Nosto! Feministisessä uudelleenajattelussa taloutta halutaan tarkastella palkkatöiden lisäksi myös muiden työn muotojen kautta, kuten huomioimalla palkattomia koti- ja hoivatöitä. Yhteisötalouksien teoreetikoiden ja talousmaantieteen professoreiden Katherine Gibsonin ja Julie Grahamin (1945-2010) mukaan vanhat ajatusmallit taloudesta on nyt haastettu.

Gibson oli luennoimassa Tampereen yliopistolla 22.4.2016 aiheesta feministisiä näkökulmia talouden uudelleenajatteluun. Feminismi on tuonut talouteen esille asioita, jotka aiemmin ovat olleet piilossa, kuten koti- ja vapaaehtoistyöt. Gibsonia huolestutti esimerkiksi kotitöiden ja palkkatöiden vertaileminen toisiinsa. Myöskään naisten ja miesten vertailu ei hänestä häivytä epätasa-arvoa vaan syventää sitä. Gibson ja Graham alkoivatkin miettiä jo vuosikymmeniä sitten, miten muuttaisimme ja rajaisimme taloutta uudelleen, eikä vain sitä, miten liittäisimme naiset talouteen mukaan.

Gibsonin ja Grahamin tutkimuksissa jäävuoren huippu kuvastaa palkkatyötä kapitalistisilla markkinoilla. Jäävuorivertauksessa huipun alapuolelle jää suuri osa talouden muista muodoista. Vaihtoehtoisiin palkkatöihin kuuluvat esimerkiksi itsensä työllistäminen ja töiden tekeminen ruoka- ja asumispalkalla. Palkattomat työt voivat olla kotitöitä ja vapaaehtoistöitä, Gibson kertoi. Vaihtoehtoisia liiketoimia puolestaan ovat esimerkiksi reilukauppa ja vaihtokauppa, kun taas kotitalouden jakaminen, lahjojen antaminen, metsästys ja kalastus omaan käyttöön eivät kuulu kapitalistisille markkinoille vaan kotitalouden piiriin.

Hankkeet the Community Economies Collective (CEC) ja the Community Economies Research Network (CERN) saivat alkunsa Gibsonin ja Grahamin feministisestä kritiikistä poliittisen talouden rajoittuneisuudesta. Nämä ovat kansainvälisiä tutkijoiden yhteistyöverkostoja, jotka jakavat kiinnostuksen taloudesta keskustelemiseen, uudelleen esittämiseen ja rajaamiseen.

Keskeinen ajatus hankkeissa on, että taloudet ovat aina erilaisia. Heidän työnsä tavoitteena on ollut tuottaa enemmän ymmärrystä myös muusta kuin kapitalistisesta taloudesta ja korostaa vaihtoehtoisten ja piilossa olevien talouden osa-alueiden laajuutta ja panosta sekä rakentaa kestäviä, ei-kapitalistisia, vaihtoehtoja kapitalistisille markkinoille. Työllään he ovat halunneet myös edistää eettisiä taloudellisia kokeiluja ja synnyttää aktivistien, tutkijoiden ja yhteisöjen välisiä kohtaamisia ja yhteistyötä.

Kommentoimassa Gibsonin luentoa olivat tutkijat Kori Allan, Xin Liu, Mona Mannevuo ja Katariina Mäkinen.

Kuuntele kokonaan Katherine Gibsonin luento Feministisiä näkökulmia talouden uudelleenajatteluun.