Esko Valtaojasta on tullut suomalaisten toimittajien suosikkihaastateltava, jolta kysytään mielipidettä myös tieteellisen osaamisalueen ulkopuolelta. Tieteellinen tieto henkilöityy pinnallisessa julkisuudessa, ja henkilöitymisen helppouden vuoksi medialle on houkuttelevaa kierrättää samoja haastateltavia. #vaihtoehtoeskolle -kampanja haluaa kiinnittää huomiota siihen, että Suomessa on 23 955 tohtoria ja valinnanvaraa asiantuntijahaastateltavissa.

Alusta! julkaisee listan sosiaalisessa mediassa aktiivisista Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tutkijoista. Listaan voi ehdottaa lisäyksiä ottamalla yhteytta Alustan toimittajaan (tiina.heikkila@uta.fi). Sosiaalisesta mediasta löytyy vain pieni osa asiantuntijoitamme. Kun etsii tositarkoituksella asiantuntijaa, kannattaa käyttää esimerkiksi Tampereen yliopiston tieteellisen ja taiteellisen toiminnan SOLECRIS-tietokantaa.

Twitter:

Ajolähtö-hanke, joka tutkii nuoria aikuisia työmarkkinoilla.

Affektiivinen eriarvoisuus-tutkimushanke.

Mari Aaltonen, ikääntymisen tutkija.

Petra Ahrens, tutkii politiikkaa ja sukupuolta.

Valerie Berthet, tutkii sukupuolta politiikassa.

Petteri Eerola, isyys- ja perhetutkija.

Reetta Eiranen, historian väitöskirjatutkija.

Anna Elomäki

Veikko Eranti, kaupungista ja demokratiasta kiinnostunut sosiologi ja tutkijatohtori.

European Research Council project Gender, Party Politics & Democracy in Europe.

Jan Forsman, filosofian tohtoriopiskelija.

Sukupuolta, valtaa ja korporatismia tutkiva GePoCo-hanke.

Timo Harrikari, sosiaalityön professori.

Jani Hakkarainen, filosofi, joka twiittaa myös urheilusta.

Olli Herranen, poliittisesta taloudesta kiinnostunut sosiologi.

Päivi Honkatukia, nuorisotutkimuksen professori.

Miia Ijäs, varhaisen modernin Euroopan historian tutkija.

Piia Jallinoja, terveyssossiologian professori.

Paul Jonker-Hoffrén, itsensätyöllistäjiä tutkiva sosiologi.

Raisa Jurva, sukupuolentutkimuksen väitöskirjatutkija, tutkimuskohteena erityisesti heteroseksuaalisten suhteiden dynamiikka.

Ville Kainulainen, tutkija sukupuolta ja valtaa tutkivassa GePoCo-hankkeessa.

Johanna Kantola, sukupuolentutkimuksen professori.

Juho Karvinen, pelaajarooleista ja sukupuolesta pelaamisessa kiinnostunut pelitutkija.

Markku Keinänen, filosofian dosentti ja metafyysikko.

Anu Koivunen, sukupuolentutkimuksen professori ja mediatutkija.

Tuija Koivunen, sukupuolentutkija.

Marjo Kolehmainen, tutkii parisuhde- ja seksuaalineuvontaa.

Heikki Kovalainen, filosofi ja kirjailija.

Rinna Kullaa, historian akatemiatutkija.

Katja Kuusisto, sosiaalityön yliopistonlehtori, alana erityisesti päihdetutkimus.

Arto Laitinen, filosofian professori.

Jenni Lares, tutkii väitöskirjassan suomalaista alkoholikulttuuria 1500-1600-luvuilla.

Vilhelmiina Lehto, sairaanhoitaja ja gerontologian väitöskirjatutkija.

Taru Lindblom, kuluttamista tutkiva sosiologi.

Eeva Luhtakallio, kansalaisyhteiskunnasta kiinnostunut sosiologi.

Mianna Meskus, ruumiillisuutta, sukupuoleta, ja lääketieteen eettisiä ja poliittisia kysymyksiä tutkiva sosiologi.

Cherry Miller, tutkii sukupuolta Euroopan parlamentissa.

Reetta Muhonen, tieteentutkija.

Katariina Mustakallio, antiikintutkija ja Tampereen yliopiston vararehtori.

NORA, pohjoinmainen sukupuolentutkimuksen aikakauskirja.

Nordwit, sukupuolentutkimuksen pohjoismainen huippuyksikkö.

Venla Oikkonen, tieteentutkija ja sukupuolentutkija, nykyinen hanke käsittelee rokotteisiin liittyviä kulttuurisia kiistoja ja neuvotteluja.

Samu Pehkonen, sosiaalisen vuorovaikutuksen tutkija.

Mikko Peltola, tutkii lapsuusajan kiintymyksen kehittymistä.

Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus PERLA.

Panu Raatikainen, teoreettisen filosofian dosentti ja yliopistonlehtori.

Johanna Ranta. Väitöskirjatutkija, jonka aiheena on huumeita käyttävien käyttävien asema palvelujärjestelmässä.

Katja Repo, sosiaalipolitiikan professori, PERLA:n tutkimusjohtaja.

Aart-Jan Riekhoff, työmarkkinatutkija.

ROSE, robotiikan mahdollisuuksia tulevaisuuden hyvinvointipalveluissa tutkiva hanke.

Heikki Saxén, bioetiikan tutkija.

Paula K. Sandberg, palkkatasa-arvon tutkija.

Liina Sointu, puolisoaan hoivaavien arjesta väitellyt tutkija.

Tiina Suopajärvi, antropologi ja sukupuolentutkija.

Sanni Tiitinen, tutkii vuorovaikutusta työelämässä.

Salla Tuomivaara, sosiologian väitöskirjatutkija, kiinnostuksenkohteena eläinoikeusasiat.

Sukupuolentutkimuksen Twitter-tili.

Tuuli Turja, väitöskirjatutkija, kiinnotuksenkohteina robottitutkimus ja tekoäly.

Liina-Kaisa Tynkkynen, erityisaloina sote ja terveyspolitiikka.

Hanna Tyvelä, väitöskirjatutkija, kiinnostunut hyvinvointivaltion historiasta ja arkkitehtuurista.

Lauri Uusitalo, väitöskirjatutkija, Latinalaisen Amerikan varhaisemman historian tuntija.

Tere Vaden, kognitiotieteestä ja tekoälystä kiinnostunut filosofi.

Tiina Vaittinen, muuttoliikkeiden ja maahanmuuton tutkija.

Hoivatutkijoiden kollektiivi Vaivainen.

Ella Viitaniemi, historian väitöskirjatutkija, jonka kiinnostuksenkohde on Suomen kirkko- ja hallintohistoria 1700-1800-luvuilla.

Hanna Ylöstalo, sukupuolesta kiinnostunut työelämäntutkija.

Facebookista löytyvät:

Sosiaalisesti merkityksellisen informaation havaitsemisen kognitiivisia ja hermostollisia mekanismeja tutkiva HIP-laboratorio.

Bioetiikan instituutti.

Gerontologian tutkimuskeskus GEREC.

Jako kahteen-tutkimushanke, joka selvittää, miten nuoret itse määrittelevät syrjäytymisen ja menestymisen.

Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus PERLA. 

Monitieteinen vanhempien aikojen historian tutkumuskeskus Trivium, jolla on myös aktiivinen blogi.

Henkilökohtaisia kotisivuja, tutkimushankkeiden sivuja ja blogeja:

Affektiivinen eriarvoisuus intiimisuhteissa-tutkimushanke.

Sote-tutkijoiden blogi Soteralli.

Psykologian emeritusprofessori Markku Ojasen sivut.

Jako kahteen-tutkimushanke.

Filosofi Tere Vadenin blogi.

Sosiologi Veikko Erantin blogi.

Historiantutkija Reetta Eirasen blogi.

Äitiys- ja perheblogaamista tutkivan Katariina Mäkisen blogi.

Tasa-arvovaje-hankkeen blogi..

Työelämän tutkimuskeskus WRC:n Työterveysneuvottelu työhönpaluun tuessa-hankkeen sivut.

Suomen Tiedetoimittajain liiton Tiedekeskiviikko-blogi.

Paul Jonker-Hoffrénin blogi.

Kansalaisosallistumisen, hallinnan ja palveluiden tutkimiseen osallisuuden, merkitysten ja toimijuuden näkökulmista keskittyvän OMA-ryhmän sivut.