Hyppää pääsisältöön

Eläkeliiton ensimmäinen Ihmisarvo edellä -tunnustus professori Marja Jylhälle

Julkaistu 3.12.2020
Tampereen yliopisto
professori Marja Jylhä
Tampereen yliopiston gerontologian professori Marja Jylhä sai Ihmisarvo edellä -tunnustuksen kiitokseksi pitkäaikaisesta ja laaja-alaisesta työstä eläkeläisten oikeuksien hyväksi ja suomalaisen yhteiskunnan ikäystävällisyyden edistämiseksi.

Kuluvan 50-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi perustamallaan tunnustuspalkinnolla Eläkeliitto haluaa nostaa esiin henkilön tai organisaation, joka on toiminnallaan edistänyt esimerkillisellä tavalla ikääntyneiden kansalaisten asemaa ja oikeuksia Suomessa.

Perusteluissaan Eläkeliitto toteaa, että Marja Jylhä on tehnyt pitkän tieteellisen uran gerontologian alalla monenlaisissa ikääntymiseen, pitkäikäisyyteen, ikääntyneiden psyykkiseen, sosiaalisen ja fyysiseen toimintakykyyn sekä ikääntyneille suunnattuihin palveluihin liittyvissä tutkimuskysymyksissä.

Tunnustuksen Jylhä ansaitsee näkemyksistään, joiden mukaan eläkeläisiä ja iäkkäämpiä suomalaisia koskevien poliittisten päätösten tulee perustua tutkittuun tietoon eikä asenteellisiin pintapuolisiin ja vääriin mielikuviin. Kuluneen vuoden poikkeuksellisina koronapandemian aikoina Jylhä on osallistunut aktiivisesti julkiseen keskusteluun nostamalla esiin koronarajoitusten negatiiviset vaikutukset ikääntyneiden suomalaisten terveyteen ja toimintakykyyn.

Eläkeliiton puheenjohtaja Raimo Ikonen kertoo, että näkemys palkinnon saajasta oli selvä.

–Professori Jylhä ei ole ”linnoittautunut tutkijankammioon” eikä pelkän tieteellisen asiantuntijan rooliin, vaan hän on pitkän uransa aikana aktiivisesti osallistunut julkiseen ikääntyneitä ja ikääntymistä koskevaan vanhuspoliittiseen keskusteluun. Jylhä on kannanotoissaan puolustanut rohkeasti ikääntyneiden oikeuksia ja nostanut esiin myös epäkohtia, Ikonen kiittelee.

Ikosen mukaan Marja Jylhä näkee eläkeläiset yksilöinä, joilla on erilaisia kiinnostuksen kohteita, tunteita, arvoja ja tarpeita. Suomalaiset eläkeläiset ovat moninainen ryhmä ja Jylhä on ansiokkaasti kritisoinut ikäismi (ageism)-ilmiötä, jota yhteiskunnassamme valitettavan paljon esiintyy.

–Marja Jylhälle eläkeläiset eivät ole julkisen talouden uhka tai kuluerä, vaan aktiivisia yhteiskunnan jäseniä, oman elämänsä subjekteja, Raimo Ikonen toteaa.

Eläkeliiton tiedote