A
Jari Lyytimäki & Eija Vinnari

Lisääntyvä luontovelka varjostaa hyvinvointiamme

Tarvitsemme päätöksentekijöiltä pitkäjänteistä rohkeutta muuttaa verotusta, lakeja ja yhteiskunnallista ohjausta kohti luonnonlait tosissaan ottavaa ekologista hyvinvointivaltiota. Yksi osa rohkeutta on tarkastella taloutta nykyistä monipuolisemmin, oleelliset ympäristömuutokset oivaltavasti esiin nostavilla mittareilla.

Kestävyyskriisit pystytään ratkaisemaan vain, jos talouden ekologisen perustan rapautuminen pysäytetään. Tämä vaatii yhteiskuntasopimusta, jossa päätöksentekijät sitoutuvat ottamaan luontotiedon vakavasti ja me kaikki sitoudumme kyseenalaistamaan ylikuluttavat elämäntapamme. Uudenlaisten ajattelutapojen omaksumiseen tarvitaan kehityksen moninäkökulmaista seurantaa: meihin ihmisiin välittömästi kohdistuvien vaikutusten lisäksi pitää […]

A
Juha Peltomaa, Antti Wallin, Anni Jäntti, Katriina Alhola

Keitä kestävä yhteiskuntasopimus koskee ja miten?

Uuden yhteiskuntasopimuksen tulisi pelkän asioiden turvaamisen sijaan aktiivisesti ohjata yhteiskunnallista muutosta ja yhteiskunnan jäseniä kohti kestävyyttä ja oikeudenmukaisuutta.

Elämme ja toimimme kansalaisina yhteiskunnassa. Toimintamme taustalla on jaettu, joskin osin tiedostamaton ymmärrys omasta osastamme siinä. Tavallisesti toimimme vallitsevan yhteiskuntasopimuksen mukaisesti, huomasimme sitä tai emme. Sopimus määrittää niin arkisia valintojamme, kuin ajatuksiamme yhteiskunnallisen vaikuttamisen tavoista. Henkilökohtainen toimintamme on myös osa […]

A
Liisa Häikiö & Lauri Lahikainen & Jing Ding

Millainen on ekososiaalinen yhteiskuntasopimus?

Pohjoismaisen hyvinvointivaltion uudistuminen eko-hyvinvointivaltioksi edellyttää uudenlaisen yhteiskuntasopimuksen muodostumista. Uusi ajattelu yhteiskuntasopimuksesta laajentaa sen sisältämään "sopimuksen luonnon kanssa" ja pyrkimyksen historiallisten epäoikeudenmukaisuuksien käsittelemiseen ja korjaamiseen.

Yhdistyneiden kansakuntien sosiaalisen kehityksen tutkimuslaitos (UNRISD) julkaisi ohjelma-asiakirjan ”Uusi ekososiaalinen sopimus” vuonna 2021. Siinä ehdotettiin, että nykyinen yhteiskuntasopimuksemme tulee uudistaa, sillä nykyinen sopimus on ristiriidassa kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. Tässä kirjoitussarjassa pohdimme ekososiaalista sopimusta ja kestävää yhteiskuntasopimusta suomalaisen yhteiskunnan lähtökohdista. […]