A
Heikki Ranta

Lastensuojelukeskustelut hämärtävät viranomaisten toimivaltarajoja

Avohuollon asiakkuus ei anna viranomaisille toimivaltuuksia pakottaa lasta tai hänen vanhempiaan ottamaan vastaan palveluja.

Joensuussa vuonna 2023 kuolleen 4-vuotiaan lapsen kohtalosta tuli myös mediatapahtuma. Lapsen kuolema on luonnollisesti järkyttänyt ja herättänyt vihaa. Käsittämättömän väkivallanteon syitä tai motiiveja on vaikea ymmärtää. Aiheesta on keskusteltu julkisesti esimerkiksi Ylen keskusteluohjelmissa ja muualla mediassa. Liian usein keskustelu painottuu […]

A
Liikenneköyhyys.
Heikki Liimatainen ja Hanne Tiikkaja

Näkökulmia liikenneköyhyyteen

Liikennejärjestelmäsuunnittelua on tehty vuosikymmeniä oletuksella, että henkilöauton käyttöön perustuvat liikenneyhteydet vastaavat saavutettavuuden tarpeeseen. Tuloksena on hajautunut yhdyskunta- ja palvelurakenne, jossa monien toimintojen saavuttaminen on mahdotonta ilman henkilöautoa.

Kestävä liikennejärjestelmä on ympäristöystävällinen, taloudellisesti tehokas sekä sosiaalisesti oikeudenmukainen. Sosiaalisesti oikeudenmukaisen liikennejärjestelmän lähtökohtana on, että jokaisella ihmisellä on päivittäisiä tarpeita, joiden tyydyttäminen vaatii liikkumista pois kotoa, mutta kaikilla ei ole yhtäläisiä edellytyksiä tai mahdollisuuksia käyttää olemassa olevia liikenneyhteyksiä. Koska liikenteen […]

E
Ali Qadir

The war in Gaza: Understanding religion and society in the modern world

Religion has proven to be a part of a restructuring world order, and simply ignoring it or brushing it aside won’t do. The methodological atheism baked into scholarly understandings of the inter-state world order will, in any case, have to […]

A
Ulla Halonen

Kuka hoitaa muistisairaan?

Missä ja milloin käydään avoin julkinen keskustelu siitä, mistä asioista ihmisen tulee selvitä itse tai läheisensä avulla ja mistä julkinen järjestelmä edelleen ottaa vastuun tai vastuuta?

Vihreällä isolla liitutaululla salin etuosassa luki: Kuka hoitaa ketä ja missä? Se oli tulevaisuuden suurin kysymys sosiaaligerontologian professori Jyrki Jyrkämän mukaan jo 15 vuotta sitten, kun tein perusopintoja. Pauliina Halonen kirjoitti Alustalla! 19.3.2024, miten väestön pitkäikäisyyden yleistyminen ja sen seuraukset […]

A
Katriina Tapanila

Teollisuustyöntekijöiden piilevä potentiaali käyttöön kriisitilanteissa

Teollisuuden työntekijät kokevat, että heillä olisi paljon osaamista ja kykyjä kriisi- tai poikkeustilanteissa hyödynnettäväksi, mutta tämä potentiaali jää usein hyödyntämättä. Kriiseihin varautuminen ja niistä selviäminen vaatisi kaikkien organisaation jäsenten osaamispotentiaalin näkemistä, arvostamista ja hyödyntämistä.

Kriisitilanteet ovat organisaation toimintaympäristössä tapahtuvia äkillisiä muutoksia, joihin organisaatioiden tulee reagoida, jotta ne voisivat sopeutua tilanteeseen ja turvata toimintansa jatkuvuuden. Teollisuusyrityksissä kriisi- ja poikkeustilanteita on aiheuttanut viime vuosina erityisesti maailmanlaajuinen koronapandemia. Sen vaikutukset suomalaisten teollisuusyritysten toimintaan ovat olleet moninaisia. Joillain […]

A
Jari Lyytimäki & Eija Vinnari

Lisääntyvä luontovelka varjostaa hyvinvointiamme

Tarvitsemme päätöksentekijöiltä pitkäjänteistä rohkeutta muuttaa verotusta, lakeja ja yhteiskunnallista ohjausta kohti luonnonlait tosissaan ottavaa ekologista hyvinvointivaltiota. Yksi osa rohkeutta on tarkastella taloutta nykyistä monipuolisemmin, oleelliset ympäristömuutokset oivaltavasti esiin nostavilla mittareilla.

Kestävyyskriisit pystytään ratkaisemaan vain, jos talouden ekologisen perustan rapautuminen pysäytetään. Tämä vaatii yhteiskuntasopimusta, jossa päätöksentekijät sitoutuvat ottamaan luontotiedon vakavasti ja me kaikki sitoudumme kyseenalaistamaan ylikuluttavat elämäntapamme. Uudenlaisten ajattelutapojen omaksumiseen tarvitaan kehityksen moninäkökulmaista seurantaa: meihin ihmisiin välittömästi kohdistuvien vaikutusten lisäksi pitää […]

A
Juha Peltomaa, Antti Wallin, Anni Jäntti, Katriina Alhola

Keitä kestävä yhteiskuntasopimus koskee ja miten?

Uuden yhteiskuntasopimuksen tulisi pelkän asioiden turvaamisen sijaan aktiivisesti ohjata yhteiskunnallista muutosta ja yhteiskunnan jäseniä kohti kestävyyttä ja oikeudenmukaisuutta.

Elämme ja toimimme kansalaisina yhteiskunnassa. Toimintamme taustalla on jaettu, joskin osin tiedostamaton ymmärrys omasta osastamme siinä. Tavallisesti toimimme vallitsevan yhteiskuntasopimuksen mukaisesti, huomasimme sitä tai emme. Sopimus määrittää niin arkisia valintojamme, kuin ajatuksiamme yhteiskunnallisen vaikuttamisen tavoista. Henkilökohtainen toimintamme on myös osa […]

A
Pauliina Halonen

Pitkäikäisyyden yleistyminen haastaa yhteiskuntia, mutta unohtuu keskusteluissa ikääntymisestä

Väestön ikääntyminen ei ole vain epämääräinen poliittinen ongelma, vaan todellinen väestötieteellinen fakta. Väestö ikääntyy tilastoissa ennen kaikkea siksi, että nimenomaan hyvin vanhojen ihmisten osuus ja määrä väestöstä kasvavat. Mitä merkitystä pitkäikäisyyden yleistymisellä on? Onko pitkäikäisyyden yleistyminen unohtunut, kun keskustellaan väestön ikääntymisestä?

Suomen väestö ikääntyy ennennäkemätöntä vauhtia. Väestön ikääntymisellä useimmiten viitataan siihen, että yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa suhteessa nopeammin kuin nuorempien määrä. Ikäpyramidi on siis kääntymässä päälaelleen. Kun lapset, nuoret ja nuoret aikuiset muodostivat väestön suurimmat ikäryhmät, ja elinajanodote oli monta kymmentä […]

A
Liisa Häikiö & Lauri Lahikainen & Jing Ding

Millainen on ekososiaalinen yhteiskuntasopimus?

Pohjoismaisen hyvinvointivaltion uudistuminen eko-hyvinvointivaltioksi edellyttää uudenlaisen yhteiskuntasopimuksen muodostumista. Uusi ajattelu yhteiskuntasopimuksesta laajentaa sen sisältämään "sopimuksen luonnon kanssa" ja pyrkimyksen historiallisten epäoikeudenmukaisuuksien käsittelemiseen ja korjaamiseen.

Yhdistyneiden kansakuntien sosiaalisen kehityksen tutkimuslaitos (UNRISD) julkaisi ohjelma-asiakirjan ”Uusi ekososiaalinen sopimus” vuonna 2021. Siinä ehdotettiin, että nykyinen yhteiskuntasopimuksemme tulee uudistaa, sillä nykyinen sopimus on ristiriidassa kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. Tässä kirjoitussarjassa pohdimme ekososiaalista sopimusta ja kestävää yhteiskuntasopimusta suomalaisen yhteiskunnan lähtökohdista. […]

N
Tiina Heikkilä

Katoaako tieteenalaidentiteetti valintakoeuudistuksessa?

N
Tiina Heikkilä

Tiedeviestintä, yleistajuistus, tarinatalous, promootiokulttuuri – mitä eroa ja mitä väliä?

LATAA LISÄÄ