Skip to main content

Jyrki Nummenmaa

Professor, tietojenkäsittelyoppi, al. ohjelmistot, erit. hajautetut järj. tai ohj.kehitys

Latest publications