Hyppää pääsisältöön

CityCen lisää tietoa hybridikiinteistökehityshankkeista

Julkaistu 22.2.2024
Tampereen yliopisto
CityCenin tammikuun työpajassa kerättiin ideoita eri teemojen alle. Omat valinnat myös perusteltiin sanallisesti.
Hybridikiinteistökehityshankkeet kohtaavat usein merkittäviä haasteita, kuten aikataulujen venymistä, kustannusarvioiden ylittymistä ja kannattavuushaasteita. Uusi Kaupunkikehityshankkeiden toteutusmallit CityCen -hanke kehittää toteutusmalleja laajassa yhteistyössä alan toimijoiden kanssa näiden haasteiden ratkaisemiseksi.

CityCen-hanke tuo esiin yritysten ja kaupunkien välisen yhteistyön merkittävyyden laajoissa kaupunkikehityshankkeissa. Suuria ja monimutkaisia hybridikiinteistökehityshankkeita toteutetaan usein isoissa kaupungeissa, mutta niiden toteuttamisessa on ollut suuria haasteita. Onkin hienoa, että meillä on monipuolinen joukko tutkijoita sekä yhteistyökumppaneita mukana selvittämässä muun muassa mitä edes tarkoitamme hybridihankkeilla.

– On todella hienoa päästä tutkimaan kaupunkikehityshankkeiden kipupisteitä näin asiantuntevan toimijajoukon kanssa. Hanke tarjoaa toimijoille hyvän yhteiskehittämisalustan uusien toimintamallien kehittämiselle kaupunkikehitykseen, kertoo Tampereen yliopiston Kiinteistökehittämisen osaamiskeskuksen johtaja Jukka Puhto.

CityCen-hanke pyrkii ratkaisemaan hybridikiinteistökehittämishankkeiden haasteita kehittämällä toteutusmalleja, jotka auttavat esimerkiksi sopimuksien ja yhteistyön tekemisessä, sekä rahoituksen saamisessa. Hankkeen aloituskokouksessa marraskuussa 2023 tuotiin esille omia kokemuksia hybridihankkeiden haasteista.

Riskit tai epävarmuudet voivat kaataa koko hankkeen

Erilaisia malleja hybridihankkeiden ohjaamiseen ja toteutukseen tarvitaan kipeästi. Hankkeissa on ollut esimerkiksi riskejä, joita ei ole osattu ennakoida valmisteluvaiheessa. Lisäksi hybridikiinteistökehityshankkeiden toteuttamista ovat haastaneet erilaiset epävarmuudet, milloin usein jo pitkällekin valmistellut hankkeet ovat kaatuneet jo ennen niiden rakentamisen käynnistymistä.

CityCen haluaa ratkaista näitä haasteita ja parantaa suurten ja monimutkaisten hybridikiinteistökehityshankkeiden toteutettavuutta ja johtamista. Alustavia huomioita hybridihankkeiden haasteista ja hyvistä käytännöistä kerättiin avoimessa työpajassa Helsingissä. Seuraava työpaja järjestetään keväällä Tampereella.

– Ryhmissä oli monialaista osaamista ja oli hienoa, että mukana oli sekä yrityskentän että kaupunkien edustajia, jotka olivat aktiivisesti mukana työpajassa. Aihe on todella tärkeä ja sen ongelmakenttä on varsin moniulotteinen teknisistä ratkaisuista aina rahoitusratkaisuihin ja verotukseen saakka, toteaa KPMG:n kiinteistö- ja rakennusalan liiketoiminnan johtaja Teemu Haataja.

CityCen-hankkeen rahoittavat Tampereen yliopisto ja yhteistyökumppanit. Hanke kestää noin kaksi vuotta marraskuusta 2023 alkaen. Tampereen yliopiston innovaatioalusta CoreLab vastaa CityCenin viestinnästä ja koordinoinnista.

Tutustu hankkeeseen CityCenin kotisivuilla!

Lisätietoja:

Jukka Puhto, TkT
Johtaja, Kiinteistökehittämisen osaamiskeskus
050 550 1234

Yhteistyökumppaneina CityCen-hankkeessa toimivat AFRY Ark Studio, Helsingin kaupunki, Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli Oy, KPMG Oy Ab, Lahden kaupunki, NCC Property Development Oy, Oulun kaupunki, Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne Oy, Skanska CDF Oy, Talonrakennusteollisuus ry, Turun kaupunki ja Vantaan kaupunki.

Teksti ja kuva: Alisa Hakola