Nosto! Bioteknologian tutkija Suvi Vartiainen suunnittelee uutta suomenkielisiä tiedeuutisia tarjoavaa podcast-palvelua. Hän toivoo, että tutkimuksen yleistajuistaminen lisäisi ihmisten arvostusta tutkimustyötä kohtaan.

Vartiaisen luotsaama tiedeuutisointikokeilu kulkee tällä hetkellä nimellä Tieto-pod. Haaveissa on tehdä viikoittain muutaman minuutin haastatteluista koottu podcast-lähetys. Podcastit ovat netissä julkaistuja ääniohjelmia. Suomessa podcastien suosio on vielä vaatimatonta, mutta sekä kaupalliset radiot että Yle uskovat niiden kasvattavan suosiotaan.

Esikuvana Vartiaisen projektille ovat viikoittain ilmestyvät Nature Podcastit. Lähetyksissä kuullaan tieteentekijöiden haastatteluja ja journalistien analyysejä, jotka sivuavat Nature-lehden aiheita.

─ Mietin miksei Suomessa voisi olla jotain sellaista, helposti lähetyttävää tiedeuutisointia, jota voisi kuunnella vaikka työmatkalla tai kävelyllä, Suvi Vartiainen sanoo.

Engalnninkielisiä podcasteja löytyy jo runsaasti, mutta monille tiedeuutisten kuunteleminen englanniksi voi olla hankalaa. Vartiainen haluaa myös tukea suomen kielen asemaa tieteen kielenä.

─ Oma työskentelykieleni on englanti. Suomenkieliset sanat monille asioille alkavat kadota mielestäni, eikä suomenkielisiä termejä välttämättä edes ole.

Tieto-podin painotus tulee olemaan luonnontieteissä, mutta mielenkiintoisia tiedeuutisia etsitään kaikilta aloilta. Tarkoituksena on nostaa esiin sellaista tutkimusta, johon valtamedia ei vielä ole tarttunut. Ensin pitäisi tosin saada rahoitus kuntoon.

─ Tutkijoita kannustetaan popularisoimaan tutkimustaan, mutta siihen tarvitaan rahaa. Ei se talkoilla onnistu, Vartiainen sanoo.

Jos hankkeelle saadaan rahoitusta, ensimmäisiä tiedeuutisia päästään kuuntelemaan ensi syksynä. Rahan lisäksi pitäisi löytää aikaa. Vartiainen muistuttaa, että tutkijoiden aika menee tutkimustyöhön, rahoituksen hankkimiseen ja raportointiin. Projektissa Vartiaisella on mukana kaksi avustajaa, sekä vanhoista kollegoista ja tuttavista koottu työryhmä. Yhteistyötä on suunniteltu myös Tampereen yliopiston Radio Moreenin kanssa.

Bioteknologian monimutkaisuus tekee popularisoinnista hankalaa

Suvi Vartiaisen oma ala on bioteknologia. Alan tutkimustuloksia yritetään hänen mukaansa yleistajuistaa, mutta yleisöä on vaikea tavoittaa. Hyvin harvat tutkimukset nousevat esille mediassa. Joskus ongelmana on liiallinen yksinkertaistaminen.

─ Tutkimustulosten tulkinnassa pitää olla varovainen. Raflaavat otsikot myyvät paremmin, mutta pitää ottaa huomioon mitä oikeasti on saatu selville, Vartiainen sanoo.

Totuus saattaa kuulostaa tylsältä, mutta Vartiainen ei halua intoilla tutkimustuloksista, joille ei ole katteita. Välillä esiin nousee kysymys, onko tutkimuksesta mitään hyötyä. Bioteknologian tutkimukseen myönnettiin 2000-luvulla valtavasti rahaa, mutta mitään ei tunnuttu saavan aikaiseksi.

─ Syy on juuri siinä, että asiat ovat monimutkaisempia kuin päällepäin näyttää. Esimerkiksi uusien lääkeaineiden tuominen markkinoille on hankalaa. Miten suun kautta annettava lääke saadaan edes oikeaan kohdekudokseen?

Tällä hetkellä Vartiainen tutkii Parkinsonin tautia ja sen yhteyksiä mitokondrioiden toimintaan. Hän pyrkii mallintamaan banaanikärpäsissä Parkinsonin tautia aiheuttavia mutaatioita, joita löytyy ihmisen genomista. Banaanikärpästen mitokondrioiden mutaatioita tutkimalla Vartiainen yrittää keksiä, miten mitokondrioiden kuntoa voisi parantaa.

─ Solujen aineenvaihdunnan ymmärtäminen on tärkeää, sillä suuressa osassa sairauksista on jokin mitokondrionaalinen yhteys.

Monimutkaiselta kuulostavan aiheen tutkiminen voi tuoda apua hyvin laajalle alueelle. Monet bioteknologian alan tutkimukset pyrkivät ymmärtämään sairauksia ja tarjoamaan apua niiden hoitoon.

─ Katkenneen jalan voi hoitaa kuntoon, mutta geneettisiin sairauksiin ei ole olemassa parannuskeinoa. Oireita voidaan helpottaa, mutta siinä kaikki.

Solutason tutkimuksessa pyritään selvittämään, mikä alkujaan on mennyt pieleen, ja miten sairaus voitaisiin estää. Tutkimus ottaa vasta ensi askeliaan, mutta tulevaisuudessa se voi auttaa kehittämään sovelluksia, joiden avulla sairaita voidaan auttaa.

Tiedeuutisointiprojektin avulla Vartiainen haluaa kasvattaa ihmisten ymmärrystä biologian ja bioteknologian verkostosta, ja samalla lisätä arvostusta tutkimustyötä kohtaan.