A
Rikkaat ja rahattomat.
Laura Tarkiainen

Tosi-TV:n ansaitsevuuspuhe kannustaa köyhyydessä eläviä ihmisiä sosiaaliseen liikkuvuuteen ja itsensä muuntamiseen

Median ansaitsevuuskehykset ovat seuraamuksellisia, sillä niiden avulla esimerkiksi suomalaiset ja brittipoliitikot ovat oikeuttaneet työttömyys- ja toimeentuloturvan vastikkeellistamista. Kun arvioidaan, millaisen ihmisen tulisi voittaa television selviytymis- tai kykykilpailuohjelma,  usein arvioidaan osallistujan ansaitsevuutta, eli moraalista toimijuutta. Ansaitsevuutta on aiemmissa tutkimuksissa lähestytty ensi […]

A
Jenni Räikkönen

Poikkitieteellinen tutkimushanke pyrkii ymmärtämään rokotevastaisuutta ja kehittämään tulevaisuuden rokotekampanjoita

Lancasterin yliopistossa, Iso-Britanniassa, vuonna 2021 alkaneessa kolmivuotisessa tutkimushankkeessa tutkitaan kansalaisten asenteita rokotteita kohtaan. Hanke on poikkitieteellinen ja tutkijoina on kielitieteilijöitä, virologi sekä politiikan asiantuntija. Questioning Vaccination Discourse (lyhyesti Quo VaDis) -tutkimushanke tutkii eri tapoja ilmaista asenteita rokotteita kohtaan lehdistössä, parlamenttiväittelyissä […]

A
Jyrki Terva

Venäjän aiheuttama epävarmuus on kasvanut strategisesta eksistentiaaliseksi. Miten länsi voi vastapainoksi lisätä selkeyttä?

Venäjän suurhyökkäys Ukrainaan alkoi helmikuussa 2022 ja sen seurauksena Eurooppa on astunut uuteen epävarmuuden aikakauteen. Väitöskirjassani tutkin epävarmuuden lisääntymistä ilmiönä Venäjän ja lännen välisessä turvallisuussuhteessa vuodesta 2014 alkaen, jolloin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja liitti laittomasti itseensä Krimin niemimaan. Käytän tutkimuksessani […]

A
Harri Jalonen ja Tomi Rajala

Mahdottoman ajattelu on vaikeaa, mutta tarpeellista

Skenaariotyöskentely tarkoittaa erilaisten tulevaisuuksien hahmottamista ja sen avulla voidaan myös varautua erilaisiin kriiseihin. Mahdollisten maailmojen ajattelua hyödyntävä skenaariotyöskentely perustuu organisaation toimintaa ohjaavien perusolettamien kyseenalaistamiseen. Perusolettamien systemaattisen testaamisen avulla organisaatio voi parantaa resilienssiään eli kykyään ennakoida, selviytyä ja oppia erilaisista kriiseistä.   

Maaliskuussa 2020 hallitus totesi yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Ihmisten kokoontumisia rajoitettiin, ravintolat suljettiin ja tapahtumat peruttiin, kouluissa siirryttiin etäopetukseen ja vanhukset eristettiin koteihinsa tai hoitolaitoksiin. Mahdottomilta vaikuttavista asioista tuli mahdollista lähes yhdessä yössä. Pari vuotta […]

A
Tuuli Turja

Tiedonlukutaito koetuksella: Viherpesu- ja mustapesusyytteiden legitimiteetti  

PROSHADE-hankkeen tutkijat kirjoittavat Tiedonlukutaito koetuksella-sarjassa Alustalle sosiaalitieteellisesti kiinnostavista ilmiöistä liittyen tiedonlukutaitoon ja jaettuun päätöksentekoon. Tiedonlukutaito koetuksella -sarjassa nostetaan esiin havaintoja, jotka korostavat yhteiskunnan ja rakenteiden osuutta yksilöllisen tiedonlukutaidon rakentamisessa. Vihreyttä vai viherpesua? Viherpesu viittaa siihen, kun yritysten strategiat ja toimet […]

E
Teemu Hartikainen

Energy security as an element of strengthened U.S.-Finnish cooperation

Finnish President Sauli Niinistö met with President Joe Biden at the White House on 3/4/2022, where they agreed to strengthen bilateral U.S.-Finnish cooperation also in energy security. According to the readout from the White House: ”The Presidents committed to start […]

A
Anna Elomäki

Sukupuolten tasa-arvo koronakriisin vastaavassa päätöksenteossa ja talouspolitiikassa

Kriisit ja niihin vastaava politiikka vaikuttavat eri ihmisryhmiin eri tavoin ja voivat joko edistää tai vesittää sukupuolten tasa-arvoa. Tasa-arvo sivuutetaan kuitenkin usein kriisien hoidossa. Näin on käynyt myös koronakriisin tapauksessa.

Koronakriisi on kansainvälisesti ollut monella mittareilla sukupuolten tasa-arvon ja hoivan kriisi. Suomessa koronakriisillä on ollut sukupuolittuneita vaikutuksia muun muassa työhön, toimeentuloon ja hoivan jakamiseen. Tästä huolimatta suurin osa eri maiden ihmisten ja yritysten tukemiseen tähtäävistä toimista on suunniteltu ilman sukupuolinäkökulmaa. […]

A
Russo-Japanese War: wounded soldiers slouched on benches and on stretchers on a stone floor. Watercolour. Iconographic Collections
Jaakkojuhani Peltonen

Sotien oikeuttamisen pitkä historia ja Venäjän ”sotilaallinen erikoisoperaatio” Ukrainassa

Putinin ja hänen lähipiirinsä käyttämissä sodan perusteluissa on paljon historiallista jatkuvuutta. Konfliktin alusta asti Venäjä on aktiivisesti perustellut hyökkäyssotaansa välttämättömänä reaktiona vastapuolen venäläisvähemmistöön kohdistamiin vääryyksiin.

Ensimmäisten sivilisaatioiden synnystä lähtien sota on kuulunut jokaisen sukupolven aikalaiskokemuksiin – joko välillisesti tai omakohtaisesti koettuna. Rauhan aikana sotakoneiston olemassaolo ja sotilaallinen varustautuminen muistuttavat sodan mahdollisuudesta. Materiaalisen ja sotilaallisen varautumisen lisäksi yhteisöt ja valtiot pitävät yllä sodan mahdollisuutta puhumalla sodasta […]

A
Alusta

Putinin sota ja muuta: koontia Alustan alkuvuodesta

Putinin sota myllersi Euroopan turvallisuusrakenteen, ja aloitimme juttusarjan kylmästä sodasta ja suurvaltasuhteista ennen ja nyt. Alustalla julkaistiin myös mielenterveydestä, Palestiinan tilanteesta, aluevaaleista ja syrjäseutujen tyttöjen sekä amisnuorten yhteiskunnallisista ajatuksista.

Putinin Ukrainan sota päätti kylmän sodan jälkeisen välirauhan Euroopassa, teki suurvaltasuhteet uudelleen ajankohtaisiksi ja myllersi eurooppalaisen turvallisuusrakenteen ja kansainvälisen politiikan. Alustan ja Politiikasta-verkkojulkaisujen artikkelisarja tarjoaa näkökulmia suurvaltasuhteiden nykytilaan​ ja avaa kylmän sodan aikaa ja lähihistoriaa nykytilanteen taustalla. Eri tieteenalojen tutkijat avaavat […]

E
People rush to the bus stop at the border crossing point in Mayorsk, Donetsk area on Dec. 27.
Anitta Kynsilehto

Forced displacement crisis amidst the war in Ukraine

Solidarity and sense of shared responsibility do not need to be a zero-sum game. The war in Ukraine has produced massive, forced displacement both within the country and internationally. According to the UN Refugee Agency UNHCR, during the first weeks […]

N
Tarja Seppä ja Hanna Ojanen

Voidaanko Venäjä erottaa YK:sta?

LATAA LISÄÄ