Nosto! Filosofinen aikakauslehti niin & näin täyttää 20 vuotta. Tampereen yliopistolla 1994 perustetun niin & näin -lehden juhlanumeron teema on Miksi filosofiaa? Numerossa pohditaan filosofian yhteiskunnallisen, julkisen ja avoimen tehtävän mahdollisuutta.

Niin & näin halusi jo syntyessään erottua institutionalisoituneesta filosofiasta ja korostaa filosofian ajassa elävää sekä yhteiskuntakriittistä tehtävää. Päätoimittaja Jaakko Beltin mukaan filosofian on olennaista ottaa käsittelyyn ”ikuisten kysymysten” rinnalle ajankohtaisia teemoja, jotka koskettavat muitakin kuin akateemisia filosofeja. Juhlanumero purkaa filosofian ”ydinalueiden” ja ”reuna-alueiden” välistä hierarkiaa nostamalla esille esimerkiksi kasvatuksen, sukupuolen ja elokuvakulttuurin filosofiaa.

20-vuotisjuhlanumerossa toimituskuntaan kuuluvat muistelevat lehden perustamista. Kimmo Jylhämö kirjoittaa niin & näin -lehden olleen hänelle todellinen yliopisto. Osittain vastalauseena kiristyvään taloudelliseen ilmapiiriin perustettu lehti loi eri tieteenaloja yhdistävän foorumin riippumattoman ajattelun harjoittamiselle.

”Olisikohan niin & näin –lehteä koskaan syntynyt, jos olisimme joutuneet samanlaiseen opintosuoritusputkeen kuin nykyopiskelijat?”, kysyy toimittajana vuosina 1994–1998 työskennellyt Marjo Kylmänen.