Skip to main content
Keskustakampus

OROL - Cross-curricular learning in the general upper secondary school

Tampere University
1.8.2018–31.7.2021
Ihmisiä ja kyltti jossa lukee Aloita tästä

“Cross-curricular learning in the general upper secondary school – innovation, idea, and change” (OROL) is a teacher education development project funded by the Ministry of Education and Culture. The aim of the project is to develop cross-curricular learning and teaching. The project identifies good practices as well as develops new models for cross-curricular teaching and cooperation between general upper secondary school and higher education institution. In planning and implementation, the emphasis is on teacher and student-oriented approaches in teaching and learning as well as on the development of sustainable forms of collaboration. The project is based on the research of the field.

The OROL project is implemented as a collaboration between the Faculty of Education and Culture of Tampere University and the Department of Art of Aalto University. The coordinator of the project is Tampere University, and the project partners are general upper secondary schools in Tampere City Region and Espoo.

AaltoOKMkärkihanke

Background

Hankkeen tavoitteet

  1. Edistää innostavaa oppimis- ja toimintakulttuuria.
  2. Kehittää skaalautuvia malleja oppiainerajat ylittävään opetukseen yhdessä tekemällä (co-creation). Lukioiden opettajat ja opiskelijat kohtaavat yliopiston opettajat ja opetusharjoittelijat keskinäisen arvostuksen ilmapiirissä.
  3. Kehittää oppiainerajat ylittävää opetusta opettajankoulutuksessa mm. opetusharjoittelun, opintoprojektien ja erilaisten oppimisympäristöjen avulla (yhteisöt ja yritykset).
  4. Edistää lukioiden ja yliopistojen yhteistyötä ja luoda opettajien osaamisen kehittämismalleja (täydennyskoulutus), jotka perustuvat lukioiden ja yliopiston opettajien ja opettajiksi opiskelevien yhteistyöhön.

OROL on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) asettaman Opettajankoulutusfoorumin laatimaa Opettajankoulutuksen kehittämisohjelmaa. Opettajankoulutusfoorumiin, Opettajankoulutuksen kehittämisohjelmaan ja opettajankoulutuksen kehittämishankkeisiin voi tutustua tarkemmin OKM:n verkkosivuilla.

People

Partners

Martti Raevaara, professor, Aalto University

Jani Vepsä, project coordinator, Aalto University