Tilastokeskus on julkaissut verkkosivuillaan palvelun, jonka avulla voi tutustua erilaisiin väestölaskenta-aineistoon perustuviin tilastotietoihin. Palvelun nimi on Väestölaskentatietojen kartta-animaatiosovellus.

Sovellus koostuu noin 60 väestölaskenta-aineiston muuttujasta, joita ja joiden välisiä suhteita palvelussa voi tarkastella.

Interaktiivinen palvelu tarjoaa useita erilaisia visualisointitapoja tilastollisen aineiston tarkasteluun. Tilastokeskuksen sivujen mukaan ”[a]ineistoa voi tarkastella esimerkiksi karttoina, hajontakuvioina, pylväskuvioina, aikasarjoina tai taulukoina”. Animoidun aikasarjatarkastelun mahdollistaa aineisto, joka ulottuu aina vuoteen 1987 saakka.

Esimerkkejä palvelun tarjoamista tiedoista ovat esimerkiksi työllisyysasteet, ikäjakaumat ja taloudelliset huoltosuhteet.

Lisätietoja ja parasta potkua kartta-animaatiosovelluksen käyttöön saa sovelluksen käyttäjän oppaasta.