N
Tiina Heikkilä

Tiedeviestintä, yleistajuistus, tarinatalous, promootiokulttuuri – mitä eroa ja mitä väliä?

A
Juha Raipola  

Huomio, kaikki sortavat provokaattoria! Perussuomalaisten mediavaikuttamisen strategia

Rasismikohujen ympäröimä perussuomalainen puolue haastaa liberaalin demokratian toimintaperiaatteita verkossa käydyillä kulttuurisodilla ja mediatilan strategisella manipuloinnilla.

Poliittiset kohut tai syytökset rasismista eivät juuri hetkauta perussuomalaisten kannattajia, sillä puolueen suosio nojaa suureen yhteiskunnalliseen kertomukseen, jossa se näyttäytyy ainoana poliittisena vaihtoehtona läpeensä arvoliberalismin korruptoimalle nyky-yhteiskunnalle. 10 teesiä: Perussuomalaiset on radikaalioikeistolainen vastakulttuuripuolue, joka käy kulttuurisotaa vallitsevaa liberaalia yhteiskuntajärjestystä vastaan. […]

A
Taina Pitkänen

Mitä on lääkärin riittävä kielitaito?

Kieli on lääkärille tärkeä työkalu. Ilman riittävää kielitaitoa ei pysty ymmärtämään potilaan näkökulmaa eikä perustelemaan potilaalle hoitoratkaisuja. Kieli on myös väline, jolla siirretään tietoa ammattilaiselta toiselle. Mutta mitä on riittävä kielitaito, miten se määritellään?

Virallisesti lääkärin ammatinharjoittamisen vähimmäisvaatimus on B1-tason kielitaito (Valvira 2023), joka vastaa esimerkiksi suomalaisessa lukiossa B-kielenä opiskellun kielen, tavallisimmin ruotsin, taitotasoa lukion lopussa. Virallisen kielitaitovaatimuksen täyttäminen ei kuitenkaan välttämättä tarkoita, että henkilöllä olisi valmiuksia pärjätä kielellisesti vaativassa lääkärin työssä. Riittämättömällä kielitaidolla […]

N
Tiina Heikkilä

Tarinatalous ja muutokset elättävät viestintätoimistoja