Hyppää pääsisältöön

Eeva Sinisalo-Juha: Nuorisotyöntekijöillä on edellytykset tukea nuoria ihmisoikeuksia arvostavaan aikuisuuteen

Tampereen yliopisto
SijaintiKalevantie 5, Tampere
Keskustakampus, Linna-rakennus K103 ja etäyhteys.
Ajankohta15.3.2024 10.00–14.00
PääsymaksuMaksuton tapahtuma
Yhteiskuntatieteiden maisteri Eeva Sinisalo-Juha pureutuu väitöskirjassaan ajankohtaiseen kysymykseen joidenkin nuorten ajautumisesta marginaaliin. Tutkimuksellaan hän haluaa kiinnittää huomiota siihen, että nuoruuden aikaiset kehitystehtävät ovat yksilöllisiä. Niitä ei voida nopeuttaa eikä standardoida.

Yhteiskunnan näennäinen tehokkuusajattelu lähtee siitä, että jokainen nuori suoriutuu nuoruudestaan ja esimerkiksi koulunkäynnistään samassa tavoiteajassa. Nykytiedon perusteella tämä ei ole mahdollista. Sen sijaan tasapäistämisellä osoitetaan osalle nuorista, että he eivät ole riittäviä pysyäkseen mukana.

Väitöstutkimuksessaan Eeva Sinisalo-Juha on perehtynyt siihen, miten nuoruuden aikaisia kehitystehtäviä ymmärtämällä nuoria voidaan paremmin tukea kohti oman näköistä aikuisuutta. Tutkimus kiinnittyy nuorisotyöhön, jossa nuorisotyöntekijöiden kohtaamisosaaminen luo erityisen kontekstin kasvatustyölle. Nuorisotyö itsessään perustuu ihmisoikeuksiin ja menetelmällisesti hyödyntää ihmisoikeuskasvatusta. Näin nuorisotyön nonformaaleissa toimintaympäristöissä voidaan nuorten kasvua ohjata kohti omia ja toisten ihmisoikeuksia kunnioittavaa yhteiskunnan jäsenyyttä. 

Aiempi tutkimus on kuitenkin osoittanut, että nuorisotyön piirissä ei ollut yhdenmukaista käsitystä ihmisoikeuksista. Niitä pidettiin usein valittavina moraaliseettisinä omantunnon kysymyksinä, eikä kansainvälisiin sopimuksiin nojaavina normeina. Näin ollen nuorisotyön välittämä arvopohja kiinnittyi helposti nuorisotyöntekijän omiin arvoihin, jotka saattoivat olla jopa ristiriidassa nuorisotyön arvojen kanssa.

– Nuorisotyöntekijöillä on hyvät edellytykset tukea nuorten kehitystä ihmisoikeuksia arvostavaan aikuisuuteen, jolloin sekä omien että toisten oikeuksien ja velvollisuuksien tunnistaminen luo arvostavaa kohtaamista ja lisää turvallisuutta yhteisöihimme, toteaa Sinisalo-Juha.

Väitöskirjatutkimuksessaan Sinisalo-Juha tutki myös nuorten omia kokemuksia osallistumisesta ihmisoikeuskasvatukseen nuorisotyön piirissä. Tulokset ovat rohkaisevia.

– Nuorten mielestä he saivat työskennellä merkityksellisten asioiden parissa. He kuvasivat osallistumisensa ihmisoikeuskasvatukseen avanneen heidän omaan ajatteluaan, ja samalla vahvistaneen ymmärrystä sekä omista että toisten oikeuksista, Sinisalo-Juha kertoo.

Tutkimus osoitti myös kiinnostavan jännitteen. Toisaalta nuorisotyöntekijöiden mielestä nuorten kasvattaminen aktiiviseen kansalaisuuteen on tärkeää. Kun nuoret omaehtoisesti toimivat heidän omassa hallinnassaan olevin keinoin itselleen tärkeiden, esimerkiksi ilmastonmuutokseen tai ihmisoikeuksiin liittyvien päämäärien edistämiseksi, nuorisotyöntekijät kokivat tämän nuorten omaehtoisen aktivismin haastavaksi.

Eeva Sinisalo-Juha työskentelee Humanistisen ammattikorkeakoulun (Humak) yhteisöpedagogikoulutuksen lehtorina.

Väitöstilaisuus perjantaina 15. maaliskuuta

Yhteiskuntatieteiden maisteri Eeva Sinisalo-Juhan nuorisotutkimuksen alaan kuuluva väitöskirja Nuorisotyöntekijä ihmisoikeuskasvattajana tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa perjantaina 15.3.2024 klo 12 alkaen salissa K103, Linna-rakennus, Kalevantie 5. Vastaväittäjänä toimii apulaisprofessori Ilona-Evelyn Rannala Tallinnan yliopistosta. Kustoksena toimii professori Päivi Honkatukia Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta.

Väitöskirja julkaistaan Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseuran Tiede-sarjassa, julkaisuja 247.

Tutustu väitöskirjan julkaisutietoihin ja abstraktiin

Seuraa väitöstilaisuutta etäyhteydellä. (Zoom)

Kuva: Tomi-Pekka Juha