Nosto! Suomen valtiosääntöoikeudellisen seuran julkaisemassa Perustuslakiblogissa julkaistaan asiantuntijoiden kirjoituksia perus- ja ihmisoikeuksien soveltamiskäytännöistä. Blogissa käsitellään myös eurooppalaisen valtiösääntökehityksen keskeisiä piirteitä.

Perustuslakiblogissa on muun muassa vertailtu YK:n ihmisoikeuskomitean ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen mietteitä uskontoperustaisista pukeutumisrajoitteista, pohdittu vankien tarkkailuhaalareita ihmisoikeuksien soveltamiskysymyksenä ja käsitelty talouskriisiä leikkauspolitiikkoineen perusoikeuksien toteumisen kannalta. Blogi kommentoi ja taustoittaa ajankohtaisia keskusteluja perusoikeusnäkökulmasta ja keskustelee esimerkiksi perustuslakivaliokunnan linjauksista.