Hyppää pääsisältöön

Biosimilaarien tuomat säästöt lääkekustannuksiin toteutuivat Suomessa vain osittain

Julkaistu 5.4.2024
Tampereen yliopisto
Rakennuksen sisäänkäyti ja piha, jossa henkilö kävelee.
Kuva: Jonne Renvall/Tampereen yliopisto
Biosimilaarit ovat biologisten lääkkeiden vaihtokelpoisia valmisteita, joilla pyritään hillitsemään lääkekustannuksia. Lääkärilehdessä julkaistun tutkimuksen perusteella niiden koko säästöpotentiaali ei ole toteutunut Suomessa. Paremmin toteutettu hintakilpailu olisi voinut tuoda lääkekorvauskuluihin yli 180 miljoonan lisäsäästöt. Arvio esitetään Tampereen yliopiston ja Yliopiston Apteekin tutkimusyksikön tutkimuksessa, jossa tarkasteltiin kahden biologisen lääkkeen hintakehitystä sekä korvattavuuskäytäntöjä Suomessa ja Virossa vaihtokelpoisten biosimilaarien tultua markkinoille.

Laajassa käytössä olevien biologisten lääkkeiden biosimilaariversiot tuottivat arviolta 102 miljoonan euron säästöt Suomen lääkekustannuksissa vuosina 2018–2021.

Lääkärilehdessä julkaistu tutkimus vertaili adalimumabin ja etanerseptin hintakehitystä ja korvauskäytäntöjä biosimilaarien tultua markkinoille Suomessa ja Virossa. Tutkimuksessa arvioitiin myös, miten lääkkeiden kustannukset olisivat Suomessa voineet kehittyä Viron kaltaisella korvausmenettelyllä. Tutkimuksen toteutti Tampereen yliopisto yhdessä Yliopiston Apteekin tutkimusyksikön kanssa.

Tutkimuksen mukaan säästö olisi voinut olla arviolta 183 miljoonaa euroa suurempi, mikäli hintakilpailu olisi Suomessa toteutettu yhtä nopeasti ja tehokkaasti kuin tapahtui Virossa.

– Tutkimuksemme osoittaa, että biosimilaarien tuoma säästöpotentiaali on aiemmin arvioitua suurempi, erityisesti kun hintakilpailun piiriin tulee kalliita ja kustannusvaikutuksiltaan merkittäviä lääkkeitä kuten adalimumabi ja etanersepti, toteaa lääketieteen tohtori ja reumatologian erikoislääkäri Jarno Rutanen Tampereen yliopistosta.

Suomessa hintaa ohjattiin hinnoittelusäännöllä, jonka mukaan biosimilaarin tuli olla 30 prosenttia alkuperäisvalmistetta edullisempi, jotta se voitiin hyväksyä lääkekorvausjärjestelmään. Tämän jälkeen hintakilpailu eteni kuitenkin Suomessa hitaasti. Virossa puolestaan otettiin vuonna 2019 käyttöön tarjouskilpailun luonteinen viitehinnoittelu, jonka myötä valmisteiden hinnat laskivat nopeasti 70–80 prosenttia.

Biosimiliaarien hoito- ja kustannusvaikutuksia tärkeä seurata

Säästöt syntyivät lääkkeiden hinnan alenemisesta, kun autoimmuunisairauksien hoidossa käytettäville adalimumabille ja etanerseptille oli tarjolla vaihtokelpoinen biosimilaari lääke.

Adalimumabi ja etanersepti ovat autoimmuunisairauksissa kuten nivelreumassa ja tulehduksellisissa suolistosairauksissa käytettyjä biologisia lääkkeitä, jotka ovat saaneet patenttisuojan päätyttyä hoidollisesti vaihtokelpoisia ja hinnalla kilpailevia biosimilaarivalmisteita.

– Autoimmuunisairaudet lisääntyvät Suomessa, jolloin biologisten lääkkeiden käyttö on merkittävästi lisääntynyt ja kustannukset ovat kasvaneet. Biosimilaarit ovat tuoneet helpotusta kasvaviin lääkekustannuksiin mahdollistamalla hintakilpailua lääkemarkkinoille, Rutanen toteaa.

Tutkimuksen seuranta-ajan jälkeen Suomi on muuttanut biologisia lääkkeitä koskevaa lainsäädäntöään. Vuosina 2024–25 on asteittain alkamassa biologisten lääkkeiden apteekkivaihto jolloin potilaan biologinen lääke vaihdetaan apteekissa edullisimpaan vaihtokelpoiseen valmisteeseen.

– Uudistuksen toivotaan edistävän hintakilpailua, laskevan lääkkeiden hintoja ja siten tuovan säästöjä valtion lääkekorvauskustannuksiin. Uudistus on kuitenkin laajuudeltaan ensimmäisiä maailmassa. Sen vuoksi on tärkeää seurata uudistuksen hoito- ja kustannusvaikutuksia, Rutanen toteaa.

Tutustu tutkimukseen Lääkärilehdessä

Tutkimus

Adalimumabin ja etanerseptin hinnat laskivat Viroa hitaammin. Suom Lääkäril 2024; 79: e39219 www.laakarilehti.fi/e39219 (Julkaistu 4.4.2024).