Hyppää pääsisältöön

Ammattikorkeakoulujen valintakoe järjestetään etäkokeena

Julkaistu 9.4.2020
Tampereen ammattikorkeakoulu
TAMK_kyltti_pääkampus_Teiskontie
Ammattikorkeakoulut ovat päättäneet, että kevään toisen yhteishaun AMK-valintakoe järjestetään etäkokeena poikkeusolojen takia. Ammattikorkeakouluihin oli 1.4. päättyneessä yhteishaussa 92 000 hakijaa. Heistä 75 000 ilmoittautui yhteishaussa valintakokeeseen. (Arene ry:n tiedote 9.4.2020) Tampereen ammattikorkeakoulu antaa valintakokeistaan tarkempaa tietoa huhtikuun aikana.

Päätöksen perustana on tahto olla vaarantamatta hakijoiden ja henkilökunnan sekä heidän läheistensä terveyttä. Koronaepidemian etenemisestä ei ole ennusteita, joten valintakokeen siirtämistä toiseen ajankohtaan turvallisesti toteutettavaksi ei voi ennakoida.

Valintakoe järjestetään kesäkuun alussa yhtenä myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Ammattikorkeakoulut ovat yhdessä kehittäneet opiskelijavalintoja useita vuosia, ja ammattikorkeakouluilla on kyvykkyys digitaalisen kokeen järjestämiseen myös etänä.

Ammattikorkeakoulut pitävät tärkeänä, että hakijalla on todistusvalinnan rinnalla muitakin väyliä tulla valituksi tutkintoon johtavaan koulutukseen.

Ammattikorkeakoulut valitsevat noin puolet opiskelijoista todistusvalinnalla. Hakukohteen mukaan todistusvalinnalla täytetään 20–80 prosenttia aloituspaikoista. Todistusvalinnan laajentaminen ei olisi taannut hakijoiden yhdenvertaista kohtelua. 

Hakeneiden joukossa oli 33 000 henkilöä, joiden todistusta ei voida pisteyttää samaan tapaan kuin ylioppilastutkintojen tai 1.8.2015 jälkeen suoritettujen ammatillisten perustutkintojen todistuksia. Tähän joukkoon kuuluu henkilöitä, joilla on tuota vanhempi ammatillinen perustutkinto, opistoasteen tutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto, ulkomailla suoritettu tutkinto tai suoritettu lukion oppimäärä ilman ylioppilastutkintoa.

Valintakokeiden muutos ei vaikuta opintojen aloittamisen aikaan eikä siten opiskelijoiden oikeuteen saada opintotukea.

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalinnat: kysymyksiä ja vastauksia

1. Mitä ammattikorkeakoulut ovat päättäneet kevään 2020 opiskelijavalinnoista?

Ammattikorkeakoulut valitsevat opiskelijat aiemmin ilmoitetun mukaisesti todistusvalinnalla ja valintakokeella.

Kevään toisen yhteishaun AMK-valintakoe järjestetään etäkokeena poikkeusolojen takia. Päätöksen perustana on tahto olla vaarantamatta hakijoiden ja henkilökunnan sekä heidän läheisten terveyttänsä.

2. Mitä koe edellyttää hakijalta?

Hakijalla tulee olla toimiva tietokone ja nettiyhteys. Koejärjestelmä tukee seuraavien selainten ajantasaisia versioita:

  • Chrome
  • Edge
  • Firefox
  • Internet Explorer 11
  • Safari

Muutkin nykyaikaiset selaimet saattavat toimia.

Selaimessa on oltava JavaScript ja evästeet käytössä.

Järjestelmää on testattu kattavasti seuraavilla käyttöjärjestelmillä:

  • Windows 10
  • macOS 10.14
  • Ubuntu Linux 18.04 LTS

Tarkista tiedot ennen valintakoetta ammattikorkeakouluun.fi-sivustolta.

3. Miksi valintakoetta ei siirretty myöhäisemmäksi?

Epidemian päättymistä ei voida ennakoida, ja tilanne voi vaihdella maan eri osissa. Tämän vuoksi valintakokeen siirtämistä toiseen ajankohtaan turvallisesti toteutettavaksi ei voi ennakoida.

Kokeen lykkääminen olisi vaikuttanut opiskelijavalintojen aikatauluun ja siten syyslukukauden alkuun. Tämä olisi hankaloittanut uusien opiskelijoiden siirtymistä opiskelupaikkakunnille ja asunnon hankintaa sekä mahdollisesti vaikuttanut opintotuen saamiseen alkusyksystä.

4. Miksi ammattikorkeakoulut eivät valitse opiskelijoita vain todistusten perusteella

Ammattikorkeakoulut pitävät tärkeänä, että hakijalla on todistusvalinnan rinnalla muitakin väyliä tulla valituksi tutkintoon johtavaan koulutukseen.

Ammattikorkeakoulut valitsevat noin puolet opiskelijoista todistusvalinnalla. Hakukohteen mukaan todistusvalinnalla täytetään 20–80 prosenttia aloituspaikoista

Hakeneiden joukossa oli 33 000 henkilöä, joiden todistusta ei voida pisteyttää samaan tapaan kuin ylioppilastutkintojen tai 1.8.2015 jälkeen suoritettujen ammatillisten perustutkintojen todistuksia. Tähän joukkoon kuuluu henkilöitä, joilla on tuota vanhempi ammatillinen perustutkinto, opistoasteen tutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto, ulkomailla suoritettu tutkinto tai suoritettu lukion oppimäärä ilman ylioppilastutkintoa.

Todistusvalinnan laajentaminen ei olisi taannut hakijoiden yhdenvertaista kohtelua. 

5. Miksi ratkaisu valintakokeiden muuttamisesta tehtiin vasta nyt? Miksi verkossa tehtävästä etäkokeesta ei kerrottu ennen yhteishaun päättymistä?

Tieto koronaviruksesta ja epidemiasta lisääntyy ja muuttuu koko ajan.

Ammattikorkeakoulut ovat valmistelleet asiaa yhdessä yliopistojen, opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen kanssa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta on valmistelun aikana saatu tietoa epidemiasta. Päätös koejärjestelyistä on tehty heti, kun se on ollut mahdollista.

6. Onko nyt tehty ratkaisu tasa-arvoinen ja laillinen kaikkien hakijoiden kannalta?

Päätös valintakokeen toteuttamisesta etänä antaa kaikille hakijoille mahdollisuuden tavoitella opiskelupaikkaa. Tasa-arvon ja laillisuuden kysymyksiä tarkastellaan erittäin tarkasti päätöksenteon kaikissa vaiheissa.

7. Mitä hakijan tulee nyt tehdä?

Muutokset eivät edellytä hakijoilta tässä vaiheessa toimenpiteitä.

Hakijoille tiedotetaan 30.4. mennessä valintakokeen ajankohta ja siihen osallistumisen edellytykset.

Muutoksista viestitään Opintopolussa, ammattikorkeakouluun.fi-sivustolla ja ammattikorkeakoulujen omilla verkkosivuilla. Lisäksi hakijoita pyydetään seuraamaan Opintopolussa ilmoittamaansa sähköpostiosoitetta.

 

Tampereen ammattikorkeakoulu antaa valintakokeistaan tarkempaa tietoa huhtikuun aikana.