Hyppää pääsisältöön

Anu Siren: Pitkä elämä yhteiskunnallisena ja inhimillisenä ilmiönä

Julkaistu 14.6.2022
Tampereen yliopisto
Anu Siren on gerontologian professori yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa. Hänen tutkimuksensa käsittelevät ikääntymistä inhimillisenä ja yhteiskunnallisena ilmiönä. Häntä kiehtovat erityisesti eliniän pitenemiseen liittyvät haasteet ja mahdollisuudet yksilön ja yhteiskunnan näkökulmista.

– Väestön nykyisestä rakenteesta, jossa eri ikäryhmiä on entistä tasaisempi määrä, puhutaan usein kuin se olisi demografinen häiriötila. Pitkäikäisyys on kuitenkin varsin luonnollinen seuraus yhteiskunnan kehittymisestä, elinolojen paranemisesta sekä terveydenhuollon ja lääketieteen saavutuksista.

Sirenin mukaan haasteita aiheuttaa se, että yhteiskuntamme ja sen rakenteet on suunniteltu paljon lyhyempää elämää silmällä pitäen. Rakenteiden kehittämistä tulisi miettiä esimerkiksi elämänkulun uudenlainen jaksotuksen kannalta, mutta myös sen, että yksittäinen elämä on pitkä.

Tutkimuksissaan Siren on pyrkinyt arvioimaan tulevaisuuden iäkkäiden ominaisuuksia, tunnuspiirteitä ja mieltymyksiä. Lisäksi hän on tarkastellut ikääntymisen näkökulmasta yhteiskunnallisia virtauksia ja kehityskulkuja, kuten eriarvoistumista.

Hänen mukaansa on todennäköistä, että tulevaa pitkäikäisten yhteiskuntaa tulee leimaamaan tasapainottelu todennäköisyyksien ja toisaalta elämän arvaamattomuuden välillä. Arviot elämän pituudesta vaikuttavat esimerkiksi eläkkeelle jäämisen ajankohtaan. Kaikkien kohdalla lupaus pitkästä elämästä ei kuitenkaan toteudu.

– Pitenevä elämä ja sen myötä muuttuva elämänkulku ovat kiehtovia tutkimuskohteita. Niiden tutkiminen on yhteiskunnallisesti erittäin ajankohtaista ja tarkoituksenmukaista. Mutta se on myös mukaansatempaavaa ihmiselon mysteerien ratkaisemista.

Anu Sirenin yhteystiedot