Ilmastonmuutos on pitkälti hyväksytty ihmisten aiheuttamaksi ilmiöksi. Kasvihuonepäästöjen lisäksi tai sijaan on kuitenkin ehdotettu toistakin muutosta selittävää tekijää, nimittäin aurinkoa. Tieteessä tapahtuu -lehden numerossa 4/2012 otettiin kantaa puolesta ja vastaan siihen, kuinka suuri vaikutus auringolla on ilmastonmuutoksessa.

Radiotekniikan emeritusprofessori Martti Tiuri esittää kirjoituksessaan Aurinko muuttaa ilmastoa, että auringon huomattavasta vaikutuksesta ilmastonmuutokseen on selviä todisteita. Hän myös soimaa ilmastontutkijoita poliittista päätöksentekoa jälkikäteen tukevan tutkimuksen tekemisestä ja tätä kautta tieteelle vieraasta käytännöstä. Kirjoittajan mukaan ilmastontutkijoiden mallit ovat varta vasten kehitetty tukemaan teoriaa, jonka mukaan 1900-luvun lämpenemisen takana on ilmakehän kasvihuonekaasujen lisääntyminen.

Geofysiikan dosentti Heikki Nevanlinna vastaa syytöksiin vastineessaan Auringon osuus ilmastonmuutoksessa on vähäinen. Nevanlinnan mukaan Tiurin syytös siitä, etteivät ilmastontutkijat ole ottaneet auringon vaikutusta laskelmissaan huomioon, on väärä. Kirjoittajan mukaan auringon vaikutus on otettu monien muiden muuttujien muassa pitkän aikavälin ilmastomalleissa huomioon. Auringon aktiivisuuden osuus ilmastonmuutoksessa ei hänen mukaansa ole ollut keskeinen viimeeksi kuluneen noin tuhannen vuoden aikana.