perjantaina 4.12.2020 klo 14. Vastaväittäjänä toimii apulaisprofessori Anna Axelin Turun yliopistosta. Kustoksena toimii dosentti Katja Joronen Yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta.

Yleisön on mahdollista seurata väitöstilaisuutta etäyhteyden kautta, Zoom meeting ID690 9889 9924.

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1753-9
Tiedekunnan opintohallinto toimittaa pyydettäessä pdf-version koko väitöskirjasta.

Kuva: Rami Marjamäki