Nosto! Vuodenvaihteessa julkaistu artikkeli ”Bodily maps of emotions” on ladattu jo yli 127 000 kertaa Yhdysvaltain kansallisen tiedeakatemian julkaiseman tiedelehden verkkosivuilta. Tutkimus näyttää käytännössä missä päin kehoa emootiot tuntuvat ja minkälaisina ne koetaan. Tutkimuksen kirjoittajista psykologian professori Jari Hietanen on HIP (Human Information Processing) -tutkimusryhmän johtaja Tampereen yliopistossa.

Tutkimusta varten yli 700 ihmiselle näytettiin muun muassa emotionaalisia kuvia, sanoja, kertomuksia, elokuvia tai kasvonilmeitä. Tämän jälkeen tutkittavat merkitsivät ihmiskehoa esittävälle kartalle alueet, joilla heillä oli tuntemuksia kyseisten ärsykkeiden seurauksena. Yhdistelemällä kerättyä tietoa tutkijat havaitsivat, että emootiot kytkeytyvät ihmisten mielissä ruumiillisiin kokemuksiin, jotka tunnetaan niille ominaisten kehonkohtien aktivoituessa tai passivoituessa.

Esimerkiksi ihmisten kokemat perustunteet kuten pelko, suru, ilo ja viha tunnetaan tutkimuksen mukaan ylävartalossa kiihtyvinä ruumiintoimintoina, jotka vastaavat muutoksia hengitystiheydessä ja sydämenlyönneissä. Ilon erottaa muista emootioista se, että se tuntuu kiihdyttävänä tunteena koko kehossa. Suru puolestaan tuntuu vähentyneenä aktivoitumisena ruumiinjäsenissä. Tutkimus osoittaa sen, että tunnekokemusten ja kehontilojen välillä vallitsee biologisia vastaavuuksia, jotka eivät ole kulttuuriin sidottuja kuten kielelliset ilmaukset – vaikkapa ”perhosten tuntuminen vatsassa”.

Tutkimuksen julkaissut Proceedings of the National Academy of the United States (PNAS) -lehti on yksi maailman siteeratuimpia ja kovatasoisimpia tieteellisiä julkaisuja.