Nosto! Westermarck-seuran opiskelijat alkoivat julkaista Sosiologi-lehteä. Sosiologi on ensimmäinen valtakunnallinen sosiologian alan verkkojulkaisu, ja se aikoo keskittyä julkaisemaan opiskelijoiden tekstejä. Päätoimittaja Juho Karvinen kirjoittaa, että sosiologia on kriisissä ja vanhat käytännöt julkaisemisessa, arvioinnissa ja keskustelun käymisessä eivät välttämättä ole samalla tavalla tarkoituksenmukaisia kuin ennen.

“Akateemiset julkaisut ovat paksujen maksumuurien takana ja siksi useimpien ihmisten saavuttamattomissa”, sanoo päätoimittaja Karvinen.

Ensimmäisessä numerossa pohditaan sosiologian juuria. Sanna Kailaheimo käsittelee opintojen lähitieteisiin yhdistämisen vaikutusta sosiologian opiskelijoiden identiteettiin ja Anssi Peräkylä kehottaa hankkimaan koti-instituution sosiologin yleistieteilijän identiteetin ohelle.

Myös pyhiinvaeltaminen naulakkoyhteisöllisyyden näkökulmasta, kulttuurisen ja taloudellisen pääoman suhde, segregaatio Tampereella ja Glasgow’ssa sekä luokkakoneet ovat uuden julkaisun käsittelyssä.

Westermarck-seura on sosiologien kansallinen tiedeseura.