A
Alusta

Alusta jatkaa elokuun lopussa – tämä kooste summaa loppukevään otsikoita

Tämä kooste summaa Alustan loppukevään juttuja, joiden aihepiirit vaihtelevan nationalismista köyhyyden esittämiseen tosi-TV:ssä ja someoikeudesta sote-sektorin ympäristökuormaan. Aiheina olivat myös mm. kulttuuriperintö, alkuperäiskarjat, pakolaisuus ja paperittomuus. Keväällä alkoi kolme artikkelisarjaa, joiden teemat olivat demokratia, suurvaltasuhteet ja kestävä kehitys. YK:n Agenda […]

A
Hilja Solala

Tieteellinen tutkimustieto auttaa säilyttämään alkuperäisiä eläinrotuja

Muistatko, miltä heinä tuoksuu tai vastasyntynyt vasikka näyttää? Nykypäivänä enää harvalla on vahvoja omakohtaisia kokemuksia lehmistä, saati suojeltuihin alkuperäisrotuihin kuuluvista pohjoisista tunturikarjoista. Suomessa pohjoisia tunturikarjoja edustaa lapinlehmä (pohjoissuomenkarja), Ruotsissa ruotsalainen tunturikarja ja Norjassa trönderkarja. Näihin kaikkiin voi tutustua Snöhvit, Punakorva, […]

A
Kimmo Ahonen

Uusi ja vanha kylmä sota – George F. Kennan ja Venäjän salamitaktiikka

Diplomaatti ja historioitsija George F. Kennan (1904-2005) oli Yhdysvaltain kylmän sodan ulkopolitiikan keskeisiä arkkitehtejä vuosina 1946‒1948. Kennanin sodanjälkeiset näkemykset Neuvostoliitosta ja Venäjän historiasta tarjoavat mielenkiintoisen peilauspinnan nykytilanteeseen. Millainen oli Kennanin näkemys Neuvostoliitosta ja sen tavoitteista?

Diplomaatti ja historioitsija George F. Kennan (1904-2005) oli Yhdysvaltain kylmän sodan ulkopolitiikan keskeisiä arkkitehtejä vuosina 1946‒1948. Kennanin sodanjälkeiset näkemykset Neuvostoliitosta ja Venäjän historiasta tarjoavat mielenkiintoisen peilauspinnan nykytilanteeseen. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on murtanut kansainvälisen järjestelmän vakiintuneet peruspilarit. Ukrainan sodan historiallisia analogioita […]

A
Jutta Pulkki ja Pia Västinsalo

Sote-sektorin ekologinen kestävyys tarvitsee kansallista ohjausta

Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnalla on merkittävä osuus ilmastonmuutoksen ja muiden ympäristöongelmien kiihdyttämisessä. Toiminta uhkaa paitsi ympäristöä, myös ihmisten terveyttä ja hyvinvointia, ja on näin ollen se on vastoin sekä sote-sektorin terveyden edistämisen tavoitetta että kestävän kehityksen tavoitteita, joihin Suomi on sitoutunut.

Artikkeli on osa Alustan keväällä ja syksyllä 2022 julkaistavaa Agenda2030-toimintaohjelman teemoja  ja kestävää kehitystä tarkastelevaa artikkelisarjaa. Uusien hyvinvointialueiden muiden ajankohtaisten haasteiden lisäksi hyvinvointialueilta odotetaan myös ekologisen kestävyyden integroimista osaksi toimintaa. Tehtävää helpottamaan on keväällä 2022 alkanut Tampereen yliopiston koordinoima EKO-SOTE […]

A
Siina Raskulla

Someoikeus – digiajan arkaainen oikeusjärjestelmä

Sosiaalinen oikeus, mukaan lukien someoikeus, ovat osa yhteiskuntaa. Sosiaalisessa mediassa jaetaan oikeutta – joskus nopeasti ja ankarasti. Syyllisyyttä ei osoiteta ennen rankaisun antamista ja rankaisu ei välttämättä ole oikeasuhtainen teon vakavuuteen nähden.

Tässä tarkastelen niin sanottua someoikeutta ja sen keskeisiä piirteitä. Rinnastan someoikeuden kirjoituksessa arkaaiseen oikeusjärjestykseen, jossa keskeisenä oli yhteisön jakama oikeus sekä rangaistusten sosiaalinen luonne. Ensimmäisen kerran tämän rinnastuksen tein Alustalla vuonna 2017. Tavoitteenai on tuoda tietoisuuteen someoikeuden toimintalogiikkaa, sekä pohtia […]

A
Dilnaz Zhumabayeva and Malak Abdel Hafez

How do we define a sustainable city?

It is a common mistake to use “sustainable” and “eco-friendly” or “smart” as interchangeable concepts. Even though sustainability covers both innovations and striving for green alternatives, it does not end on those aspects.

Segregation within cities leads to social inequality, blocked educational and employment opportunities, poor infrastructure and lower quality of housing conditions. These factors alienate people from achieving the 11th Sustainable Development Goal, titled “sustainable cities and communities”, and are created by […]

N
Anni Jäntti

Kunta luo elämisen edellytyksiä myös sote-uudistuksen jälkeen

N
Sini Väisänen

Kulttuuriperintötyöllä on rooli ilmastonmuutoksen vastaisessa toiminnassa

A
Maija Haapala ja Marja Hekkala

Sosiaalityön tutkimus tarvitsee anarkismia

Tässä puheenvuorossa tarkastelemme sosiaalityön periaatteiden ja arvoperustan sekä käytännön ja tutkimuksen näkökulmista sitä, miksi sosiaalityön tutkimus tarvitsee anarkismia ja toisin toimimista. Väitämme, että sosiaalityön tutkimus ei voi olla - eikä sen pidäkään olla - arvovapaata, vaan tutkimuksen tulee tähdätä demokratian, tasa-arvon ja osallisuuden edistämiseen.

Tutkijan tehtävänä on muuttaa maailmaa. Sosiaalityön on mentävä sinne, missä ihmiset ovat: kauppakeskuksiin, matalan kynnyksen yhteisöihin, hävikkiruokajakeluihin tai TikTokiin. Sosiaalityön tutkimuksen on mentävä sinne, missä sosiaalityö on. Sosiaalityön tutkijan valta ja vastuu Tähänastisten tohtoriopintojemme aikana meitä on askarruttanut se, voiko […]

A
Heikki Ranta

Sosiaalityön tietoperusta ei tue kestävää kehitystä

Sosiaalityöllä on keskeinen rooli sosiaalisesti kestävän kehityksen prosessissa ja tavoitteissa, kuten ihmisten hyvinvoinnin edistämisessä sekä eriarvoisuuden vähentämisessä. Tämän kirjoituksen tarkoitus on kartoittaa tieteellisen tiedon, sosiaalityöstä käytävän julkisen keskustelun sekä ammattilaiskannanottojen välistä jännitettä ja argumentoida, että sosiaalityön käytäntö ja tutkimus eivät tällä hetkellä tue kestävän kehityksen edistymistä.

Sosiaalihuollon tehtävä on auttaa ja tukea ihmisiä erilaisissa elämänvaiheissa ja tilanteissa. Osa sosiaalihuollon palveluista on kohdennettuja tarkemmin tietyille erityisryhmille. Esimerkiksi vuonna 2020 lastensuojelun huostassa oli 11 386 lasta. Käytännössä kaikissa kehittyneissä maissa on hyvinvointivaltion kautta järjestettyä sosiaalihuoltoa muodossa tai toisessa, […]

A
Sara Tobal Galán, Amanda Huuki, Sabeth Kessler, Julie Olesky, Anush Petrosyan, Yuri Yoshida

Growing up undocumented

The issue of undocumentedness is complex and delicate. Many undocumented persons around the world experience threats to their sense of belonging in the country they reside, either from outside, by authorities threatening their deportation, or from within, as they themselves question where they call home. In this article, we focus on the various impacts that growing up undocumented has on migrants.

  The term ”undocumented migrant” is commonly used to refer to both people who do not have documents proving their legal residence in the country where they currently reside and people who do not have any documents at all, including […]

LATAA LISÄÄ