Hyppää pääsisältöön

Digitekniikka tuo täysin uusia hoitomahdollisuuksia lasten- ja nuorisopsykiatriaan

Julkaistu 20.1.2020
Tampereen yliopisto
poika katselee merelle rannalla
Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä (PSHP) rakennetaan uudenlaista digitaalista Aistihuonetta lasten- ja nuorisopsykiatrian sekä lastentautien pitkäaikaissairaiden potilaiden käyttöön uuden Lasten ja nuorten sairaalan tiloihin. Työ tehdään Rotary Aistihuoneprojektissa kerättyjen lahjoitusvarojen avulla. Tampereen yliopiston tutkijat kehittävät nyt digitaalisia hoidollisia sovelluksia Aistihuoneessa käytettäviksi.

Ensimmäisen lasten ahdistuneisuuden hallintaan tehdyn sovelluksen esittely
Tampereen yliopiston Arvo-rakennuksen Keltaisessa salissa, Arvo Ylpön katu 34, Kaupin kampus, torstaina 23.1.2020 klo 14.00 – 16.00

Torstain seminaarissa professori Kaija Puura ja professori Markku Turunen kertovat, millaista tutkimustyötä digitaalisten sovellusten käytöstä on tarkoitus tehdä.

- Ajatuksenamme on toteuttaa laajennetun todellisuuden (Mixed Reality, AR) ja virtuaalisen todellisuuden sovelluksia, joissa lapsi voi ohjatun sisällön avulla harjoitella itselleen vaikeita tilanteita ja asioita turvallisesti, kertoo lastenpsykiatrian professori Kaija Puura Tampereen yliopistosta.

- Näin voidaan auttaa lapsia ja nuoria oppimaan muun muassa ahdistuksensa lievittämistä, pelkojen kohtaamista, tietoista rentoutumista ja keskittymiskykyä sekä sosiaalisten tilanteiden hallinnan taitoja.

Tietokoneavusteisen fysiologisten muuttujien mittaamisen avulla hoitajan on mahdollista seurata reaaliaikaisesti hoidon vaikutusta lapsen ja nuoren vointiin ja myös muuttaa hoitosovelluksen intensiteettiä hoitotilanteessa sen mukaan.

Yliopiston Arvo-rakennukseen on rakennettu sovelluskehitystä varten Aistihuonetta vastaava laboratorio, AisDemo.

- Tavoitteenamme on tutkia vuorovaikutteisen teknologian soveltamista psyykkisistä häiriöistä kärsivien lasten ja nuorten aistitoimintojen, tunnekokemusten, ajatusten ja käyttäytymisen tunnistamisessa ja korjaamisessa. Visiomme on tuottaa helppokäyttöisiä ja vaikuttavia hoidollisia sovelluksia jatkossa myös muille lasten ja nuorten mielenterveyden toimijoille, Puura kertoo.

Virtuaalitodellisuuden mahdollisuuksia psyykkisten häiriöiden hoidossa on tähän mennessä kokeiltu aikuisilla ja nuorilla muun muassa erilaisten yksittäisten pelkojen hoidossa, epäluuloisuushäiriön hoidossa sekä neuropsykiatrisissa häiriöissä arjen taitojen harjoittamiseen, ja tulokset ovat olleet lupaavia.

- Lasten osalta kokemuksia on vähemmän, mutta erilaisia pelillisiä hoidollisia sovelluksia on heillekin olemassa muun muassa arkuuden voittamiseen ja keskittymiskyvyn harjoittamiseen. Toistaiseksi digitaalinen teknologia on Suomessa vasta vähän käytössä lasten ja nuorten psykiatrisen hoidon osana, Puura kertoo.

Tutkimus- ja kehittämishanketta ovat valmistelleet lastenpsykiatrian professori Kaija Puura, nuorisopsykiatrian professori Riittakerttu Kaltiala-Heino ja ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutuksen tutkimuskeskus TAUCHIn professorit Markku Turunen ja Roope Raisamo sekä yhteyspäällikkö Arto Hippula.

Eritasoisia psyykkisiä ongelmia ja häiriöitä esiintyy 20–25 prosentilla kaikista lapsista ja nuorista, ja THL:n tilastojen mukaan niistä aiheutuva erikoissairaanhoidon hoidon tarve on kasvanut koko 2000-luvun ajan. Psyykkiset ongelmat heikentävät lasten ja nuorten kehitystä, toimintakykyä ja elämänlaatua. Jos hoitoa ei voida tarjota, aiheuttavat psyykkiset ongelmat nuorille merkittävän syrjäytymisriskin. Terveydenhuollon resurssit ovat kuitenkin rajalliset ja sidoksissa talouden kehitykseen ja poliittiseen päätöksentekoon. Uudet keinot lasten ja nuorten psyykkisten häiriöiden tehostamiseen tai niiden vaikutusten parantamiseen ovat tämän vuoksi tarpeen.

Lisätietoja:
Professori Kaija Puura, kaija.puura [at] tuni.fi

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 20.1.2020

Kuva: Michal Parzuchowski / Unsplash