Nosto! Facebook on tämän hetken suosituin sosiaalinen media ja yksi maailman suosituimpia nettisovelluksia. Tampereen yliopistossa järjestetään torstaina 18.4.2013 klo 9.00-18.00 aihetta käsittelevä, kaikille avoin workshop nimeltään Facebook, tutkimus ja yhteiskunta.

WORKSHOP: ’FACEBOOK, TUTKIMUS, YHTEISKUNTA’

Aika: torstai 18.4.2013 klo 9-18
Paikka: Tampereen yliopisto, luentosali Pinni A1081 (klo 9-15) ja luentosali Pinni B4113 (klo 16-18)

Facebook on noin miljardilla käyttäjällään maailman suosituimpia nettisovelluksia. Sitä käytetään niin sosiaalisten suhteiden ylläpitoon, tiedonhakuun ja tiedon levittämiseen, itseilmaisuun, markkinointiin ja mainontaan kuin yhteiskunnalliseen ja poliittiseen aktivismiinkin.

Tämä workshop tuo saman pöydän ympärille Facebookin yhteiskunnallisista, teknisistä, sosiaalisista ja poliittisista puolista ja vaikutuksista kiinnostuneita eri alojen tutkijoita. Esitelmät ovat 15 minuutin pituisia, ja kysymyksille on varattu 5 minuuttia. Workshopin kielinä ovat suomi ja englanti, ja se on avoin yleisölle.

Alustava aikataulu ja esitelmäotsikot löytyvät workshopin Facebook -tapahtumasivulta.

Tervetuloa!

Jari Aro ja Markku Lonkila,
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö,
Tampereen yliopisto

(lisätietoa & yhteydenotot: markku.lonkila@uta.fi)


WORKSHOP: ‘FACEBOOK, RESEARCH, SOCIETY’

Date and time: 18.4.2013, 9-18 o’clock
Venue: University of Tampere, lecture hall Pinni A1081 (9-15) & lecture hall Pinni B4113 (16-18)

With its roughly one billion users Facebook is among the most popular internet applications. It is being used for socializing, search and distribution of information, self-expression, marketing and advertising, as well as for the purposes of civic and political activism.

This workshop brings together researchers from various fields who are interested in the social, political, technological aspects and consequences of Facebook. The presentations are 15 minutes long, followed by 5 minutes discussion. The workshop languages are Finnish and English, and it is open to public.

For the tentative schedule and presentation titles, see the Facebook event of the workshop.

Welcome!

Jari Aro and Markku Lonkila,
School of Social Sciences and Humanities,
University of Tampere

(for additional information, please contact: markku.lonkila@uta.fi)