Ympäristö ja yhteiskunnallinen luontosuhde ei ole ehkä koskaan ollut yhtä poliittinen kuin 2010-luvulla.

Ihmisen vaikutus maapalloon on valtava yhteiskunnallinen kysymys ja tieteenaloja yhdistävä tutkimuskohde. Yalen metsä- ja ympäristötieteiden tiedekunta julkaisee Yale Environment 360-verkkojulkaisua, joka käsittelee ihmisen vaikutuksen seurauksia eri näkökulmista.

Ihminen on muuttanut maapalloa pysyvästi, ja levittäytyy yhä uusille alueille. Poikkeuksena muihin lajeihin ihmisellä on kyky muuttaa dramaattisesti muutakin kuin vain lähiympäristöään. Ihminen on toistaiseksi onnistunut valloittamaan uusia alueita muilta lajeilta ja valjastanut luonnonvaroja omiin tarkoituksiinsa.

Ilmastonmuutoksen edetessä ihmisen kaikkialle leviämisen yhteiskunnalliset vaikutukset tulevat näkyviksi. Siellä, missä oli ennen hedelmällistä viljelysmaata ja kalaisat vedet, on nyt epävarmuus tulevaisuudesta. Miljoonille ruokaa tarjoava Niilin alue uhkaa kuivua ilmastonmuutoksen ja Etiopiassa rakennettavan padon vuoksi. Toisaalla ilmastonmuutoksen aiheuttamat tulvat tuhoavat isojen ihmisyhteisöjen elinolosuhteet. Vaikka nämä ihmiset ovat usein köyhiä maanvijelijöitä ja kalastajia, merenpinnan nouseminen ei ole vain kehitysmaiden ongelma. Vaikukset näkyvät esimerkiksi Delawaressa Yhdysvaltain itärannikolla. Yhdysvalloissa taloja jää tulvien alle, ja ilmastonmuutos aiheuttaa valtavia tappioita vakuutusyhtiöille. Ihmisten kesken vastakkain ovat ihmisten perustarpeet ja taloudelliset intressit. Esimerkiksi Hondurasissa ongelmiin huomiota kiinnittäneitä paikallisia aktivisteja murhataan.

Yale Environment 360 kirjoittaa muun muassa vetäytyvästä ydinvoimasta, Donald Trumpin energiapolitiikasta ja käsittelee ikuisuuskysymystä sään ääri-ilmiöiden ja ilmastonmuutoksen yhteydestä.