A
Tiina Heikkilä

Millainen sukupolvikokemus korona on nuorille?

Millainen sukupolvikokemus korona on? Mitä tarkoittaa opintonsa aloittaneen nuoren ihmisen elämälle, kun odotetut kokemukset jäävät välin? Nuorten mielenterveysongelmien lisääntyminen oli tilastollinen fakta jo ennen koronaa. Onko korona lisännyt nuorten ahdistusta maailmasta? Mitä tekee yhteisöllisyydelle ja yhteisöjen kehittymiselle, kun koulun ja […]

N
Marko Tikka

”Äiti, mikä on sisällissota?”, eli oravat sisällissodassa

E
Pieter Brueghel vanhempi: The Fight Between Carnival and Lent
Sari Katajala-Peltomaa & Raisa Maria Toivo

Lived religion and past experiences

Historians are bound to ask questions, not only about the current meaning of any concept that they use, but also about its meanings and existence in history – since obviously, concepts change with culture and society. How is it possible […]

A
Reijo Kupiainen

Miksi vastustamme tietoa? Tietoresistenssiin on monta syytä

Tietoresistenssi ei ole yksiselitteisesti tyhmyyttä, vaan sillä on inhimilliseen olemiseemme liittyviä syitä.

Ajatellaanpa, että meillä olisi käytössä oikea tieto, jonka avulla voisimme suunnitella elämäämme ja rakentaa parasta mahdollista maailmaa. Ajatus on utooppinen, mutta houkutteleva disinformaation aikana. Tosiasiassa emme kuitenkaan ole kaikissa asioissa valmiita ottamaan oikeaa tietoa vastaan. Emme esimerkiksi halua tietää etukäteen […]

A
Marjaana Jones

Osallistava toiminta on täynnä odotuksia ja jännitteitä

Osallistavat käytännöt nostavatkin pintaan erilaisia jännitteitä ja kysymyksiä siitä, millainen tieto nähdään legitiiminä tai kenellä on oikeus tehdä päätöksiä julkisten palvelujen tulevaisuudesta.

Osallisuudesta on tullut muotitermi julkisten hyvinvointipalvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä. Osallisuus on käsitteenä monimuotoinen ja sen merkityssisällöt vaihtelevat, ja sen voi melko vaivattomasti sovittaa yhteen hyvin erilaisten aatteiden ja päämäärien kanssa (Madden & Speed 2017). Kenties juuri tästä syystä osallisuus nimetään […]

A
Tiina Heikkilä

Tahaton lapsettomuus kasautuu heikompiosaisille ja marginaaleihin

Syntyvyys on kytköksissä kaikkiin yhteiskuntapolitiikan alueisiin. Huono-osaisuuden ehkäisy ja moniarvoisempi ilmapiiri voivat olla osaratkaisuja haasteisiin, joita väestön vanheneminen ja syntyvyyden lasku aiheuttavat, sanovat Riikka Homanen ja Mianna Meskus.

Lisääntyminen ja syntyvyys ovat modernina aikana olleet jatkuvasti tavalla tai toisella politiikan teon kohteena. Syntyvyys kiinnostaa väestöpolitiikan lisäksi ilmastopolitiikkaa, perhepolitiikkaa, alue- ja asuntopolitiikkaa, työvoimapolitiikkaa, koulutuspolitiikkaa, tasa-arvopolitiikkaa ja terveyspolitiikkaa. Kun syntyvyys on politiikan teon kohteena, siihen kohdistuu aina priorisointia. Miksi lapsia […]

A
Lauri Uusitalo

Kolumbiassa kolonialismi ja vastarinta jatkuvat yhä

Itsenäisessä Kolumbiassa oli pitkään pyrkimyksenä häivyttää maan etninen ja kulttuurinen heterogeenisyys yhtenäisen kansallisvaltion nimissä. Tämä tarkoitti pyrkimyksiä sulauttaa alkuperäiskansat valtaväestöön.

Syyskuussa 2020 misak-kansaan kuuluneet mielenosoittajat kaatoivat konkistadori Sebastián de Belalcázarin patsaan Popayánin kaupungissa Kolumbiassa. Belalcázar johti alueelle suuntautunutta valloitusretkeä 1530-luvulla ja perusti Popayánin kaupungin. Misakit, jotka tunnetaan myös guambianoina, asuttivat aluetta, johon kaupunki perustettiin espanjalaisvalloittajien saapuessa 1537. Tapahtumien innoittajana toimi […]

A
Vahvat kaverisuhteet voivat suojata nuoria rahapeliongelmilta ja addiktioilta
Niina Meriläinen

”Ajelehtivat nuoret ja heidän ongelmansa”- miten media kehystää ammattiin opiskelevia?

Näkyvätkö ammattiin opiskelevat medioiden sivuilla, ruuduilla, kuvissa ja äänissä? Jos eivät, miksi? Tutkimalla tätä voimme yrittää ymmärtää, ketkä vaikuttavat eri medioiden kautta, miksi ja miten. Aikuiset, kuten toimittajat, tutkijat ja virkahenkilöt, eivät voi tuntea nuoria, heidän kehyksiään ja narratiivejaan ilman, että menemme nuorten luo.

Valtio antaa näille nuorille kaiken. Nämä nuoret pyörivät itsesäälissä, ja silti he eivät ota itseään niskasta kiinni. Nämä nuoret polttavat tupakkaa, jättävät koulunsa kesken ja avaavat meidän viemäriemme tukokset. He ovat työläisiä, eivät muuta. Nämä nuoret eivät osallistu, eivätkä äänestä, […]

E
Tiina Heikkilä (translation by Niko Randell)

Capitalism and socialism shared the belief in the idea of progress

Capitalism and socialism had a shared premise: economic growth, modernization and industrialization driven by a desire for progress that were accelerated by an ideological competition. Just around 30 years ago, the world was divided into two competing camps: capitalist countries […]

A
Satu Ojala ja Pasi Pyöriä
Satu Ojala & Pasi Pyöriä

Aikuiskoulutuksen työuravaikutuksia vaikea osoittaa

Työikäisten on työuran varrella – kuten myös kesälomilla – mietittävä osaamistaan ja sen kehittämistä. Työmarkkinoiden ja ammattirakenteen, siis työvoiman kysynnän, muutoksiin haetaan myös politiikassa totutusti ratkaisuja elinikäisestä ja jatkuvasta oppimisesta.

Jo nykyisellään työikäisillä on runsaasti mahdollisuuksia syventää osaamistaan työuran varrella, eikä pyörää tarvitse keksiä uudelleen. Aikuiskoulutusta tulisi kohdentaa etenkin pelkän perusasteen varaan jääneelle aikuisväestölle. Opetus- ja kulttuuriministeriön jatkuvan oppimisen uudistushanke etsiikin, hallitusohjelman mukaisesti, erilaisia räätälöitäviä aikuiskoulutuksen työkaluja. Uudistuksella tavoitellaan uusia […]

E
Suvi Holmberg (translation by Niko Randell)

Cancer affects everyday life entirely and drips over it

Statistics cannot describe those feelings of relief, deepened relationships, or the increased boldness to say our thoughts out loud that a serious condition can bring to our everyday lives. To better understand life with cancer, we will also need information […]

LATAA LISÄÄ