A
Alusta Simo Rista Helsingin kaupunginmuseo.
Suvi Skarp

Vääränlainen, syrjitty, ulkopuolinen – kiusaamisella on pitkäaikaisia seurauksia

Kun kiusaamista ilmenee, siihen on oltava aikaa ja mahdollisuus puuttua välittömästi.

Koulukiusaaminen on sosiaalista väkivaltaa. Kiusaaminen nostetaan mediassa esiin aika ajoin – etenkin traagisten tapahtumien yhteydessä. Ilmiönä sitä on tutkittu paljon maailmanlaajuisesti, ja jokaisella tuntuu olevan siitä oma näkemyksensä. Keväällä 2023 julkaistussa väitöskirjassani lähestyin aihetta totutusta poiketen: esitin kiusaamisen seurauksia kertomusten […]

A
Heikki Ranta

Tätä kohututkijat ja konkariopettajat eivät kerro sinulle kännyköistä, koulujen digistä ja oppimistuloksista

Riittäisikö joskus, että olisimme jossain asiassa vain hyviä tai keskinkertaisia?

Suomalaislasten heikentyneistä oppimistuloksista on tullut 2020-luvulla median vakiaiheita. Tilanteesta syytetään esimerkiksi itseohjautuvaa opiskelua, avoimia opiskelutiloja, digitalisaatiota ja älypuhelimia. Poliittiset toimijat, kuten Perussuomalaiset, löytävät syyt vähemmän yllättäen maahanmuuttajista. Koulukeskustelu on löytänyt tiensä eri alojen ja ammattiryhmien kahvipöytäkeskusteluihin, joissa nykyaikaiseen kouluun viitataan […]

N
Juha Suoranta

Koulukeskustelu tarvitsee kokonaiskuvaa, ei perstuntuman paradigmaa

A
Joona Moberg

Koulu voi tukea pelillisillä menetelmillä nuorten halua toimia ympäristön hyväksi

Vallitsevan ekokriisin aikakaudella tarvitsemme kipeästi uusia keinoja ja ratkaisuja ihmisten luontosuhteen kehittämiseksi. Pelilliset menetelmät voivat auttaa meitä ylittämään ihmisen ja luonnon välille syntyneitä kuiluja. Niiden avulla voidaan rikkoa oppianeiden ja toimintaympäristöjen välisiä rajoja ja vaikuttaa yhteiskunnassa vallitsevaan sosioekonomiseen ja asuinpaikan seurauksena syntyneeseen eriarvoisuuteen.

Elämme ympäristökatastrofin kynnyksellä. YK:n hallitusten välisen ilmastopaneelin IPCC kuudennen ilmastoraportin mukaan tilanne on hälyttävä. Jos emme vähennä ilmastoa saastuttavaa toimintaa merkittävästi lähivuosina, voivat ilmastonmuutoksen vaikutukset elinympäristöillemme ja luonnon monimuotoisuudelle olla peruuttamattomia. Ilmastonmuutoksen vaikutukset läpileikkaavat kaikkia yhteiskunnan ja elämän osa-alueita. Ne […]

A
Mira Kalalahti

Koulutuspoliittinen riskiretoriikka leimaa ja hämärtää

Riskilukujen raportoinnissa tulisi pyrkiä erottamaan metodologisesti käytettävät riskilaskelmat, niistä tehdyt tulkinnat sekä riskeistä tiedottaminen. Tämä edellyttää tutkimusryhmien yhteistä arviota siitä, onko esimerkiksi raportoinnissa välttämätöntä käyttää riskikäsitteitä.

 Vuotta 2020 seuraa lukematon kirjo erilaisia koulutuspoliittisia selvityksiä, raportteja ja webinaareja. Pandemiatilanteen vaikutukset koulutukseen tulisi selvittää ja parhaat toimintatavat ratkaista. Samaan aikaan rakennetaan koulutuspoliittisesti uutta tahtotilaa erityisesti uudistuksilla jotka tähtäävät oppivelvollisuusiän nostamiseen. Koulupudokkuus pitäisi estää ja koulutustasoa nostaa. Olen kiinnostuneena […]

A
Pekka Mertala

Luokkahuoneesta datatehtaaksi

Datafikaatio on tuonut kouluihin kaksi ongelmallista piilo-opetussuunnitelmallista sisältöä: datan tarkkuuden yliarvioimisen sekä jatkuvan datankeruun luonnollistumisen.

Koulun tiloihin asennetaan erilaisia sensoreita, joilla pystytään tarkkailemaan koulun tilojen ilmanlaatua ja melutasoa . . . [toinen] datan lähteistä on kännykkäsovellus, jolla oppilaat ja koulun henkilökunta arvioivat päiväänsä ja fiilistään . . . Data kerätään suoraan helppoon käyttöliittymään analysoitavaksi ja […]

A
Mikko A. Niemelä

Ilmiöoppiminen: koulutyön eheyttämisen uusin aalto

On erikoista, että ilmiöoppiminen on julkisessa keskustelussa nähty erääksi viimeisimmän opetussuunnitelman merkittävimmistä uudistuksista. Koulutyön eheyttäminen on ilmiöoppimista laajempi tavoite. Eheyttämisen kirkkaampi ymmärrys voi edistää sille asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Opiskelijoiden monipuolinen arviointi, opintojen valinnaisuuden lisääminen, teknologian hyödyntäminen niin luokkahuoneissa kuin niiden ulkopuolella sekä opetuksen eheyttäminen ovat perusopetuksen vuodesta 2016 toimeenpannun opetussuunnitelman uusia tavoitteita koulutyölle (Opetushallitus, 2014). Kukin näistä tavoitteista asettaa omanlaiset haasteensa koulutyön uudistamisessa. Pohdin tässä artikkelissa koulutyön eheyttämisen […]