Nosto! Mielenterveyshäiriöistä kärsii joka viides suomalainen nuori. Yleisimpiä mielenterveyshäiriöitä ovat mieliala-, ahdistuneisuus-, käytös- ja päihdehäiriöt, jotka heikentävät nuorten toimintakykyä. (THL.)

Vaikeista asioista vaietaan, koska mielenterveyshäiriöt koetaan usein noloina asioina. Yle, Suomen Mielenterveysseura, Mielenterveyden keskusliitto ja Mannerheimin lastensuojeluliitto toteuttavat Sekasin-kampanjan, jonka tarkoituksena on rohkaista nuoria puhumaan ongelmistaan.

Kampanjassa järjestetään Sekasin chat-palvelu verkossa 23.-29.5.2016. Palvelu on ilmainen, anonyymi ja kaikille avoin, jossa voi keskustella koulutettujen vapaaehtoisten ja ammattilaisten kanssa mistä tahansa.

Kampanjaan kuuluu myös Yle Areenassa esitettävä Sekasin-sarja. Sarjassa nuoret päähenkilöt ovat hoidettavina psykiatrisen sairaalan suljetulla osastolla. Vaikka hahmot ovat fiktiivisiä, perustuvat tarinat osittain oikeisiin tapahtumiin. Sarjan käsikirjoitus on ideoitu yhdessä mielenterveyskuntoutujien kanssa.

Useat suomalaiset bloggaajat ovat ottaneet myös osaa kampanjaan kertoen omista kokemuksistaan mielenterveyshäiriöistä ja kehottavat seuraajiaan jakamaan oman tarinansa sosiaalisessa mediassa. Kampanjalla pyritään rikkomaan mielenterveyshäiriöihin usein liitettävät häpeän tunteet ja ymmärtämään, että jokainen ihminen kärsii niistä joskus.

Itsetuhoisuus ilmenee nuorilla ajatuksina ja tekoina, joita ovat esimerkiksi viilteleminen, kuoleman kanssa leikittely, päihteiden käyttö ja itsetuhoiset fantasiat, kirjoittaa Tiina Miettinen hoitotieteen Pro gradu -tutkielmassaan. Syitä itsetuhoisuudelle ovat esimerkiksi armottomuus itseä kohtaan, läheisiin ihmissuhteisiin liittyvät ongelmat, epävarmuus omasta elämästä suoriutumisesta ja traumaattiset kokemukset.

Nuoruusiässä itsetuhoisuus yleistyy ja 10-15 prosentilla nuorista on toistuvia itsemurha-ajatuksia. Suomessa itsemurhakuolleisuus on vähentynyt vuodesta 1990 yli kolmanneksen. Itsemurha on silti yleisimpiä 15-19-vuotiaiden kuolinsyitä. (THL)

Myös masennuksen takia myönnetyt sairaslomat ja työkyvyttömyyseläkkeet alle 30-vuotiaille nuorille aikuisille ovat kaksinkertaistuneet vuosikymmenessä. Yli tuhat nuorta aikuista siirtyy eläkkeelle mielenterveyssyiden takia. (Alusta, 12.01.2016.)