A
Mira Kalalahti

Koulutuspoliittinen riskiretoriikka leimaa ja hämärtää

Riskilukujen raportoinnissa tulisi pyrkiä erottamaan metodologisesti käytettävät riskilaskelmat, niistä tehdyt tulkinnat sekä riskeistä tiedottaminen. Tämä edellyttää tutkimusryhmien yhteistä arviota siitä, onko esimerkiksi raportoinnissa välttämätöntä käyttää riskikäsitteitä.

 Vuotta 2020 seuraa lukematon kirjo erilaisia koulutuspoliittisia selvityksiä, raportteja ja webinaareja. Pandemiatilanteen vaikutukset koulutukseen tulisi selvittää ja parhaat toimintatavat ratkaista. Samaan aikaan rakennetaan koulutuspoliittisesti uutta tahtotilaa erityisesti uudistuksilla jotka tähtäävät oppivelvollisuusiän nostamiseen. Koulupudokkuus pitäisi estää ja koulutustasoa nostaa. Olen kiinnostuneena […]

A
Pekka Mertala

Luokkahuoneesta datatehtaaksi

Datafikaatio on tuonut kouluihin kaksi ongelmallista piilo-opetussuunnitelmallista sisältöä: datan tarkkuuden yliarvioimisen sekä jatkuvan datankeruun luonnollistumisen.

Koulun tiloihin asennetaan erilaisia sensoreita, joilla pystytään tarkkailemaan koulun tilojen ilmanlaatua ja melutasoa . . . [toinen] datan lähteistä on kännykkäsovellus, jolla oppilaat ja koulun henkilökunta arvioivat päiväänsä ja fiilistään . . . Data kerätään suoraan helppoon käyttöliittymään analysoitavaksi ja […]

A
Mikko A. Niemelä

Ilmiöoppiminen: koulutyön eheyttämisen uusin aalto

On erikoista, että ilmiöoppiminen on julkisessa keskustelussa nähty erääksi viimeisimmän opetussuunnitelman merkittävimmistä uudistuksista. Koulutyön eheyttäminen on ilmiöoppimista laajempi tavoite. Eheyttämisen kirkkaampi ymmärrys voi edistää sille asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Opiskelijoiden monipuolinen arviointi, opintojen valinnaisuuden lisääminen, teknologian hyödyntäminen niin luokkahuoneissa kuin niiden ulkopuolella sekä opetuksen eheyttäminen ovat perusopetuksen vuodesta 2016 toimeenpannun opetussuunnitelman uusia tavoitteita koulutyölle (Opetushallitus, 2014). Kukin näistä tavoitteista asettaa omanlaiset haasteensa koulutyön uudistamisessa. Pohdin tässä artikkelissa koulutyön eheyttämisen […]