A
Johanna Perkiö

Perustulo jatkaisi suomalaisen hyvinvointivaltion universalismin perinnettä

Maltillisen, sosiaaliturvan vähimmäisetuuksia korvaavan perustulon tai sitä muistuttavan negatiivisen tuloveron ympärille olisi mahdollista rakentaa Suomessa poliittinen kompromissi, jos aloite saisi riittävästi kannatusta.

Suomalaisen sosiaaliturvan uudistamisesta on keskusteltu vuosikymmeniä. Uudistustoiveiden taustalla on yleensä ollut halu tehdä järjestelmistä selkeämpiä ja yhdenmukaisempia, ehkäistä sosiaaliturvan väliinputoamisia, sekä parantaa työn ja sosiaaliturvan yhteensovittelua. Jo 1980-luvun lopulta alkaen useat hallitukset ovat asettaneet sosiaaliturvan uudistuskomiteoita, mutta toistaiseksi kokonaisvaltaista reformia […]

E
Jurgen De Wispelaere, Antti Halmetoja and Ville-Veikko Pulkka

The Finnish Basic Income Experiment — Correcting the Narrative

The last few months have been unkind to basic income experiments. In Ontario, the newly elected Provincial Government reneged on its promises and on 31 July unceremoniously announced the experiment would be cancelled. The fallout in Ontario is considerable and […]

N
Tiina Heikkilä

Suomessa perustulo on puoluepolitiikkaa, Ruotsissa utopiaa

E
Jurgen de Wispelaere

After Switzerland – Learning Political Lessons is Key!

”Lesson to be learned from Switzerland is whether we have a really good understanding of the level of support for basic income amongst ordinary citizens as well as key policy […]