A
Maarit Mäkinen

Hankalat aiheet tuovat esiin median moniäänisyyden haasteet

Median moniäänisyys parantaa journalismin laatua ja kansalaisten yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumisen mahdollisuuksia. Moniääninen journalismi nostaa esiin erilaisia ihmisiä ja näkökulmia, mutta valtavirrasta eroavia ja kiistanalaisia näkökulmia voi olla vaikeaa saada mukaan mediajulkisuuteen.

Vaikka suomalaisilla on varsin korkea luottamus ja tyytyväisyys demokratiaan sekä uutismediaan, tutkimuksissa kritiikkiä on kohdistunut kansalaisten mielipiteiden vähäiseen huomioimiseen (Simonen ym. 2021; Tilastokeskus 2022). Esimerkiksi OECD:n raportti suosittelee yhdenvertaista mielipiteiden huomioon ottamista sekä laajempaa vuoropuhelua kansalaisten kanssa. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin […]

A
Juha Raipola  

Huomio, kaikki sortavat provokaattoria! Perussuomalaisten mediavaikuttamisen strategia

Rasismikohujen ympäröimä perussuomalainen puolue haastaa liberaalin demokratian toimintaperiaatteita verkossa käydyillä kulttuurisodilla ja mediatilan strategisella manipuloinnilla.

Poliittiset kohut tai syytökset rasismista eivät juuri hetkauta perussuomalaisten kannattajia, sillä puolueen suosio nojaa suureen yhteiskunnalliseen kertomukseen, jossa se näyttäytyy ainoana poliittisena vaihtoehtona läpeensä arvoliberalismin korruptoimalle nyky-yhteiskunnalle. 10 teesiä: Perussuomalaiset on radikaalioikeistolainen vastakulttuuripuolue, joka käy kulttuurisotaa vallitsevaa liberaalia yhteiskuntajärjestystä vastaan. […]

A
Heikki Hellman

Lehdistön keskittyminen vain kiihtyy

Sanomalehdistön keskittyminen on viime vuosina kiihtynyt uudelleen, ja lehdet ovat yhä selvemmin kahden konsernin, Sanoman ja Keskisuomalaisen, omistuksessa. Alueellisesti kehitys on ollut erityisen dramaattinen. Useimmissa Suomen maakunnissa johtavalla lehtitalolla on lähes täydellinen monopoli.

Sanomalehdistön keskittyminen on viime vuosina kiihtynyt uudelleen, ja lehdet ovat yhä selvemmin kahden konsernin, Sanoman ja Keskisuomalaisen, omistuksessa. Alueellisesti kehitys on ollut erityisen dramaattinen. Useimmissa Suomen maakunnissa johtavalla lehtitalolla on lähes täydellinen monopoli.  Lokakuun ensimmäisenä päivänä Keskisuomalainen-konsernin tontti sanomalehdistön kentällä […]

A
Riku Neuvonen

Yle-lain muutos on merkki viestintäpolitiikan tilasta Suomessa

Eniten lainsäädäntöhankkeen eteneminen kertoo suomalaisen viestintäpolitiikan olemattomuudesta. Digitaalisen murroksen ja mainosmarkkinoiden uusjaon aikana on alaa heikennetty verotuksella eikä jakelukustannusten nousua ole kompensoitu.

Liikenne- ja viestintäministeriön ehdottama muutos lakiin Yleisradiosta on herättänyt melkoista keskustelu alkusyksyn aikana. Ehdotuksen pääsisältönä on rajoittaa Ylen verkossa julkaistavia tekstimuotoisia uutisia. Tarkoituksena on, että tekstiuutiset liittyisivät radiossa tai televisiossa julkaistuihin uutisiin tai muihin lähetyksiin. Tähän rajaukseen on myös runsaasti […]

A
Matti Ylönen

Kehitysmaaliike ja kriittisen tiedontuotannon kriisi

Informoidun julkisen keskustelun edellytykset ovat viime vuosina heikentyneet yhteiskunnan eri alueilla yliopistoista kansalaisjärjestökenttään ja journalismiin.

Kun kehitysjärjestö sensuroi rakentavaa kritiikkiä vallanpitäjiä kohtaan, ollaan huolestuttavalla tiellä. Näin näyttää käyneen suomalaisten kehitysyhteistyöjärjestöjen kattojärjestön Fingon johdossa. Ilmiön voi nähdä oireena laajemmasta kriittisen tiedontuotannon kriisistä, jonka vaikutukset ulottuvat yliopistoista journalismiin ja järjestökentälle. Luotaan tässä kirjoituksessa aluksi kriittisen tiedontuotannon resurssien […]

E
Timo Harjuniemi (translation by Veli-Pekka Ketola)

In communicative capitalism everything is ”content”

Communicative capitalism forces the political energy to produce added value. In its logic the most important act is to consume the endless content stream of communication platforms and take part in producing content. While communicative capitalism has increased the amount […]

A
Matti Hyvärinen

Väärin kysytty! Journalismi ja ”faktojen” tuotanto kyselytutkimuksilla

"Medialle ääriliikkeiden nousu on herkullinen juttu. Vaikka journalisti itse olisi millainen liberaali tahansa, on aina kutkuttavaa spekuloida ja povata ääriliikkeiden juuri nurkan takana olevasta noususta."

Alustus! Uutismediassa on viime vuosina yleistynyt tapa tuottaa omasta takaa näyttäviä uutisia tekemällä omia kyselytutkimuksia. Toistuva ongelma näissä ”tutkimuksissa” on eräänlainen journalistinen populismi ja tutkimuksen osuuden köyhyys. Kun tutkiva journalismi kaivaa esiin valtaapitäville hankalia asioita, ”tutkimukset” tuottavat tilaajalleen mukavia totuuksia. Taustalla […]

N
Minja Rantavaara

Tunteet ja tarinallisuus ovat osa nykypäivän journalismia