Hyppää pääsisältöön

Ekaterina Karjalainen: Ammatilliset verkostoitumissovellukset tuottavat hedelmällisempiä kontakteja, kun suosittelussa annetaan sijaa sattumalle ja monimuotoisuudelle

Tampereen yliopisto
PaikkakuntaKanslerinrinne 1, Tampere
Paavo Koli sali, Pinni A building, Keskustakampus
15.12.2023 11.00–14.00
Kielienglanti
PääsymaksuMaksuton tapahtuma
Erilaiset ammatillista verkostoitumista edistävät sovellukset perustuvat kontaktien suositteluun erityisesti ihmisten samankaltaisuuden perusteella. Väitöskirjassaan Ekaterina Karjalainen esittää, että myös erilaisten ihmisten yhteen saattaminen voi tuottaa kannattavia kumppanuuksia. Siksi verkostoitumissovellusten suosittelustrategioissa tulisi hyödyntää enemmän moninaisuuden ja onnekkaiden sattumien voimaa.

–Uusien ja yllättävien ammatillisten kontaktien löytyminen voi tuottaa merkittäviä yhteistyösuhteita ja edistää yksilöiden urakehitystä, uusien innovaatioiden syntymistä ja elinkeinoelämää, sanoo Ekateriina Karjalainen.

Väitöstutkimuksessaan Karjalainen tarkastelee monimuotoisuuden, samankaltaisuuden ja onnekkaiden sattumien (serendipiteetin) merkitystä monipuolisemman ammatillisen verkostoitumisen mahdollistajina. Hänen lähestymistapansa on ajankohtainen, sillä työelämässä aletaan tunnistaa sosiaalisten kuplien muodostamia rajoituksia. Karjalaisen mukaan ihmisten altistaminen omista poikkeaville näkökulmille, taustoille ja kokemuksille voi edistää tuottavaa ja luovaa tietotyötä. Siitä voisi olla etua nykypäivän globaalissa ja monikulttuurisessa työympäristössä.

–Teknologia voi mahdollistaa yllättävien mutta hyödyllisten ammatillisten kontaktien löytymisen. Perinteiset suosittelu- ja yhteensopivuusmallit keskittyvät usein pelkästään henkilöiden samankaltaisuuteen. Väitöstyössäni osoitan, että strateginen monimuotoisuuden lisäys suositusmalleihin mahdollistaa omien ammatillisten verkostojen rikastamisen. Serendipiteetti taas voi johtaa arvokkaisiin kumppanuuksiin, joita ei olisi muuten osannut edes etsiä, Karjalainen kiteyttää.

Ekaterina Karjalaisen väitöstutkimus tarjoaa näkökulmia ammatinharjoittajille, organisaatioille, kehittäjille ja suunnittelijoille, jotka haluavat kehittää verkostoitumissovellusten suositusstrategioita. Väitöskirja on kokoelma viidestä artikkelista, jotka on julkaistu arvostetuissa akateemisissa julkaisuissa.

Väitöstilaisuus perjantaina 15. joulukuuta

Maisteri Ekaterina Karjalaisen (o.s. Olshannikova) ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutuksen alaan kuuluva väitöskirja Serendipity and Diversity in Professional Social Matching: Towards Diversity-enhancing Recommendation Strategies tarkastetaan Tampereen yliopiston Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa Pinni A -rakennuksen Paavo Koli -auditoriossa (osoite: Kanslerinrinne 1, Tampere) perjantaina 15.12.2023 kello 13.00 alkaen.

Vastaväittäjänä toimii yliopistonlehtori Antti Salovaara Aalto-yliopistosta. Kustoksena toimii professori Thomas Olsson Tampereen yliopistosta.

Väitöskirja on saatavilla verkossa.

Väitöstilaisuutta voi seurata etäyhteyden kautta.

 

Kuva: Matti Karjalainen