Hyppää pääsisältöön

Arri Priimägille ERC-rahoitus dynaamisten valo-ohjattavien solunkasvatusalustojen kehittämiseen

Julkaistu 18.2.2022
Tampereen yliopisto
Tutkija fotoniikan laboratoriossa
Professori Arri Priimägi aikoo käyttää saamansa ERC-rahan dynaamisten solunkasvatusalustojen teknologiseen kehittämiseen ja markkinoiden kartoittamiseen. Kuva: Jonne Renvall / Tampereen yliopisto
Tampereen yliopiston kemian professori Arri Priimägi on saanut Euroopan tutkimusneuvoston apurahan (ERC Proof of Concept) L-Cell-tutkimushankkeeseen, jossa kehitetään dynaamisia, valo-ohjattavia solunkasvatusalustoja biolääketieteen sovelluksiin.

Biolääketieteessä ja erityisesti solujen dynaamisiin prosesseihin perustuvissa tutkimuksissa ja sovelluksissa keskeisiä työkaluja ovat olleet perinteiset solunkasvatusmaljat, petrimaljat. Biologisista kudoksista poiketen ne ovat kuitenkin staattisia, mikä heikentää niitä hyödyntävien tutkimusten pätevyyttä solujen todellisen kasvu- ja toimintaympäristön mallintajana.

L-Cell-projektissa Arri Priimägin Smart Photonic Materials -tutkimusryhmä kehittää yhdessä akatemiatutkija Teemu Ihalaisen kanssa dynaamisia solunkasvatusalustoja, joita voi ohjata valolla. Niille olisi käyttöä esimerkiksi lääkekehityksessä ja tautimallinnuksessa sekä solujen fysiologian tutkimuksessa.

– Meillä on käsissämme materiaali, jonka pinnanmuotoja voi kontrolloida hyvin tarkasti valon avulla. Aikaisemmat tutkimuksemme ovat osoittaneet, että näillä pintakuvioilla voi ohjata mm. epiteelisolujen kasvua ja liikkeitä sekä hermosolujen suuntautumista, Priimägi kertoo.

Priimägi uskoo, että esimerkiksi lääkeyritykset sekä biotutkijat yliopistoissa ja tutkimusinstituuteissa voivat hyötyä dynaamisista solunkasvatusalustoista.

– Näemme yhteistyömahdollisuuksia sellaisten firmojen kanssa, jotka kehittävät uusia ratkaisuja solujen toimintaympäristön mallintamiseen. Esimerkiksi projektipartnerimme Alvéolen proteiinipohjaiset kasvualustapinnoitteet ovat yhdistettävissä meidän valo-ohjattaviin pinnoitteisiimme. Alvéolen lisäksi Orion Pharmalla on projektissamme neuvoa antava rooli, Priimägi selvittää.

Rahoituksen avulla teknologia paremmaksi ja markkinat selville

Siitä, että tutkimuksessa ollaan jo näin pitkällä, on Arri Priimägin mukaan kiittäminen viime vuosien kiinteää yhteistyötä yliopiston eri alojen tutkijoiden kesken. ABioT-tutkimustiimissä ovat ahkeroineet akatemiatutkijat Teemu Ihalainen ja Soile Nymark, tutkijatohtori Elina Mäntylä ja väitöskirjatutkija Heidi Peussa lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnasta, sekä tutkijatohtori Chiara Fedele ja väitöskirjatutkija Mari Isomäki tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnasta.

ERC-rahoituksen avulla Priimägin ryhmä aikoo toisaalta kehittää teknologiaansa entistä toistettavammaksi, ja toisaalta kartoittaa dynaamisten solunkasvatusalustojen markkinoita.

– Käytämme suuren osan rahoituksesta konseptimme hiomiseen sekä validointiin eri solulinjoille. Merkittävä rahoitusosuus varataan myös markkina-analyysin tekemiseen, yrityskontaktointiin ja mahdollisen kaupallistamisstrategian luomiseen.

Priimägi kertoo olevansa kiitollinen siitä, että Euroopan tiedeneuvosto uskoo hänen ryhmänsä tutkimusideoihin. Ilman ulkoista rahoitusta tutkimus tyssäisi alkuunsa. Erityistä kiitosta hän haluaa jakaa Chiara Fedelelle, jolla on avainrooli projektin operatiivisessa toiminnassa.

– Hän on vuosien ajan rakentanut siltoja tekniikan ja lääketieteen tiedekuntien välille, etsien valo-ohjattaville materiaaleille käyttökohteita solubiologian ja biomateriaalitieteen suunnilta. Ilman Chiaraa Smart Photonic Materials -tutkimusryhmä tuskin olisi mukana solututkimuksissa, Priimägi kehuu kollegaansa.

Tutkimusryhmä kuvattuna Arvo-rakennuksessa
ABioT-tutkimusryhmään kuuluvat Chiara Fedele, Heidi Peussa, Mari Isomäki, Arri Priimägi, Teemu Ihalainen, Soile Nymark ja Elina Mäntylä. Kuva: Jonne Renvall / Tampereen yliopisto

ERC Proof of Concept -rahoitusta tutkimuksen jatkokehittämiseen  

L-Cell-tutkimus sai ERC-rahoitusta 150 000 euroa 12 kuukauden ajaksi. Sen aikana kerätty tutkimus- ja markkinatieto määrää seuraavat askeleet konseptin etenemisessä.

Projekti linkittyy vuosina 2016–2021 ERC Starting Grant -rahoitusta saaneeseen fotoniikan alan PHOTOTUNE-projektiin, jonka merkittävimmät tulokset saavutettiin ns. valorobotiikan saralla. Siihen liittyen ERC Proof of Concept -rahoitusta on saanut OPTOSENSE-konsepti valo-ohjattaviin materiaaleihin perustuvasta kosteusanturoinnista. Konseptia jatkokehitetään parhaillaan Business Finland-rahoituksella.

– Nyt projektin tuloksia pyritään hyödyntämään biotieteissä. PHOTOTUNE onkin hyvä esimerkki perustutkimukseen keskittyneestä projektista, jonka tulokset avaavat uusia mahdollisuuksia yli tiedealarajojen, Priimägi summaa.

Hanketta rahoittaa Euroopan tutkimusneuvosto, joka myöntää rahoitusta huippututkijoille uraauurtavaan tutkimukseen. ERC Proof of Concept -rahoituksen avulla tutkijat voivat selvittää tekemänsä tutkimuksen kaupallista tai yhteiskunnallista potentiaalia. Rahoitus on suunnattu aiemmin muuta ERC-rahoitusta saaneille tutkijoille. ERC-rahoitusta on myönnetty 11 Tampereen yliopiston tutkijalle vuodesta 2015. 

Lue lisää ERC Proof of Concept -rahoituksesta.

Lisätietoa

Arri Priimägi
044 515 0300
arri.priimagi [at] tuni.fi