Hyppää pääsisältöön

Anna Iliadi: Kalvo-oikomiseen käytetyissä materiaaleissa ja kalvo-oikomisella saavutetussa hampaiden liikkumisessa puutteita

Tampereen yliopisto
SijaintiKalevantie 4, Tampere
Keskustakampus, Päätalo, auditorio D11 ja etäyhteys
Ajankohta12.4.2024 9.00–13.00
Kielienglanti
PääsymaksuMaksuton tapahtuma
Anna Iliadi seisoo meren rannalla, taustalla on laivoja. Hänellä on yllään vaalea takki.
Kuva: Katerina Pappa
Oikomishoidon erikoishammaslääkäri Anna Iliadi syventyy väitöskirjassaan oikomishoitoon läpinäkyvillä irrotettavilla oikomiskojeilla eli kalvo-oikomiseen. Tutkimuksessaan hän tarkasteli käytettyjen materiaalien ominaisuuksia ja kliinisiä vaikutuksia, ja selvitti kalvo-oikomisella saavutetun hammaskohtaisen liikkumisen tarkkuutta, hoidon tehokkuutta sekä puhdistusaineiden ja hampaiden pinnoille liimattavien muovikiinnikkeiden vaikutusta kalvoihin ja hampaan pintaan.

Kalvo-oikomisesta on viime vuosina tullut suosittua, mikä johtuu suurelta osin valmistajien aggressiivisista markkinointikampanjoista. Vuonna 2014 Yhdysvalloissa 89 % oikojahammaslääkäreistä oli hoitanut vähintään yhden potilaan kalvoilla, kun taas vuonna 2023 julkaistussa tutkimuksessa kalvo-oikomista käytti säännöllisesti 65 %. Tämä vallankumouksellinen kehitys johtuu pääasiassa kasvavasta kysynnästä näkymättömälle oikomishoidolle ja erityisesti aikuispotilaiden esteettisen oikomishoidon vaatimuksesta.

Huolimatta yleistyneestä kalvoilla tehtävästä oikomisesta erilaisten purentavirheiden hoidossa, tieteellinen näyttö niiden käytöstä kuitenkin puuttuu.

– Toisin kuin monilla muilla lääketieteen aloilla, ortodontiassa on yleistä, että uusia markkinoille tuotuja tuotteita ja hoitomenetelmiä otetaan kliiniseen käyttöön usein valmistajien väitteiden perusteella ilman tutkimusnäyttöä, Anna Iliadi sanoo.

Vaikka kalvo-oikomisen suosio on kasvanut, huolta on herännyt niiden tehokkuus verrattuna perinteisiin kiinteisiin oikomislaitteisiin.

– Vaikka kalvoilla on etuja, kuten parempi mukavuus ja esteettisyys, epäilyksiä on edelleen niiden kliinisen tehokkuuden suhteen, Iliadi huomauttaa.

Iliadin tutkimuksen havainnot osoittavat, että kalvo-oikomisella on vaikeampi saavuttaa tavoiteltua hampaiden siirtymistä kuin kiinteillä oikomiskojeilla. Kalvon ominaisuuksilla, kuten paksuudella, ei kuitenkaan näytä olevan merkittävää vaikutusta hampaiden siirtymiseen. Hampaisiin kiinnitettävien siirtoa ohjaavien muovilisäysten vaikutusta kalvojen pintarakenteeseen sekä hampaisiin ei ole aiemmin tutkittu.

– Kliinisissä tilanteissa tehtyjen havaintojen perusteella on ilmennyt tapauksia, joissa muovilisäysten pinnat ovat halkeilleet ja irronneet kalvojen asettamisen ja pois ottamisen yhteydessä. Tämä herättää huolta mahdollisista terveysriskeistä irronneiden partikkeleiden joutuessa potilaiden ruoansulatuselimistöön. Kalvojen puhdistamisessa käytetyillä aineilla näyttää myös olevan vaikutusta kalvon kemialliseen ja pintarakenteeseen, mikä taas voi vaikuttaa hampaiden siirtoon, Iliadi toteaa.

Anna Iliadin väitöstutkimus tuo esille kalvo-oikomiseen liittyviä vahvuuksia ja rajoituksia. Yksilölliset purentavirheet ja niistä johtuvat rajoitukset tulisi ottaa huomioon suunniteltaessa oikomishoitoa kalvojen avulla.

Väitöstilaisuus perjantaina 12. huhtikuuta

Erikoishammaslääkäri Anna Iliadin ortodontian alaan kuuluva väitöskirja Materials and Clinical Aspects of Orthodontic Treatment with Aligners, tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa perjantaina 12.4.2024 kello 12.00 keskustakampuksen Päätalon auditoriossa D11 (Kalevantie 4, Tampere). Vastaväittäjänä toimii professori David Rice Helsingin yliopistosta. Kustoksena toimii professori Timo Peltomäki Tampereen yliopistosta.

Tutustu väitöskirjaan

Seuraa väitöstilaisuutta etäyhteydellä