Hyppää pääsisältöön

Avoimen julkaisemisen kirjoittajamaksujen tukirahoitusta pilotoidaan syksyllä

Julkaistu 20.8.2020
verkkokurssi
Pilottivaiheen tukirahoitus on suunnattu Tampereen yliopiston apurahatutkijoille.

Tampereen yliopistossa on käynnissä projekti, jonka yhteydessä pilotoidaan tieteellisten artikkeleiden kirjoittajamaksujen maksamista keskitetysti. Kirjoittajamaksu (article processing charge, APC) on korvaus, jonka kustantaja perii artikkelin avoimesta julkaisemisesta täysin avoimessa tai hybridi-Open Access -lehdessä. Kirjoittajamaksujen tukirahoituksen kohderyhmänä ovat pilottivaiheessa apurahatutkijat, joilla on voimassa oleva resurssisopimus Tampereen yliopiston kanssa. Pilottivaihe on käynnissä 1.9.-31.12.2020. 

Tukirahoitus tieteellisen artikkelin avoimeen julkaisemiseen myönnetään, kun sekä vastuullisena kirjoittajana toimiva apurahatutkija että julkaistavaksi hyväksytty artikkeli täyttävät myöntökriteerit. Myöntökriteerit ovat:

• Vastuullisen kirjoittajan affiliaation on oltava Tampereen yliopisto ja se on merkittävä näkyviin artikkeliin.

• Vastuullisella kirjoittajalla on voimassa oleva apurahatutkijan resurssisopimus Tampereen yliopistossa.

• APC-tukirahoituksesta rahoitetaan vertaisarvioitujen lehti- ja konferenssiartikkelien sekä kokoomateosartikkelien (OKM:n julkaisutiedonkeruun julkaisutyypit A1-A4) avointa julkaisemista.

• Artikkeli julkaistaan vertaisarvioidussa Gold OA -kanavassa tai hybridi-kanavassa. Hybridi-kanavassa voi julkaista, jos alalla ei ole korkealaatuisia täysin avoimia julkaisukanavia, jos kustantaja ei salli rinnakkaistallennusta tai kustantajan asettama julkaisuviive on kohtuuttoman pitkä.  

• Julkaisukanava 

- on Jufo-tasoltaan 1, 2 tai 3 TAI

- on indeksoitu Directory of Open Access Journalsiin (DOAJ) TAI

- on indeksoitu Scopus-tietokantaan TAI

- käyttää Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) vertaisarviointitunnusta

• Kirjoittajamaksua koskeva lasku tulee osoittaa Tampereen yliopistolle ja laskutusosoitteen on oltava Tampereen yliopisto. 

• APC-tukirahoitusta voi hakea vain julkaisun hyväksymisvaiheessa.

• Apurahatutkijan on toimitettava kustantajan hyväksymisvahvistus rahoituksen hakulomakkeen liitteenä.

• APC-tukirahoituksesta maksetaan vain julkaisun kirjoittajamaksu.

 

Myöntökriteerit, hakulomake (avautuu 1.9.) sekä lisätiedot ovat APC-tukirahoitus -oppaassa. 

Kaikki Tampereen korkeakouluyhteisön tutkijat voivat hyödyntää avoimeen julkaisemiseen liittyviä kirjoittajamaksualennuksia. Päivittyvä lista käytössä olevista APC-maksualennuksista on kirjaston avoimen julkaisemisen oppaassa. Vertaisarvioidut julkaisut on rinnakkaistallennettava riippumatta siitä, onko ne julkaistu avoimesti vai maksumuurin takana.   

APC-tukirahoitukseen, kirjoittajamaksualennuksiin sekä kaikissa muissa avoimeen julkaisemiseen liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä osoitteeseen oa [at] tuni.fi (oa[at]tuni[dot]fi).