Hyppää pääsisältöön

Avoimen oppimisen vaikuttaja Matleena Laakso: ”Avoimista materiaaleista hyötyvät kaikki”

Julkaistu 14.6.2023
Tampereen korkeakouluyhteisö
Matleena Laakso on Avoimen oppimisen vaikuttaja 2023. (Kuva: Esko Laakso, CC BY).
”Se ei ole keneltäkään pois.” Näin ajattelee Tampereen korkeakouluyhteisön digipedagogi Matleena Laakso oppimateriaalien avoimesta jakamisesta. Hän näkee Creative Commons -lisensoinnissa merkitystä asiantuntijana kehittymisen kannalta, mutta ennen kaikkea siitä on hyötyä kaikille oppijoille. Laakso palkittiin työstään Avoimen oppimisen vaikuttajana.

Vuoden 2023 Avoimen oppimisen vaikuttaja -palkinnon on saanut Tampereen korkeakouluyhteisön Matleena Laakso. Palkinto myönnetään henkilölle, joka on urallaan merkittävästi edistänyt suomalaista avointa oppimista. 

Raati kiitti Laakson esimerkillistä tapaa jakaa omia oppimateriaalejaan avoimesti. Laakso myös kouluttaa muita opettajia jakamaan omia oppimateriaalejaan ja opetuskäytäntöjään. Raadin mukaan Laakso on siten edistänyt merkittävästi avoimen oppimisen kulttuuria suomalaisella korkeakoulukentällä. 

Aloittaessaan materiaaliensa jakamisen julkisesti ja CC-lisensoidusti Laakso oli jo muutaman vuoden ajan aktiivisesti hyödyntänyt muiden jakamia materiaaleja. Hän alkoi ajatella, että oli hänen vuoronsa jakaa, ei vain ottaa. 

Opetusalan täydennyskouluttajana Laakso aloitti avoimen jakamisen vuonna 2011 ja blogin vuotta myöhemmin. Sen vinkkien ja kokemusten ohella hän jakaa osaamistaan avoimella lisenssillä jaetuissa diasarjoissa.  

– Tavoitteenani on tukea opettajia heidän työssään ja edistää digin pedagogista hyödyntämistä. Nykyisin CC-lisenssi tunnetaan jo varsin hyvin ja myönteinen asenne jakamiseen on lisääntynyt. Tarkoituksena on jakaa materiaaleja, joista muutkin hyötyvät. 

Tampereen ammattikorkeakoulussa Laakson täydennyskouluttamat opettajat ovat yhtenä oppimistehtävänään jakaneet materiaaleja julkisiksi. Heillä – ja lisensoinnin jälkeen ihan kaikilla – on materiaali käytössä, kun se on julkaistu Avointen oppimateriaalien kirjastossa

Jakaminen lisää asiantuntijan tunnettavuutta 

Maaliskuussa järjestettävän Jaa jotakin -viikon aikana Laakso nosti esiin merkityksen, joka jakamisella on asiantuntijan uraan. ”Mitä enemmän jaan, sen paremmin osaamiseni tunnetaan”, Laakso kirjoitti. Hän näkee osaamisen jakamisen tärkeänä teemana myös opiskelijoiden työllistymisessä ja verkostoitumisessa. 

Oppimateriaalien avoin jakaminen tarkoittaa useimmiten CC-lisensiointia, jonka ideana on antaa tiettyjä oikeuksia materiaaliin kaikille muille – joko käyttämiseen tai lisäksi muokkaamiseen. 

– Käyttöluvassa annan muille tekijänoikeuslakia laajempia oikeuksia. Lisensointi ei poista tekijyyttä ja vain omia tai muiden avoimesti lisensoimia materiaaleja voi jakaa. Useimmiten käytetään lisenssejä, joissa tekijä ja lähde tulee mainita. Näin kunnioitetaan tekijän työtä. 

– Ei kaikkea täydy lisensoida, mutta edes jotakin, Laakso toivoo. 

Lisensoi ja jaa oppimaasi vaikka videolla 

Avoimen jakamisen pariin haluavaa Laakso suosittelee jakamaan materiaaleja, joista voisi olla muille hyötyä. CC-lisenssissä valitaan neljästä ehdosta, eikä se ole Laakson mukaan teknisesti hankalaa. Hän suosittelee jakamista myös opiskelijoille. Jaa jotain -viikolla hän antoi käytännön vinkkejä: Opiskelija voi koota tenttikirjan keskeisistä asioista infograafin tai nostaa viisi oppimaansa asiaa videoon, jonka jakaa LinkedInissä. 

Opetuksen avoimuutta edistävät myös ideoiden, esimerkkien ja arviointimatriisien jakaminen sekä avoimet verkkokurssit. 

Avoin jakaminen on vuosia näkynyt laajasti oppilaitosmaailman ulkopuolellakin. Sekä EU että Suomen julkishallinto suosittelevat avointa jakamista CC-lisenssillä. Suomessa jaettua dataa löytyy kootusti avoimen datan sivustolta

Matleena Laakso on työskennellyt TAMKissa sivutoimisesti 2016 alkaen pääosin opetusalan täydennyskoulutushankkeissa. Tällä hetkellä hän työskentelee OPH-rahoitteisissa opetustoimen täydennyskoulutushankkeissa sekä ammatillisen opettajankoulutuksen parissa. Hänellä on työhistoriaa myös Tampereen yliopistossa. 

*** 

Laakson Vaikuttaja-palkinnon lisäksi Avoimen tieteen ja tutkimuksen kesäpäivillä myönnettiin Vuoden avoin oppimateriaali -palkinto Kaisa Puttosen (Laurea), Leena Eleniuksen (Seinäjoen ammattikorkeakoulu) ja Riitta-Liisa Karjalaisen (Kajaanin ammattikorkeakoulu) tekemälle Huijataanko minua? Huijaanko minä muita? -oppimateriaalille.  

Vuoden avoin oppimis- ja opetuskäytäntö -palkinto myönnettiin Maria Ehrnström-Fuentesin (Svenska handelshögskolan) järjestämälle Sustainable Organising -kurssille. 

Palkintojen saajat valitsee vuosittain avoimessa haussa esiin nousseista ehdokkaista palkintoraati, jossa ovat edustettuina Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL, Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK, Kansalliskirjasto, Avointen oppimateriaalien kirjasto ja Avoimen tieteen koordinaatiossa toimiva Oppimisen avoimuuden asiantuntijaryhmä. 

Palkintojen koordinoinnista vastaa Tieteellisten seurain valtuuskunta Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella.  

Avoimen oppimisen palkintojen 2023 aiheina valetieto, kestävyys sekä vaikuttaminen | Avoin tiede 

Tutustu avoimiin materiaaleihin ja CC-lisensointiin 

Matleena Laakson blogi 

Creative Commons Suomi 

Avointen oppimateriaalien kirjasto 

Avoin data