Väitös

Anna Alakoski: Gluteenittomalla ruokavaliolla hoidetun ihokeliakian ennuste on hyvä

Anna Alakoski
Ihokeliakia on keliakian ihoilmentymä. Hoitamattomaan ihokeliakiaan voi liittyä komplikaatioita, joista yksi on imusolmukesyöpä. Tampereen yliopistossa tarkastettava lääketieteen lisensiaatti Anna Alakosken väitöskirjatutkimus selvitti ihokeliakiapotilaiden ennustetta terveyskäyttäytymiseen, sairastavuuteen, kuolleisuuteen ja kuolinsyihin liittyen. Tutkimus osoitti, että hoidettujen ihokeliakiaa sairastavien ennuste on erinomainen ja kuolleisuus saattaa olla jopa pienempi kuin väestössä yleensä.

Ihokeliakia on keliakian ihoilmentymä, jossa ravinnon gluteeni käynnistää geneettisesti alttiiden henkilöiden elimistössä monimutkaisen autoimmuunipohjaisen tulehdusreaktion. Tästä on seurauksena kutiseva ja rakkuloiva ihokeliakiaihottuma sekä keliakialle ominaiset ohutsuolimuutokset.

Ihokeliakian hoitona on elinikäinen gluteeniton ruokavalio, jossa vältetään vehnää, ohraa ja ruista, mutta gluteenittoman kauran käyttö on mahdollista. Kuitenkin aiemmassa kyselytutkimuksessa osa ihokeliakiapotilaista oli lopettanut kauran käytön epäiltyään sen aiheuttavan iho- ja suolioireita. Kauran pitkäaikaisen käytön turvallisuutta ja vaikutuksia terveyteen ihokeliakiassa ei ole aiemmin tutkittu.

Väitöskirjatutkimuksessa todettiin, että ihokeliakiaa sairastavat noudattavat tarkasti gluteenitonta ruokavaliota ja valtaosa, 82 prosenttia, käyttää kauraa ruokavaliossaan. Tutkimus osoitti, että kauran pitkäaikainen käyttö on turvallista eikä lisää ihokeliakian komplikaatioita tai pitkäaikaissairauksia.

— Kaurankäytöllä saattaa olla jopa terveysvaikutuksia, koska kauraa käyttävillä ihokeliaakikoilla oli parempi elämänlaatu ja vähemmän suolioireita kuin niillä, jotka eivät käyttäneet kauraa, toteaa tutkimuksen tehnyt Anna Alakoski.

Etenkin hoitamattomaan keliakiaan ja ihokeliakiaan tiedetään liittyvän komplikaatioita kuten luunmurtumia ja suurentunut lymfoomariski. Lisäksi useiden tutkimusten mukaan keliakiassa kokonaiskuolleisuus näyttäisi olevan koko väestön kuolleisuutta suurempi. Alakosken väitöskirjatutkimus osoitti, että ihokeliakiaa sairastavien kokonaiskuolleisuus saattaa olla jopa pienempi kuin koko väestön kuolleisuus. Ihokeliakiaa sairastavat kuolevat tavanomaista harvemmin aivoverenkierron häiriöihin ja alkoholista johtuviin sairauksiin.

— On yllättävää, että kuolleisuus ihokeliakiassa on pienempi kuin keliakiassa ja myös muussa väestössä, ja syyt tähän ovatkin pitkälti vielä selvittämättä. Sen sijaan eroa ihokeliakian ja keliakian kuolleisuuksissa saattaa osittain selittää näiden tautien erilainen vaikeusaste. On myös mahdollista, että ihokeliakiaa sairastavat noudattavat gluteenitonta ruokavaliota tarkemmin kuin keliaakikot, koska ihokeliakiassa kiusalliset iho-oireet ilmaantuvat nopeasti gluteenittoman ruokavalion pienissäkin poikkeamissa, Alakoski pohtii.

Anna Alakoski työskentelee ihotautien ja allergologian erikoislääkärinä Tampereen yliopistollisen sairaalan ihotautiklinikassa.

Lääketieteen lisensiaatti Anna Alakosken ihotautien ja allergologian alaan kuuluva väitöskirja Dermatitis Herpetiformis: Gastrointestinal findings, anaemia and effects of gluten-free dietary treatment tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa perjantaina 3.12.2021 kello 12 alkaen Arvo-rakennuksen auditoriossa F114, Arvo Ylpön katu 34, Tampere, Vastaväittäjänä toimii dosentti Jaana Panelius Helsingin yliopistosta. Kustoksena on professori Teea Salmi.

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-2131-4

Kuva: Liisa Karling

 

Tulevat tapahtumat

Menneet tapahtumat