Hyppää pääsisältöön

Anni Kyösti: Kuntien ammattimaiset luottamushenkilöt ovat lisänneet poliittisen johtamisen painoarvoa

Tampereen yliopisto
SijaintiKanslerinrinne 1, Tampere
Keskustakampus, Pinni A, Paavo Koli -sali ja etäyhteys
Ajankohta12.4.2024 9.00–13.00
PääsymaksuMaksuton tapahtuma
Suomen kunnissa on 2000-luvulla yleistynyt ammattimainen poliittinen johtaminen. HM Anni Kyösti tarkastelee väitöstutkimuksessaan kuntien duaalijohtamista luottamushenkilöjohtamisen näkökulmasta. Kyösti tutkii kuntajohtamisen muutosta ja osoittaa, että kuntien ammattimaiset luottamushenkilöt ovat vahvistaneet kuntien poliittisen johtamisen roolia.

Politiikan ja hallinnon suhde on puhuttanut tutkijoita jo vuosikymmenten ajan. Anni Kyöstin väitöskirjatutkimus kuntien duaalijohtamisesta osallistuu tähän keskusteluun tarkastelemalla kuntien poliittista johtamista.  Ammattimaisia poliittisia johtajia ovat niin pormestarit kuin koko- tai osa-aikaiset luottamushenkilöjohtajat, jotka kaikki toimivat hallinnon ja politiikan rajavyöhykkeellä. 

Kyöstin väitöskirja on laadullinen tutkimus kuntien poliittisesta johtamisesta. Tutkimus tarkastelee teemahaastattelu- ja dokumenttiaineiston avulla sitä, millaista kuntien poliittinen johtaminen on duaalijohtamisen rajapinnalla sekä millainen politiikan ja hallinnon suhde on kunnissa ammattimaisten luottamushenkilöiden näkökulmasta.

Kuntien ammattimaiset poliittiset johtajat ovat asettuneet hallinnon ja politiikan rajavyöhykkeelle. Anni Kyösti tunnistaa tutkimuksessaan luottamushenkilöjohtamisen keskeiset muutokset. Kuntien ammattimaiset luottamushenkilöt ovat ensinnäkin vahvistaneet kuntien poliittisen johtamisen roolia. Ammattimaiset luottamushenkilöt toimivat tutkimuksen mukaan yhdistävinä johtajina hallinnon ja politiikan välillä. Anni Kyösti osoittaa myös, miten poliittisen johtamisen muutos vaikuttaa hallinto- ja politiikkasuhteisiin, toimintaympäristöön sekä johtamistilaan. Samalla politiikan ja virkajohdon roolit lähentyvät toisiaan.

– Käytännössä kehitys tarkoittaa sitä, että kunnissa on kyettävä mukautumaan uusiin duaalijohtamisen rooleihin ja löytämään tilaa ammattimaisille luottamushenkilöille johtamismallin potentiaalin hyödyntämiseksi. Ammattimaiset luottamushenkilöt voivat rakentaa viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden välille toisiaan täydentäviä näkökulmia ja näin parantaa päätöksenteon edellytyksiä, Anni Kyösti toteaa.

Väitöstilaisuus perjantaina 12. huhtikuuta

Hallintotieteiden maisteri Anni Kyöstin kunta- ja aluejohtamisen alaan kuuluva väitöskirja Kuntien luottamushenkilöjohtajat politiikan ja hallinnon rajavyöhykkeellä tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnassa perjantaina 12.4.2024 klo 12 Paavo Koli -salissa (Kanslerinrinne 1, Tampere). Vastaväittäjänä toimii dosentti Jaana Leinonen Lapin hyvinvointialueelta. Kustoksena toimii professori Arto Haveri Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnasta.

Tutustu väitöskirjaan.

Seuraa väitöstilaisuutta etäyhteydellä.

Kuva: Tilda Hopia