”Nämä tilat [Tampereen yliopisto, kohdasta 12:00 alkaen] korostavat sitä vanhaa ajatusta, että siellä ne kammioissaan norsunluutornissa tutkijat tekevät työtänsä.” ─ Hanna Lehtimäki, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun professori.

Näky! Dokumenttifilmi Johtajuuden tilat ja paikat (Leadership in Spaces and Places, 46 min., Salovaara, 2014) on kuvattu 12 eri paikassa, vaihdellen Microsoftista ja it-firmasta aina uuteen Pyhän Laurin kappeliin, teatteriin ja historialliseen kuivatelakkaan. Kuvauksia näissä paikoissa ohjasivat sama tutkimuskysymys: Millaista johtajuutta tilat ja paikat saavat aikaan?

Spaces and Places eng txt 2 H264 from perttu salovaara on Vimeo.

Työpaikkojen ja -tilojen fyysinen materiaalisuus on helppoa unohtaa ja jättää fyysiset tilat omaan arvoonsa: taustaksi, jota vasten muut, tärkeämmät asiat tapahtuvat. Tilojen ja paikkojen johtajuus on ehkä liian itsestään selvää tullakseen problematisoiduksi, mutta onko konkreettisempaa ohjauselementtiä kuin tilojen fyysisyys? Me kuljemme portaita, seuraamme käytäviä, avaamme ja suljemme ovia, emmekä voi kävellä seinien läpi. Myös kadut, polut, itsepalveluravintolat, lentokentät ja julkiset tilat myötävaikuttavat olemiseemme ja toimintoihimme.

Johtajuustutkimus ei nykyisin liitä johtajuutta pelkästään henkilöihin (johtaja/alainen), vaan myös fyysiseen materiaalisuuteen: esineet, symbolit, rakennukset, kaupungit, design ja tilat johtavat.

Kysymyksiä joihin törmäsimme ja joita filmi nostaa esiin: Miten lapsi kokee avoimen kaapinoven nukkumaan mennessä? Voiko fyysinen materiaalisuus ohjailla ihmisten tunnekokemusta kirkossa? Miten materiaali ohjaa puuveneveistäjää? Ja samaan aikaan kun yritykset tarjoavat työntekijöilleen yhä kiihottavampia luovia tiloja, miksi teatteriohjaaja Juha Kukkonen toteaa: ”Tuu tänne kattomaan, tässä tilassa ei ole mitään inspiroivaa. Eikä se ole se juttu.”

Filmi ja sen osat ovat vapaasti käytettävissä opetustarkoitukseen, soveltuen esim. johtajuuden, arkkitehtuurin, designin, organisoinnin ja työelämän tutkimuksen alueille.

Lähdeviite:

Salovaara, Perttu (2014). Video: Leadership in Spaces and Places, Organizational Aesthetics: Vol. 3: Iss. 1, 79-79.