Hyppää pääsisältöön

Auli Harju: Kansalaiskeskusteluun osallistuminen palkitsee, jos sillä kokee olevan vaikutusta

Tampereen yliopisto
SijaintiKanslerinrinne 1, Tampere
Keskustakampus, Pinni B -rakennuksen sali 1096 sekä etäyhteys
Ajankohta16.2.2024 10.00–14.00
Kielisuomi
PääsymaksuMaksuton tapahtuma
Kuva: Niina Uusitalo
Väitöstutkimuksessaan YTM Auli Harju tarkastelee ihmisten pyrkimystä vaikuttaa asioihin osallistumalla yhteisistä asioista käytyyn kansalaiskeskusteluun. Hän tutkii, miten ihmiset tuovat henkilökohtaiset kokemuksensa, arvonsa, intressinsä ja tunteensa osaksi julkista osallistumistaan.

Auli Harjun väitöskirja koostuu kuudesta osatutkimuksesta eli tieteellisestä artikkelista. Hän lähestyy tutkimusaihettaan kolmesta näkökulmasta: ilmiötasolla, metodisesti ja metodologisesti. Tutkimusaineistonaan hän on käyttänyt teemahaastatteluja, verkon keskustelufoorumien keskusteluja ja Suomi24-foorumin käyttäjille suunnattua kyselyä. Lisäksi hän on tutkijana tehnyt havaintoja osallistuvasta suunnitteluprosessista, jossa kahden eri lukion opiskelijaryhmät suunnittelivat ilmastonmuutokseen liittyvää kampanjaa sosiaaliseen mediaan.

– Minua on pitkään pohdituttanut se, mikä saa ihmiset osallistumaan kansalaiskeskusteluihin julkisesti, omalla nimellään ja omilla kasvoillaan. Työni osatutkimuksissa kokemukset ja tunteet nousevat tärkeiksi. Kokemukset vaikuttavat siihen, millaisiksi näemme itsemme ja maailman, jossa elämme. Puolustamamme tai vastustamamme asiat kytkeytyvät myös tavalla tai toisella tunteisiimme, ne ovat meille tärkeitä, koskettavat meitä.

Harju on tehnyt tutkimustaan kahdella vuosikymmenellä eri tutkimushankkeissa. Hän ei keskity varsinaisesti teknologiseen muutokseen, mutta teknologian kehittyminen on ilman muuta vaikuttanut ihmisten mahdollisuuksiin osallistua julkisiin keskusteluihin.

–Ensimmäisen osatutkimukseni aikaan perinteinen media journalisteineen toimi julkisuuden pääasiallisena portinvartijana valikoiden, kenen ääni nousee kuuluville. Nykyisin osallistuminen ja julkisuuteen pääsy on mahdollista melkein kenelle tahansa, vieläpä reaaliajassa.

–Yhteiskunnallisista kysymyksistä käytävään kansalaiskeskusteluun osallistuvat tuovat esiin omia arjen kokemuksiaan. Sosiaalisen median aikakaudella osallistuminen on usein tunnepitoista ja jakaa ihmisiä helposti vastakkaisiin leireihin. Tunteet ja kokemukset voivat myös yhdistää ihmisiä, Auli Harju sanoo.

Osatutkimustensa pohjalta Harju toteaa, että ihminen näkee julkiseen keskusteluun osallistumisen palkitsevana, jos hän kokee siten voivansa vaikuttaa asioihin. Vaikutuksen ei aina tarvitse olla välitöntä. Esimerkiksi Harjun haastattelemat aktivistit pohtivat, että asiat tapaavat muuttua hitaasti, jolloin oman toiminnan vaikuttavuuden näkee toisinaan vasta vuosien päästä.

Tampereelta kotoisin oleva Auli Harju työskentelee tietoasiantuntijana Hämeen ammattikorkeakoulun Kirjasto- ja tietopalveluissa.

Väitöstilaisuus perjantaina 16. helmikuuta

Yhteiskuntatieteiden maisteri Auli Harjun mediatutkimuksen alaan kuuluva väitöskirja Julkista osallistumista – ja sen tutkimista – kokemassa tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa perjantaina 16. helmikuuta 2024 kello 12 Pinni B -rakennuksen salissa 1096 (osoite: Kanslerinrinne 1, Tampere).

Vastaväittäjänä toimii apulaisprofessori Kata Kyrölä (University College London). Kustoksena toimii professori Seija Ridell Tampereen yliopiston Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnasta.

Tutustu väitöskirjaan Seuraa väitöstilaisuutta etäyhteydellä