Hyppää pääsisältöön

Brita Maria Renlundin muistosäätiöltä merkittävä tuki lapsiperheköyhyyden ja nuorten mielenterveyden tutkimukseen

Julkaistu 29.1.2024
Tampereen yliopisto
Kaksi farkkuihin pukeutunutta henkilöä nurmikolla, jalassa tennarit.
Kuva: Rogério Martins/Pexels.com
Brita Maria Renlundin muistosäätiö (BMR-säätiö) on myöntänyt 12 miljoonaa euroa avustuksina hankkeille ja toiminnalle, joka vahvistaa lasten ja nuorten hyvinvointia ja tulevaisuudenuskoa. Tampereen yliopistoon säätiö jakoi kahdelle hankkeelle yhteensä yli puoli miljoonaa euroa.

BMR-säätiö myönsi Tampereen yliopistolle tukea kahteen eri tutkimushankkeeseen, jotka tuovat lisävalaisua BMR-säätiön pitkäaikaisiin kärkiteemoihin: lapsiköyhyys, lasten ja nuorten hyvinvointi ja tulevaisuudenusko. 

Lasten ja vanhempien arjen kokemuksia taloudesta ja toimeentulosta kartoittava tutkimushanke sai 390 000 euroa kolmelle vuodelle. 

– Lapset, nuoret ja perheet kohtaavat tällä hetkellä useita heidän hyvinvointiaan haastavia tekijöitä. Vaikka monilla lapsilla, nuorilla ja perheillä sujuu hyvin, on eriarvoisuus kasvanut. Monet perheet kokevat taloudellisia vaikeuksia ja elävät köyhässä elämäntilanteessa. Tuotamme lisää tietoa siitä, miten lapset ja vanhemmat kokevat köyhyyden ja välittää näin saatu tieto päätöksentekoon, tenure track -professori ja Perlan tutkimusjohtaja Mia Tammelin sanoo.  

Tutkimushanke seuraa sosiaalipolitiikan ja sosiaaliturvan muutosten vaikutuksia perheiden toimeentuloon. 

– Tutkimushankkeessa seurataan ja analysoidaan sosiaalipolitiikassa tapahtuvia muutoksia ja niiden merkitystä perheille, lapsille ja nuorille. Tulemme ehdottamaan tutkimusperustaisia politiikkasuosituksia ja osallistumaan julkiseen keskusteluun, Tammelin kertoo. 

Hankkeen tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää päätöksenteon, palvelujen ja interventioiden kehittämisessä. 

Tampereen yliopiston hankkeet toteutetaan Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskuksessa (Perla) ja yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa.  

Tutkimus edistää hyvinvointia ja tulevaisuudenuskoa 

BMR-säätiön toimitusjohtaja Birgitta Forsström pitää molempia Tampereen yliopiston hankkeita tutkimuksellisesti korkeatasoisina ja erittäin ajankohtaisina. 

– Tampereen yliopistossa tehdään tärkeää yhteiskuntatieteellistä ja kasvatustieteellistä tutkimusta lapsista ja nuorista. Lapsiperheköyhyys on hälyttävä teema hyvinvointivaltio Suomessa. On tärkeä tutkia kokemusta köyhyydestä, sillä se voi luoda näköalattomuutta yhteiskunnassa, Forsström sanoo. 

Toinen Tampereen yliopiston tutkimushanke pureutuu nuorten mielenterveysongelmiin. Hankkeelle myönnettiin 220 000 euroa kahdeksi vuodeksi. Tutkijat aikovat haastatella eri taustaisia nuoria ja nostaa esiin heidän näkökulmiaan. Hankkeen tavoitteena on tutkia vahvasti yhteistyössä nuorten kanssa, miten yhteiskunnan rakenteet vaikuttavat nuorten psyykkiseen hyvinvointiin. 

– Nuorten mielenterveysongelmat ovat yhteiskunnallinen kriisi ja olemme syvästi huolissamme siitä, miten nuoret voivat. Yksilöllisten selitysten sijaan analysoimme yhteiskunnallisten rakenteiden vaikutusta mielen hyvinvoinnin kysymyksiin ja etsimme uusia ratkaisuja, hanketta johtava professori Päivi Honkatukia sanoo. 

BMR-säätiön hallitus päätti apurahojen jakamisesta torstaina 25. tammikuuta. Kaikkiaan tukea haettiin 26,5 miljoonan euron edestä. Säätiö vastaanotti yhteensä 714 hakemusta, joista runsaat 500 sai myönteisen päätöksen. 

Katso kaikki myönnöt BMR-säätiön sivuilta