Hyppää pääsisältöön

ECOSAFE ja ECOSAFE2 -hankkeiden loppuraportti julkaistu

Julkaistu 2.2.2024
Tampereen yliopisto
Kuva rakennuksesta, jonka seinällä koemateriaaleja
Luonnonmukaisten materiaalien nykyaikaiseen rakentamiseen tarjoamia mahdollisuuksia on selvitetty kattavasti kahdessa Ympäristöministeriön ja rakennusalan yritysten rahoittamassa hankkeessa. Hankkeet on toteuttanut Rakennetun ympäristön tiedekunnan Rakennusfysiikan tutkimusryhmä. Hankkeissa on perehdytty syvällisesti perinteisen ja savetetun kutterinlastun materiaaliominaisuuksiin sekä niillä toteutettujen rakenneratkaisuiden toimintaan.

ECOSAFE-hankkeiden tulokset

Ympäristöministeriön rahoittamissa ECOSAFE- hankkeessa on tarkasteltu kutterinlastueristepohjaisten rakenneratkaisujen rakennusfysikaalista toimintaa laskennallisesti ja kokeellisesti, ja määritetty millä edellytyksillä niistä saadaan toteutettua kosteusturvallisia rakenteita nykyisissä ja tulevaisuuden ilmasto-olosuhteissa. ECOSAFE 2 -hankkeessa on tarkasteltu savetuksen edullista vaikutusta kutterinlastueristeen rakennusfysikaaliseen toimivuuteen sekä laajennettu ECOSAFE-tutkimuksia akustiikan, palotekniikan, hiilijalanjälkilaskennan ja mikrobiologian osa-alueille. Tutkimus on osoittanut mahdollisuuden hyödyntää luonnonmukaisia materiaaleja tämän päivän rakentamisessa huomattavasti nykyistä laajemmin sekä tuottanut käytännön työkaluja, mm. suositusrakennetyyppejä sekä materiaalidataa.

Kuvassa kutterilastunäytteitä

Tulosten perusteella kutterinlastueristeitä on mahdollista hyödyntää nykyaikaisissa vähähiilisissä ulkovaipparakenteissa ilman homeenestokemikaaleja. Kutterinlastueristeiden materiaaliominaisuuksien testaustulokset mahdollistavat erilaisten ulkovaipparakenteiden suunnittelun. Tulokset ovat hyödynnettävissä sekä uudis- että korjausrakentamisessa.

Kutterinlastueriset rakenteet ovat myös ääneneristysominaisuuksien puolesta toimivia sekä ulkovaippa- että väliseinärakenteissa. Savirappauksella molemmin puolin pinnoitettu, savetetulla kutterinlastulla eristetty puuseinärakenne saatiin täyttämään palokokeessa 60 minuutin palonkestovaatimus ei-kantavana rakenteena. Tällaista rakennetta, jonka ääneneristävyys on erittäin hyvä, voidaan käyttää asuntojen välisenä rakenteena.

Kuva koerakennuksen sisältä

Hankkeissa tuotettu materiaali on suunnattu kaikille rakennusalalla toimiville sekä luonnonmukaisesta rakentamisesta kiinnostuneille henkilöille, yhtä lailla työmaahenkilöstölle, urakoitsijoille, rakennusmateriaali- ja tarviketeollisuuden edustajille, suunnittelijoille, tutkijoille kuin opiskelijoillekin. Tarkoituksena on tarjota osallistujille uusinta tutkimustietoa vähähiilisestä ja luonnonmukaisesta rakentamisesta sekä evästystä kutterinlastueristeiden käyttöön suunnittelussa ja rakentamisessa. Hankkeiden loppuraportti on vapaasti ladattavissa osoitteesta https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-2958-7 ja muu materiaali osoitteesta https://research.tuni.fi/rakennusfysiikka/tutkimusprojektit/ecosafe/

Hanke on osoittanut luonnonmukaisten rakennusmateriaalien potentiaalin. Luonnonmukaisen rakentamisen tutkimus jatkuu ECOSAFE3-, Stalk- ja Biosivu-hankkeissa.