Kuva: thierry ehrmann/Abode of Chaos (Creative Commons)

”Ei tarvitse mennä Etelä-Amerikkaan asti etsimään antropologisen tutkimuksen kohteita. Foucault ja muut strukturalistit osoittivat, että myös meidän omassa kulttuurissamme on erilaisia ryhmiä, joita voidaan tutkia samantyyppisesti.”

Näky! Aurinkoisena päivänä 5.7.2013 käytiin Tampereen Näsinpuistossa keskustelua strukturalismin historiasta ja sen liepeiltä. Pertti Hämäläisen ja Matti Kortesojan käymän keskustelun pohjana toimi François Dossen teos ”Strukturalismin historia I. Ohjelman synty 1945–1966” (Tutkijaliitto, 2011).

Keskustelun viimeisessä osassa puhutaan ensin tiedostamattomasta ja länsimaisen järjen kääntöpuolesta, sekä alustetaan keskustelua sitten marxilaisuuden uudistumisesta ja Ranskan kommunistisen puolueen hajaannuksesta sosialistisen järjestelmän kriisiytyessä.

Tämä on neljäs ja viimeinen keskustelun neljästä osasta.

Kuvaus ja leikkaus: Olli Herranen

Kirjallisuus:

Dosse, François (2011) Strukturalismin historia I. Ohjelman synty 1945–1966. Tutkijaliitto. Helsinki.