Hyppää pääsisältöön

ABB:n YuMi ja TAMK laajentavat robotiikan rajoja

Julkaistu 13.3.2019
Tampereen ammattikorkeakoulu
Robotiikka
TAMK ja ABB ovat tehneet yhteistyötä ABB Robot Challengen merkeissä jo puolentoista vuoden ajan. TAMK kerää kiitosta paitsi osaamisellaan myös kyvyllään soveltaa taitojaan käytännön työelämään.

Robotit herättävät vahvoja mielikuvia, jotka ovat peräisin lähinnä viihdemaailmasta tai raskaasta teollisuudesta. TAMKin konetekniikan laboratoriossa majaileva ABB:n YuMi ei vastaa kumpaakaan näistä. Pienikokoinen ja sympaattinen YuMi on yhteistyörobotti, ja se toimii vuorovaikutuksessa ihmisen kanssa. Usein robotteja ympäröivät suojaseinät, mutta kosketuksen aistivan YuMin kanssa niille ei ole tarvetta.

YuMi on ABB:n perustuote, ja sitä käytetään pääosin kokoonpano- ja pakkaussovelluksissa. Robotilla on sormitarraimet ja kamerat käsivarsiensa päässä, integroitu konenäkö parantaa entisestään sen tarkkaa hienomotoriikkaa. YuMi on ns. leadthrough-ohjelmoitava, eli sitä voidaan opettaa taluttamalla: ohjelmoija liikuttaa manuaalisesti YuMin käsivarsia halutun liikeradan mukaisesti, ja liike tallennetaan robotin muistiin. Hellyttävän ulkomuodon ei kannata antaa hämätä, robotin kapasiteetti on laaja ja sen käyttö on helppo oppia.

Yleisesti robotiikkaa leimaa kaavamaisuus ja ennakko-odotukset, mutta YuMin kaltaiset vuorovaikutteiset robotit laajentavat alaa pois konepajoista, herättäen kiinnostusta myös teollisuuden ulkopuolella. Yhteistyörobotiikka on nykyään käytössä erityisesti kokoonpano-, elektroniikka- ja lääketeollisuudessa, mutta mahdollisuudet olisivat paljon tätä laajemmat. YuMi onkin nähty myös lajittelemassa sushia, taittelemassa paperilennokkeja ja huuhtomassa kultaa Lemmenjoella.

Yrityslähtöisissä projekteissa molemmat osapuolet hyötyvät

YuMi on osa TAMKin tekniikan alan uudenlaista yhteistyökonseptia, joka mahdollistaa joustavan opiskelun ja suoran kosketuspinnan yritysmaailmaan. Opiskelijat saavat käyttöönsä uusinta teknologiaa, ja yritys puolestaan hyötyy opiskelijoiden osaamisesta. Lisäksi kaikki osapuolet saavat runsaasti alueellista näkyvyyttä. Malli pilotoitiin TAMKin ABB Robot Challengessa, ja nyt konsepti on robotiikan lisäksi käytössä myös muussa TAMKin tekniikan alan opetuksessa. ABB:n ja TAMKin yhteistyöllä oli pitkä historia jo aiemmin, ja ABB Robot Challenge oli sille luontevaa jatkoa.

– TAMKin tietotaito ja osaaminen on tehnyt vaikutuksen. Olemme olleet äärettömän tyytyväisiä yhteistyöhön, ABB:n tuotepäällikkö Pasi Kukkonen kiittelee.

ABB Robot Challengen opiskelijat työskentelevät itsenäisesti YuMin kanssa, toteuttaen sillä erilaisia ratkaisuja ABB:n toiveiden mukaisesti. Robotti on mukana messuilla ja erilaisissa tapahtumissa, joita on keskimäärin kolmen kuukauden välein. Usein toteutus on esimerkiksi kokoonpanosovellus tai muu demo, mutta robotille voidaan tarpeen mukaan opettaa myös vapaamuotoisempia tehtäviä. Vaikka YuMin toiminta saattaa vaikuttaa yksinkertaiselta, on taustalla teknisesti vaativa tapahtuma.

– YuMi on showstopper, jonka avulla saamme potentiaaliset asiakkaat kiinnostumaan messuosastostamme, Pasi Kukkonen kertoo.

ABB:ltä järjestely vaatii erityisesti tiivistä yhteydenpitoa ja jatkuvaa vuorovaikutusta TAMKin suuntaan, mutta yhteistyö hyödyttää kaikkia. Yritys saa tapahtumiin toiveidensa mukaisen esityksen, jossa TAMKin opiskelijat ovat esittelemässä robotin toimintaa. TAMK puolestaan pääsee mukaan tapahtumiin, joihin se ei muuten osallistuisi. Opiskelijoille messukokemus on arvokasta: yrityslähtöiset projektit opettavat substanssitaitojen lisäksi myös työelämän valmiuksia.

– Kun YuMia tarvitaan messuilla tai tapahtumissa missä päin Suomea tahansa, lähtee TAMKilta opiskelija aina mukaan, Pasi Kukkonen kiittelee.

Tiimityötä YuMin kanssa

Käytännössä YuMin kanssa työskentelee kymmenen opiskelijan ryhmä, jonka jäseniä kierrätetään. Ryhmässä saa olla mukana yhteensä lukuvuoden ajan, ja puolet jäsenistä vaihtuu aina lukukauden välein. Kokeneemmat opiskelijat perehdyttävät uudet jäsenet työhön, ja oppiminen syventyy entisestään vertaisoppimisen kautta.

Tiimi kokoontuu viikoittain ratkaisemaan mahdollisia ongelmia sekä tekemään ohjelmia. Opiskelijat käyvät myös itsenäisesti testaamassa ohjelmointia ja tekemässä erilaisia kurssiharjoituksia, ja aikaa robotin parissa kuluu viikoittain 2–20 tuntia. Projekti sulautuu hyvin osaksi muita opintoja, ja käytännön oppiminen on usein teoriaa tehokkaampaa.

Yksi ABB Robot Challenge -tiimin jäsenistä on Antti Tikkanen, kolmannen vuoden konetekniikan opiskelija. Opiskelijan näkökulmasta projekti on toimiva, ja YuMin kanssa työskentely opettaa paljon.

– YuMi itsessään on varsin helppo työtoveri: se tekee, mitä käsketään, eikä valita, Antti Tikkanen naurahtaa.

Parasta antia ABB Robot Challengessa on Tikkasen mukaan tekemällä oppiminen ja verkostoituminen työelämään: messuilla työtarjouksia ja opinnäytetyöpaikkoja satelee. Robotiikan osaajille on tarvetta, ja projektissa mukana olleiden opiskelijoiden kysyntä työmarkkinoilla on todella kovaa.

Suosiolle on syynsä. Sekä ABB:n Pasi Kukkonen että konetekniikan lehtori Jere Siivonen kehuvat hyvän työn lisäksi erityisesti opiskelijoiden aktiivisuutta ja itseohjautuvuutta. Opiskelijat ovat olleet vastuullisessa roolissa ja osoittautuneet sen arvoiseksi.

– Tämä osoittaa, että opiskelijoille voi antaa suurenkin vastuun kannettavaksi, Siivonen kiittelee.

Viimeisin teknologia saatavilla opiskelijoilla

Opiskelijoiden työskentely YuMin kanssa jatkuu tulevaisuudessakin. YuMi edustaa viimeisintä teknologiaa, ja sen päivitettävyys on erinomainen. Teknologian kehittyessä yritys huolehtii siitä, että opiskelijoilla on aina saatavilla ajantasaiset laitteet. Käytettävästä teknologiasta riippumatta konsepti on yleisesti toimiva, ja ABB:n ja TAMKin yhteistyö jatkuu. ABB:n lisäksi halukkaita yritysyhteistyökumppaneita löytyy, koska opiskelu on joustavaa, ja myös yrityslähtöisiin opintoihin on organisaatiotason tuki. Projektit saadaan toimimaan vaivattomasti muiden opintojen ohella, eivätkä hallinnolliset ongelmat estä oppimista.

Tämän kevään aikana YuMi-robottia voi tavata erilaisissa tapahtumissa TAMKin opiskelijoiden kanssa. Uusimmassa esityksessään YuMi on valjastettu laajentamaan robotiikan rajoja: pikkuinen robotti vilkuttaa ja vahvistaa nivellettyjä käsivarsiaan nostelemalla käsipainoa. Lisäksi herttainen YuMi tarjoilee ohikulkijoille karkkeja, ja onnistuneen suorituksensa jälkeen se tuulettaa iloisesti. Pieni yhteistyörobotti herättää huomiota, mutta ennen kaikkea se sulattaa sydämet.

 

Lisätietoa: lehtori Jere Siivonen, TAMK Teollisuusteknologia, jere.siivonen [at] tuni.fi, p. 040 637 8468

Teksti ja kuva: Anna Vättö