Nosto! Jyväskylän yliopiston SoPHI-sarjassa on julkaistu filosofi Jussi Kotkavirran 60-vuotisjuhlakirja Sisäisyys ja suunnistautuminen. 800-sivuisen kokoomateoksen kirjoittajat reflektoivat tutkimusesseissään psykoanalyytikkonakin kunnostautuneen Kotkavirran uran tutkimuksellisia mielenkiinnon kohteita.

Kirja alkaa saksalaisesta idealismista. Teoksen kirjoittajat esittelevät kyseistä traditiota usealla eri kielellä pohtimalla myös sen merkitystä nykypäivän filosofiassa. Kirjoitukset painottuvat Hegelin filosofiaan unohtamatta kuitenkaan idealismin kritiikkiä ja keskustelua materialismista.

Tämän jälkeen huomio kiinnittyy sisäisyyden teemaan sekä keskusteluihin olemassa olon tunteesta, kehollisuudesta, tietoisuudesta ja yleisesti ottaen ihmismielestä. Modernista ihmiskäsityksestä ja mielen filosofiasta siirrytään politiikan teoriaan, kriittiseen yhteiskuntafilosofiaan ja tunnustuksen problematiikkaan. Kirjan esipuheessa esitetty suunnistautumisen käsite kääntyy käytännön filosofian myötä elämässä suunnistautumiseksi, jota pohditaan lopuksi suhteessa estetiikkaa ja etiikkaa.