Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta

Viestinnän monitieteinen kandidaattiohjelma, 180 op

Yliopisto
Viestinnän monitieteinen tutkinto-ohjelma kouluttaa viestintä-, media- ja informaatioyhteiskunnan ammattilaisia. Laaja-alaisen tutkinto-ohjelman yhteiset sisällöt luovat perustan ymmärtää viestintätieteellisten ilmiöiden ja tutkimuksen erityisluonnetta. Tutkinto-ohjelma harjaannuttaa viestintä-, kulttuuri- ja informaatioalojen sekä journalismin teoreettisiin, menetelmällisiin ja ammatillisiin valmiuksiin. Lisäksi tutkinto-ohjelma tukee opiskelijan valmiuksia kehittää osaamistaan nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa. Kandidaatinopintojen aikana aloitetaan erikoistuminen oman opintosuunnan edellyttämään erityisosaamiseen.

Osaamistavoitteet

Lukuvuosi

2019–2020

Tutkintonimikkeet

Luonnontieteiden kandidaatti
Humanististen tieteiden kandidaatti
Yhteiskuntatieteiden kandidaatti

Laajuus

180 op

Tutkinto-ohjelman tyyppi

Alempi tutkinto-ohjelma

Kampus

Keskustakampus

Koulutusluokitus

Unknown code urn:code:education-classification:koulutus_642000
Unknown code urn:code:education-classification:koulutus_633200
Unknown code urn:code:education-classification:koulutus_623000

Koulutusalat

Luonnontieteet

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Pekka Isotalus
Vastuuopettaja
Jaana Kekäläinen
Vastuuopettaja
Iiris Ruoho
Vastuuopettaja
Kaarina Nikunen
Vastuuopettaja
Janne Seppänen