Tieteen popularisoiminen saa ihmiset luottamaan liikaa omaan kykyynsä arvioida tieteen tuloksia. Mitä helpommin ymmärrettävänä tutkimus on esitetty, sitä todennäköisemmin ihmiset kyseenalaistavat asiantuntijoita.

Näin väittää Public Understanding of Science-journaalissa julkaistu artikkeli When science becomes too easy: Science popularization inclines laypeople to underrate their dependence on experts.

Luettuaan populaaritieteellistä tekstiä ihmiset olivat samaa mieltä teksteissä esitettyjen väitteiden kanssa. Populaaritieteellisiä artikkeleita luettuaan ihmiset luottivat myös kykyynsä arvioida tieteellistä tietoa enemmän kuin asiantuntija-artikkeleita luettuaan.

Tiedeviestintä ja tiedeuutisointi yksinkertaistavat paljon, ja artikkelin mukaan yksinkertaistava tiedeviestintä on siksi ongelmallista. Popularisointi häivyttää tieteellisen keskustelun epävarmuuksia ja ristiriitoja sisältävän luonteen. Ihmiset kaipaavat tieteeltä varmuutta, joka on vastoin tieteen keskustelukulttuuria.